Instrumented Interconnecteds Intelligent

Posted by
in

Post feed

RSS 2.0

IBM Connections en Analytics levert onderzoekers waardevolle inzichten omtrent informatiecampagnes voor borstkankerpreventie

Doe mee aan het onderzoek!

By Martine Lewi
Eén op negen vrouwen zal vroeg of laat in haar leven te maken krijgen met borstkanker. Hoe sneller de ziekte wordt vastgesteld hoe groter de overlevings-kans.  Goede preventie- en informatiecampagnes zijn dus van levensbelang. De Universiteit  Antwerpen, i.s.m. IBM en het IWT, tracht via “Project Minerva”, de Griekse godin van de wijsheid en de geneeskunde, uit te zoeken hoe efficiënt preventie-campagnes zijn en waar er aan informatie en boodschappen moet gesleuteld worden om ze effectiever te maken.  Betere informatie i.v.m. preventie leidt immers tot snellere detectie en dus een hogere overlevingskans.

Vrouwen worden via verschillende websites,  o.a.  Pinkribbon, uitgenodigd om zich voor Minerva te registeren. Minerva is een interactief portaal op basis van IBM Connections en IBM Forms Experience Builder.  Voor deelneemsters echter het forum bereiken, wordt hen gevraagd hun mening te geven over boodschappen in verband met borstkankerpreventie, hun voorkeuren mee te delen over bepaalde campagnes en krijgen ze de kans om een expert te raadplegen ivm. borstkanker en borstkankerpreventie.   Eenmaal op het forum kunnen ze anoniem met de andere bezoeksters converseren, ervaringen uitwisselen en zelf content aanmaken.  Het interactieve portaal wordt geïntegreerd met een aantal analyse-tools – waaronder IBM SPSS en Content Analytics Studio –  zodat onderzoekers de feedback van de deelneemsters over de informatiecampagnes kunnen meten en verwerken.

De analyse van de community  levert informatie op een aantal cruciale vragen in verband met borstkankerpreventie:

1.   Informatiebehoeftenwie wil dit type informatie. Via analyse krijgt men een beter begrip van de informatiebehoeften, kan men doelgroepen en segmenten afbakenen uitgaande van groepskenmerken en is men in staat om de verschillen in informatiebehoeften te onderzoeken. Wat dit laatste betreft, gaat het bijvoorbeeld over de perceptie van borstkankerrisico’s en daarmee verbonden factoren zoals leeftijd.

2.   Informatiekanalen: hoe willen vrouwen deze informatie ontvangen?  Om verschillende doelgroepen en segmenten te benaderen met interactieve communicatie, web 2.0 en sociale software in te zetten, de betrokkenheid van de deelnemers te analyseren en na te gaan op welke domeinen het web 3.0 van een volgende generatie kan worden ontwikkeld.

3.   Impact en doeltreffendheid van boodschappen: leidt de communicatie tot het beoogde resultaat? Analytics is bruikbaar om de impact van verschillen in informatiecontent te meten en de resultaten van bepaalde informatietypes (zoals getuigenissen) te evalueren, al dan niet in combinatie met diverse soorten sociale software (zoals fora, blogs, mediagalerijen, ideeënvorming).

Dit project is een primeur voor de gezondheidszorg.  Toch zijn sociale marketing en consumentengedrag zeer relevant voor deze sector. Het project en de toepassing van data-analyse bieden veelbelovende mogelijkheden om relaties aan te gaan met gebruikers van de gezondheidszorg en om informatie uit te wisselen tussen medische experts, zorgverleners, ziekenhuizen, enz. Bovendien is de inzet van sociale software en analytics voor sociale toepassingen een fundamentele aanpak die ook op andere domeinen waardevol kan blijken.
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan het onderzoek naar borstkanker-preventie, opgezet door de Universiteit van Antwerpen, in samenwerking met IBM en het IWT. Dit online onderzoek richt zich tot vrouwen waarbij nooit een borst-kankerdiagnose werd gesteld. Uw deelname helpt de communicatie over borstkankerpreventie te verbeteren! Klik hier.

Bookmark and Share

Previous post

Next post