Instrumented Interconnecteds Intelligent

Posted by
SP Blog redactie in

Post feed

RSS 2.0

Joan Van Loon, IBM

Joan Van Loon, IBM

Auteur:  Joan Van Loon, Enterprise Business Unit Leader Public, Life Sciences, Telco & Utilities | IBM Belux

Over de auteur: Joan heeft meer dan 17 jaar ervaring in de business management & management consulting wereld met relevante praktijkervaring op gebieden als business operations, IT strategy & governance, kwaliteitsmanagement, kennismanagement en people management. Hij geeft leiding aan de Public sector bij IBM Belux met een persoonlijke focus op Watson, innovatie bij overheden en gezondheidszorg.

Een digitale overheid

Zoals al opgemerkt in het eerste artikel van de reeks De nieuwe relatie Burger – Overheid is alles tegenwoordig digitaal. Als burgers verwachten de mensen dat de overheid dezelfde hoge mate van digitalisering en betrokkenheid toont als ze gewend zijn van de verschillende particuliere dienstverleners.

“Digitaal zijn” betekent dat de overheid snelle en transparante toegang tot informatie kan waarborgen en dat die overheid de betrokkenheid van de burgers kan stimuleren. Daarbij worden de publieke diensten afgestemd op de eisen van individuele burgers. Om de relatie op het eerder beschreven peil te brengen, moet de overheid eerst de beschikking hebben over de juiste technologie en vervolgens de data openstellen voor het publiek. Als de data open zijn, krijgen de mensen de kans om de verschillende aspecten van de overheid of van de samenleving tegen elkaar af te wegen en om zelf te bepalen welk soort publieke dienst ze nodig hebben. Open data kunnen zelfs de economische groei een steun in de rug geven, want op basis van die data kunnen bedrijven beslissingen nemen omtrent het ontwikkelen van producten of diensten waar de grootste vraag naar is.

chubby-publicModerne burgers verwachten dat de nationale, regionale en plaatselijke overheidsdiensten snel reageren op hun sociale behoeften. Bovendien verwachten de mensen dat dat op een transparante en verantwoordelijke manier gebeurt. Wil de overheid een dergelijk snelle reactie paraat hebben, dan is daarvoor een goed datamanagementsysteem nodig, vooral ook omdat de enorme hoeveelheden data in veel gevallen ongestructureerd zijn en in real-time veranderen. Bovendien moeten de open data beschikbaar zijn in een indelingen waarin ze door de mensen kunnen worden uitgewisseld en worden gecombineerd met andere data in hun eigen applicaties. Daarom gaat het bij transparantie niet alleen om toegang tot data, maar ook om het beschikbaar stellen van data in een open en herbruikbare indeling. Dit impliceert uiteraard ook een zeer goede dialoog tussen de verschillende lagen binnen de overheid (van plaatselijk tot nationaal en zelfs internationaal).

Volledig transparantie en digitalisering kunnen bijdragen tot een groter vertrouwen in de overheid. Niet zelden wordt de overheid gewantrouwd omdat er geen inzicht kan worden verschaft in de totstandkoming van beslissingen en omdat er niet kan worden aangegeven wie verantwoordelijk is. In dit nieuwe tijdperk van transparantie, verantwoording en digitalisering hebben zowel de overheid als de burgers behoefte aan tijdige toegang tot de juiste informatie om beslissingen te nemen.

_____________________________________________________________________

*De nieuwe relatie Burger – Overheid is een volledige reeks van 8 artikels en onderzoeken over de manier waarop publieke instanties het nieuwe tijdperk van technologische veranderingen beleven en verwelkomen, en over de knelpunten bij het onderhouden of opbouwen van een relatie met de moderne burger, of bij het bieden van maximale bescherming aan die burger.

Bookmark and Share

Previous post

Next post