Instrumented Interconnecteds Intelligent

Posted by
SP Blog redactie in

Post feed

RSS 2.0

Een mobiele overheid

Kevin Brown, IBM

Kevin Brown, IBM

Kevin Brown is an executive in IBM´s Public Sector organization. He specializes in applying leading-edge information technology capabilities to support operational requirements particularly in enterprise integration/extension by utilizing Service Oriented Architectures (SOA) and mobile application technologies.

Prior to IBM, Mr. Brown managed multiple defense enterprise system integration and mobile technology programs. His work in these areas has been presented at several national and international command and control conferences.

Gemiddeld kijken mensen ongeveer 150 keer per dag op hun smartphone. Dat is dus ongeveer elke zes minuten. Volgens schattingen zijn er in 2020 meer dan 200 miljard apparaten die verbinding hebben met internet.

SPblog3pic1Mobiliteit is het fundament voor nieuwe modellen van engagement. En het behelst veel meer dan alleen het apparaat zelf: het is een platform voor het altijd en overal afhandelen van zaken. “Mobile” vormt een onderdeel van alles wat we doen, en zorgt er zonder twijfel voor dat we anders in de wereld staan. Dankzij mobiliteit kunnen we verschillende situaties in real-time begrijpen, zodat analysefuncties nog relevanter en waardevoller worden. Mobiliteit mag geen nakomertje zijn. Het moet voor elke onderneming of organisatie juist het uitgangspunt zijn, want mobiliteit bepaalt welke informatie er aanwie wordt afgeleverd, en wanneer en waar dat gebeurt.

Maar het gebruik van mobile mag niet beperkt blijven tot de interactie tussen bedrijven en hun klanten. Ook overheidsinstanties kunnen met behulp van mobiele applicaties voldoen aan nieuwe eisen van burgers. Sterker nog: van de overheid van de toekomst wordt verwacht dat deze mobiel is, zodat elke burger persoonsgebonden diensten ontvangt, aangepast aan de individuele behoeften en de specifieke context. Mobile is geen eenrichtingsverkeer; het biedt voordelen voor zowel burgers als overheden.


SPblog3pic2Mobile speelt niet alleen een cruciale rol in onze collectieve informatieconsumptie, maar genereert zelf ook enorme hoeveelheden nieuwe data. Mobile analytics kan een revolutie betekenen in de manier waarop overheidsinstanties werken en kan zeker de productiviteit doen toenemen. De tijd tussen het aan het licht komen van problemen en het nemen van maatregelen wordt immers veel korter. Ten tweede kan mobile, in combinatie met analyse, leiden tot betere besluitvorming bij de overheid. Dit omdat er veelzijdige gegevens beschikbaar zijn, binnen de juiste context, gebaseerd op de voorkeuren en gedragspatronen van de burgers. Daar komt bij dat de informatieplatforms ervoor kunnen zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste informatie krijgen. Uiteindelijk vertaalt zich dit in een grotere efficiency van overheidsinstanties.

In de toekomst leidt mobile tot een grotere betrokkenheid en zelfs tot enthousiasme bij burgers, die precies dát krijgen wat ze nodig hebben, wanneer en waar ze het nodig hebben, tegen lagere kosten en in kortere tijd.

Er zijn verspreid over de wereld verscheidene voorbeelden van overheden die erin geslaagd zijn hun diensten aan te passen aan de mobiele werkelijkheid van dit moment. In Engeland, Canada, Italië en de VS zijn er door de overheid mobiele applicaties ontwikkeld voor tal van publieke diensten. In de volgende blog post zullen we kijken hoe de Belgische overheid omgaat met internet-geschikte applicaties en hoe we het in België doen in vergelijking met andere geslaagde voorbeelden.

_____________________________________________________________________

*De nieuwe relatie Burger – Overheid is een volledige reeks van 8 artikels en onderzoeken over de manier waarop publieke instanties het nieuwe tijdperk van technologische veranderingen beleven en verwelkomen, en over de knelpunten bij het onderhouden of opbouwen van een relatie met de moderne burger, of bij het bieden van maximale bescherming aan die burger.

 

Bookmark and Share

Previous post

Next post

1 Trackback
 
January 13, 2015
09:34

[…] In de vorige posts uit de reeks De nieuwe relatie Burger – Overheid zijn we ingegaan op verschillende vragen: Waarom is het voor de overheid belangrijk om open te zijn? Hoe kunnen de burgers meer zelfredzaam worden? En wat heeft het voor voordelen om mobiel te zijn? Nu gaan we kijken naar enkele specifieke voorbeelden van overheidsinstanties die inzagen dat digitalisering noodzakelijk was. Instanties die in actie kwamen om de dialoog met de burger te versterken. […]


Posted by: De nieuwe relatie Burger – Overheid* #IBMbegov (deel vier): Een voorbeeld: Tax-on-web | A Smarter Planet Blog - Belgium English