Instrumented Interconnecteds Intelligent

Posted by
in

Post feed

RSS 2.0

Dit artikel is te lezen in de juni editie van het IBM Inspire Beyond Today’s Technology magazine. Download het hele magazine hier

Het Brussels Gewest zucht onder de mobiliteitsproblematiek: files, fijn stof, bussen en trams die vastzitten in het verkeer,… Brussels staatssecretaris voor mobiliteit Bruno De Lille ging op zoek naar een manier om de stad weer leefbaar te maken: “Door het drukke verkeer vinden mensen het gevaarlijk om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. De autodruk is zo groot dat het verkeer vaak compleet vastloopt. Het is dus cruciaal om de leefbaarheid van de stad opnieuw te vergroten. Ook de economische leefbaarheid is belangrijk: bedrijven klagen over toegankelijkheid, zowel voor vrachtverkeer als voor hun medewerkers. Ze doen moeite om personeel van buiten Brussel aan te trekken en investeren in hun ontwikkeling, maar zien deze mensen afhaken als ze een job dichter bij huis vinden.”

Krijtlijnen voor duurzame mobiliteit

De Lille ontwikkelde in 2010 een gewestelijk mobiliteitsplan (IRIS2) om het mobiliteitsprobleem aan te pakken en van Brussel een aangename stad te maken om te leven en te werken. Enerzijds wil het plan een modale verschuiving. De Lille: “We moeten mensen stimuleren om de auto meer te laten staan. Zo win je ruimte, terwijl ook leefbaarheid en milieu erop vooruitgaan.” Anderzijds wil het plan het autogebruik met 20 procent verminderen. “Dan kunnen de resterende auto’s en het openbaar vervoer vlotter rijden en daalt de vervuiling. We willen voetgangers en fietsers meer plaats geven en het openbaar vervoer stimuleren. De auto krijgt hierdoor minder plaats, maar tegelijkertijd worden initiatieven genomen die voor een vlottere doorstroming van wagens zorgen.”

Op dit ogenblik is de moeilijkste stap, een mentaliteitswijziging, achter de rug en worden een aantal infrastructuurwerken voorbereid. De eerste resultaten van de mobiliteitsaanpak worden duidelijk: vroeger werd één op twee verplaatsingen met de wagen gedaan, nu is dat tot een derde herleid, het aantal gebruikers van het openbaar vervoer is op tien jaar tijd bijna verdubbeld, het aantal fietsers is gestegen van 0 tot 4 procent en het aantal voetgangers van 30 tot 37 procent. “In 2018, wanneer IRIS2 afloopt, zullen we een inhaalbeweging hebben gedaan om de Europese standaarden bij te benen. Daarna kunnen we nog verder gaan en een voorbeeldstad worden voor andere steden.”

Slimme steden als bron van inspiratie

Tegelijkertijd laat Brussel zich inspireren door andere Europese steden. Maatregelen die hun positieve effect al hebben bewezen, verdienen ook een kans in het Brussels Gewest.

Zo wordt gekeken naar het fietsbeleid in Kopenhagen en het tolbeleid in Londen en Berlijn, terwijl de Parijse aanpak inspireert op het vlak van openbaar vervoer en Amsterdam op het vlak van een eenvormig parkeerbeleid. Ook de piste van de intelligente kilometerheffing wordt bestudeerd.

Technologie en mobiliteit

Technologie kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de mobiliteitsdoelstellingen. Zo verlicht telewerken het mobiliteitsprobleem en kan een kilometerheffing het verkeer vlotter laten verlopen. Slimme verkeerslichten zorgen voor een vlottere doorstroming en maken het verkeer meteen ook veiliger. Ook smartphone-applicaties kunnen het aantal verplaatsingen korter en gerichter of zelfs helemaal overbodig maken, zoals een app die je meteen in de richting van een vrije parkeerplaats stuurt.

Staatssecretaris De Lille ontwikkelde ook een voetgangerscampagne: “Het aantal voetgangers in Brussel ligt heel hoog, 37 procent. We wilden dan ook investeren om het aantal verplaatsingen te voet hoog te houden of nog te laten groeien.” Daarom werd een voetgangersplan uitgewerkt om het comfort, de snelheid en de veiligheid voor voetgangers te vergroten. “Slimme technologie kan ook daar antwoorden bieden. Zo ontwikkelde IBM een oplichtend zebrapad dat zorgt voor een grotere zichtbaarheid en veiligheid.”

Dit is een mooi voorbeeld van een wisselwerking tussen de private en de publieke sector, vindt De Lille: “Slimme ondernemingen zoals IBM contacteren ons proactief met mogelijke oplossingen om het mobiliteitsvraagstuk aan te pakken en de levenskwaliteit te verbeteren. Zo worden wij als overheid gestimuleerd om mee op de kar te springen. We kunnen dit alleen maar toejuichen: deze wisselwerking zorgt immers voor een grotere dynamiek en leidt tot snellere resultaten. Enkel zo kan Brussel op termijn een slimme stad worden.”

 

 

Bookmark and Share

Previous post

Next post