Instrumented Interconnecteds Intelligent

Posted by
SP Blog redactie in

Post feed

RSS 2.0

Persbericht:

10 aanbevelingen maken de persoonlijke mobiliteit van meer dan 1 miljoen inwoners en pendelaars aangenamer

Brussel, 12 Maart 2015 – IBM (NYSE: IBM) stelt vandaag het voorlopige rapport van de Brussel Smarter Cities Challenge voor aan het bestuur en de stakeholders inzake mobiliteit van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Daarin presenteert het IBM-team tien aanbevelingen die, gespreid in de tijd, de mobiliteit van de inwoners en pendelaars verbeteren. De adviezen vertekken vanuit een mobiliteit waarbij de burger centraal staat.  Uit het rapport blijkt dat de file en mobiliteitsproblematiek waarmee het gewest vandaag te kampen heeft, kan aangepakt worden door de inwoners van de regio bij mobiliteit te betrekken via mobiele technologie en sociale media, de bestaande infrastructuur te optimaliseren, slim gebruik te maken van open data, het creëren van een unieke mobiliteitservaring en door de oprichtig van een bestuursmodel dat de bestaande vervoersmaatschappijen verenigt.

De Smarter Cities Challenge is een wereldwijd  filantropisch initiatief van IBM waarbij een stad of regio een dossier kan indienen om gratis beroep te doen op de expertise van IBM om problemen in tal van domeinen aan te pakken, gaande van werk, gezondheid, financiën, publieke veiligheid, voeding en mobiliteit tot huisvesting, sociale dienstverlening, energie, onderwijs en duurzaamheid.

Een team van zes IBM kaderleden uit de hele wereld nam de mobiliteit van Brussel, Hoofdstedelijk Gewest van België en hoofdstad van Europa, onder de loupe. De voorbije drie weken voerde het team meer dan 39 gesprekken met verschillende belanghebbenden uit de publieke en private sector. Het maakte 42 uitstappen om mobiliteit in Brussel uit eerste hand te ervaren waarbij het gebruik maakte van alle mogelijke vormen van vervoer die de stad biedt: openbaar vervoer, taxi, fiets, auto en te voet. Het team deed ook een online bevraging naar het sentiment van de burger inzake mobiliteit en om te peilen naar ideeën die onder de bevolking leven om hun mobiliteit te verbeteren.

Op basis van de informatie en de data die het team verzamelde, zijn er tien aanbevelingen uitgewerkt die de mobiliteit verbeteren en het fileleed verzachten. Deze tien adviezen bundelen zich rond vier thema’s: open data, infrastructuur, mobiliteitsbeleving en openbaar bestuur.

1.   Open Data: Brussel Mobiliteit kan een betere dienstverlening verlenen als het verkeerspatronen kan identificeren op basis van real-time en statistische data die het uit  smartphoneverkeer van de inwoners en pendelaars haalt. Een actieve bijdrage van die data door inwoners en pendelaars wordt dan bijvoorbeeld beloond met kortingen op de tickets van het openbaar veroer.

2.   Infrastructuur: Het team adviseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om haar bestaande infrastructuur te optimalizeren. Files worden vermeden door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, dynamische toewijzing van rijvakken tijdens de spitsuren. De real-time en statistische analyse van de prestaties van het openbaar vervoer leiden tot een verbetering van de dienstverlening . Diezelfde analyse zorgt er ook voor dat initiatieven zoals fiets-en autodelen beter op het openbaar vervoer aansluiten.  Via slimme technologie wordt het Verkeerscentrum van Brussel Mobiliteit geupgrade.   Door de doorstroming van het verkeer te meten, te modeleren en beter te beheren kunnen files vermeden worden.

3.   Mobiliteits beleving: Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest heeft nood aan een krachtige communicatie met haar inwoners en pendelaars over alle vormen van transport en mobiliteit.  Die communicatie werkt in twee richtingen door gebruik te maken van social media. Mobiele technologie wordt ingezet voor een geïntegreerd betalings– en ticketing systeem. Het team beveelt het gewest ook aan om werk te maken van een interactieve, digitale mobiliteit.  Via een app of een zelfbedieningskiosk kunnen de inwoners en pendelaars een real-time route- en tripplanner raadplegen die rekening houdt met alle mogelijke vormen van transport die in de stad aanwezig zijn.   De publicatie van real-time informatie over de verschillende vormen van mobiliteit, helpt de inwoners om slimmere en meer doordachtere beslissingen te nemen voor hun verplaatsing. De ontwikkeling van deze apps wordt gestimuleerd door de oprichting van een ecosysteem waarbij onderwijs-, openbare en particuliere instellingen samenwerken aan innovatieve mobiliteitsoplossingen.

