Instrumented Interconnecteds Intelligent
November, 19th 2012
5:49
 

Posted by
in

Post feed

RSS 2.0

Door Gerard Smit, Chief Technology Officer IBM

Neurochips, zelflerende systemen, cognitive computing (een combinatie van neurowetenschap, nanotechnologie en supercomputing), augmented reality, artificiële intelligentie… Het zijn maar enkele voorbeelden van de technologie van de toekomst. Twaalf IBM Research laboratoria op zes continenten staan aan de wieg van deze ontwikkelingen: innovaties die nu soms nog science fiction lijken, maar die in de nabije toekomst onze manier van werken en leven ingrijpend zullen veranderen. Technologie speelt in deze innovaties een cruciale rol: maar liefst 70% van alle innovatie wereldwijd komt uit de informatietechnologie. Uit de recentste CEO Study van IBM blijkt trouwens dat technologie voor het eerst de meest bepalende externe factor is voor het succes van een organisatie: technologie is voor 71% van de CEO’s belangrijker dan veranderende economische en marktomstandigheden.

Tegelijkertijd gaat de technologische innovatie steeds sneller. We zijn dus meer dan ooit op zoek naar jongeren die mee gaan met de laatste trends en die willen meedenken over hoe IT kan worden toegepast in de bedrijfswereld om efficiënter te worden, kosten te reduceren en te anticiperen op veranderingen in de markt. Een goed voorbeeld hiervan is de opkomst van sociale media en mobiele technologie. Iedereen is tegenwoordig mobiel en het gebruik van smartphones en tablets blijft exponentieel stijgen. Hierdoor worden enorme hoeveelheden data gegenereerd. Hoe ga je daarmee om als bedrijf? Hoe verwerk je die tsunami aan gegevens? Hoe haal je intelligentie uit die data om op basis daarvan slimme beslissingen te kunnen nemen? Deze ontwikkeling heeft de bedrijfswereld getransformeerd en heeft ertoe geleid dat heel wat bedrijven hun businessmodel hebben moeten herzien. De trend heeft ook technologische consequenties: om op een slimme manier in te spelen op deze transformatie, is immers erg veel capaciteit en performance nodig. Helaas lopen we langzaamaan tegen de grenzen aan van wat technologisch mogelijk is. Chiptechnologie kan hier een uitkomst bieden, maar hoe kan je de miljoenen transistoren op een chip van de nodige stroom voorzien? We kunnen die transistoren immers niet meer voeden door middel van elektriciteit – dan zou de chip verbranden. De IBM Labs zoeken nu naar nieuwe mogelijkheden om chiptechnologie te bouwen met een ander soort materie. Momenteel wordt hiervoor gekeken naar nanotechnologie. Nanotechnologie maakt het mogelijk om op het niveau van een molecule of atoom te werken. Met die computertechnologie kunnen we meer transistoren op een chip installeren. Bovendien kan je de capaciteit uitschakelen die je op een bepaald ogenblik niet nodig hebt voor verwerking. Zo besparen we energieconsumptie en CO2-uitstoot.

Om alle nieuwe functionaliteiten en technologie ten volle te benutten, heb je hele krachtige machines nodig. De volgende stap zijn zelflerende systemen (zoals IBM Watson) die de dialoog kunnen aangaan zoals een mens dat ook zou kunnen. Zo laten we momenteel computersystemen als analyse- en diagnosetool voor kankeronderzoek meedraaien in ziekenhuizen. Het computersysteem adviseert de arts in real-time over de te volgen analyse, diagnose en behandelingsmethode – en dit op basis van kennis en kunde die in het systeem is ingebracht. Dit systeem kan straks ook real-time alle data zodanig structureren dat het steeds meer leert en daardoor steeds intelligenter wordt.

Maar dit is nog maar een tussenstap tot cognitieve systemen: zelflerende systemen die op basis van het menselijk brein worden gebouwd door IBM in samenwerking met een aantal universiteiten en onderzoeksinstellingen. In de komende weken en maanden vertel ik u graag meer hierover en neem ik u graag mee mee in de wondere wereld van IT en innovatie.

PS: Ben je student en kan je niet wachten om je steentje bij te dragen aan de nieuwste technologie? Neem dan hier een kijkje.

 

Gerard Smit, CTO IBM Benelux

Bookmark and Share

Previous post

Next post