Instrumented Interconnecteds Intelligent

Posted by
SP Blog redactie in

Post feed

RSS 2.0

Marc Le Noir -  IBM

Marc Le Noir – IBM

Marc Le Noir has over 20 years public sector industry experience with a particular focus on business transformation, IT strategy & governance and IT-outsourcing. Currently he is matching IBM’s business solutions to the needs of our public sector clients.

In de vorige posts uit de reeks De nieuwe relatie Burger – Overheid zijn we ingegaan op verschillende vragen: Waarom is het voor de overheid belangrijk om open te zijn? Hoe kunnen de burgers meer zelfredzaam worden? En wat heeft het voor voordelen om mobiel te zijn? Nu gaan we kijken naar enkele specifieke voorbeelden van overheidsinstanties die inzagen dat digitalisering noodzakelijk was. Instanties die in actie kwamen om de dialoog met de burger te versterken.

België is een voorbeeld van een land dat al belangrijke maatregelen heeft genomen in het omvormen van openbare diensten van reactief naar proactief. De dienst Tax-on-web was een van de allereerste platforms die online beschikbaar waren, al sinds begin 2003. Met behulp van de applicatie kunnen belastingplichtigen uitrekenen hoeveel personenbelasting ze verschuldigd zijn. Ze kunnen hun gegevens online controleren en opslaan. Ze kunnen hun aangifte elektronisch indienen en ze krijgen vervolgens een ontvangstbewijs van de belastingdienst. Bovendien kunnen de gebruikers hun belastingsaldo opvragen, hun belastinggeschiedenis inzien, een lijst van voorkeursinstellingen opstellen en de voortgang van hun aangifte volgen.

Federale - site

Verder heeft de FOD Financiën een online Help-systeem beschikbaar gesteld om burgers door de verschillende stappen van het proces heen te loodsen. De nieuwe manier van omgaan met belastingverplichtingen heeft niet alleen het werk van de belastingdienst gemakkelijker gemaakt, maar heeft ook mogelijkheden geschapen om tijd en geld te besparen.

Om Tax-on-web te gebruiken en aan al zijn plichten te voldoen, heeft de burger alleen een elektronische identiteitskaart (eID) nodig – die met een kaartlezer wordt geleverd – of een federaal token dat op het gemeentehuis verkrijgbaar is. Op die manier kunnen burgers de lange wachtrij bij de belastingdienst omzeilen en vermijden ze de fouten die vaak optreden bij het invullen van formulieren. Bovendien worden de elektronisch ingediende aanvragen het eerst behandeld. Daarom krijgen mensen die hun aangifte met behulp van de online app indienen, sneller antwoord.

Tax-on-web vormt voor de Belgische regering niet alleen een geweldig tool voor het opstellen van macro-economische voorspellingen. De data die in de loop der tijd worden verzameld, kunnen ook worden gebruikt om de belastingwetgeving beter af te stemmen op de beschikbare middelen.

België is echter niet het enige geslaagde voorbeeld. Er zijn veel meer gevallen te noemen van stedelijke, nationale en federale overheden die hun publieke diensten mobiel of via internet beschikbaar hebben gesteld. Voorbeelden zijn de Amerikaanse staat Utah, Groot-Brittannië, Canada en Singapore. Dit is nog maar het begin, want in de volgende twee artikelen zullen we zien hoe een bepaalde overheidsdienst daadwerkelijk een nieuwe relatie met de burgers heeft opgebouwd door slim gebruik te maken van technologie.

_____________________________________________________________________

*De nieuwe relatie Burger – Overheid is een volledige reeks van 8 artikels en onderzoeken over de manier waarop publieke instanties het nieuwe tijdperk van technologische veranderingen beleven en verwelkomen, en over de knelpunten bij het onderhouden of opbouwen van een relatie met de moderne burger, of bij het bieden van maximale bescherming aan die burger.

 

Bookmark and Share

Previous post

Next post