4.   Openbaar bestuur: De Brusselse mobiliteit heeft er alle voordeel bij als alle openbare vervoersmaatschappijen (STIB/MIVB, De Lijn, TEC, SNCB/NMBS) elkaar vinden in één organisatie die verantwoordelijk is voor een mobiliteit waarbij de inwoners centraal staan.  Deze organisatie wordt verantwoordelijk voor het beheer van een spitstol, de coördinatie van alle regionaal openbaar vervoer, de marketing en de feedback op de kwaliteit van de dienstverlening. De organisatie betrekt haar inkomsten uit de opbrengsten van cross-regionale mobiliteitsdiensten, spitstol en openbare parkeergelegenheden. De vereniging meet, monitort en managed het gebruik van het openbaar vervoer en het niveau van de dienstverlening.  Prestatie-indicatoren voor openbaar vervoer, openbare parkeerplaatsen en kwaliteit van de dienstverlening, zoals beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de diensten, comfort, netheid, veiligheid en beveiliging, tarief, informatie, klantenservice en de impact op het milieu, worden op regelmatige basis openbaar gemaakt en aan de inwoners gecommuniceerd. Tenslotte wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangemoedigd om met de federale regering te onderhandelen over de aanpak van het belastings en BTW-voordeel van bedrijfswagens. Het doel is hier om de houding van mensen ten opzichte van bedrijfsauto’s te veranderen. De Brusselse mobiliteit zou er ook wel bij varen indien het pendelen herbeken wordt en door via subsidies mensen aan te moedigen meer gebruik te maken van openbaar vervoer of dicher bij hun werk te komen wonen.

Het voorlopig rapport met onderzoeksresultaten en aanbevelingen werd vandaag voorgesteld aan Brussels Minister van Mobiliteti en Openbare Werken Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor informatiebeleid en digitalisering Bianca Debaets en Directeur Jean-Paul Gailly van Brussel Mobiliteit.

“Open data, krachtige communicatie gebaseerd op tweerichtingsverkeer en real-time multi-modale routeplanners zijn essentiële bouwstenen om de Brusselse mobiliteitsproblemen op te lossen, ” zegt staatssecretaris  voor informatiebeleid en digitalisereing Bianca Debaets. “In mijn ambitie om Brussel te ontwikkelen als een smart city, speelt slimme mobiliteit een belangrijke rol. De belangrijkste uitdaging is het creëren van een open data portaal als een one stop shop (een uniek loket). Op deze manier wordt digitalisering een krachtig instrument om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren.”

‘Ik wil IBM bedanken voor hun heldere analyse. Hun aanbevelingen zijn heel nuttig voor het Brusselse Gewest en liggen volledig in de lijn van het beleid dat ik voer,’ zegt Brussels minister van mobiliteit en openbare werken Pascal Smet. ‘IBM geeft aan dat we goed bezig zijn maar dat het sneller moet gaan. Dat klopt. Het beleid in Brussel moet sneller vooruit gaan. Daarom investeren we in projecten zoals bijvoorbeeld parkeergeleiding, slimme verkeerslichten en het gebruik van open data. We zullen de aanbevelingen van IBM zeker meenemen.’

De Smarter Cities Challenge wedstrijd stuurde al 700 van IBM’s top experten naar steden en regio’s in de hele wereld, waar ze de lokale besturen pro bono adviseerden over vitale dienstverlening naar hun inwoners toe. De eerste vier jaar van de IBM’s Smarter Cities Challenge zagen de meeste 116 winnende steden een aanzienlijk verbetering van hun openbare veiligheid, economische ontwikkeling, inkomsten, bestuurlijke transparantie, betrokkenheid, gezondheid en welzijn van de burger, vervoer, sociale dienstverlening en nutsvoorzieningen. Elk Smarter Cities Challenge project heeft een waarde van USD $500,000.

Over IBM: ibm.com

Voor meer information over de IBM Smarter Cities Challenge, surf naar smartercitieschallenge.org

Media Contact

Yves Van Seters

Leader External Relations IBM Benelux
E: Yvanseters@be.ibm.com
T: +32 (0)478 27 10 3

Bookmark and Share

Previous post

Next post