Instrumented Interconnected Intelligent

Building a Smarter Planet. A Smarter Planet Blog.


 

Pia Rønhøj, Employer Branding and CSR Manager, IBM Danmark

Pia Rønhøj, Employer Branding and CSR Manager, IBM Danmark

Af Pia Rønhøj

Jeg bloggede i sidste uge om, hvordan vi anser det for en opgave for os som teknologi virksomhed, at bidrage til at flere unge vælger en uddannelse inden for det naturfaglige område.

Fordi vi kan, og fordi det er afgørende for Danmark, at flere unge får øjnene op for, hvad en naturfaglig uddannelse kan føre til.

Men hvad er det vi kan? Vi kan i samarbejde med folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser give input fra ’den virkelige verden’, vi kan bidrage med det sidste nye inden for den teknologiske udvikling.

Vi kan være rollemodeller for de unge, og vise dem de spændende udfordringer, de med teknologien som ballast kan få lov at arbejde med med – og vi kan støtte op om organisationer, der arbejder målrettet for at øge antallet af naturfaglige kandidater i Danmark.

Læs videre »

Markér som bogmærke og del med andre
september 29, 2014
13:23
 

Jens Elbæk, Senior IT Specialist, z/OS Infrastructure and application infrastructure

Jens Elbæk, Senior IT Specialist, z/OS Infrastructure and application infrastructure

Af Jens Elbæk

Virtual Storage
I 1969 kom IBM med et gennembrud i udviklingen af storageallokering og udnyttelse af indstallerede real storage (RAM). IBM viste, at Virtual Storage (VS) nu kunne lade sig gøre rent kommercielt. Der var nu et større adresserum (Address Space), med andre ord kunne et program adressere mere storage end der var installeret real storage.

Det betød samtidig, at ubrugte 4K storageområder (pages) blev lagt på disk og hentet ind, når et program skulle bruge dem. Det kaldes paging og det giver en bedre udnyttelse af det installerede real storage.
Endnu flere jobs kunne nu køre samtidig på mainframen. De fik hver deres del af VS. Det kaldtes partitions. Selvom det var smart, så gav det også nogle udfordringer. Det værste var, at et program i en partition kunne adressere sig over i en anden partition.

Læs videre »

Markér som bogmærke og del med andre
september 23, 2014
15:53
 

Jens Elbæk, Senior IT Specialist, z/OS Infrastructure and application infrastructure

Jens Elbæk, Senior IT Specialist, z/OS Infrastructure and application infrastructure

Af Jens Elbæk

Batch behandling er selvfølgelig ikke den eneste måde at tilgå og opdatere data på z/OS. I 1969 opfandt IBM CICS – udtales i Danmark “kiks”.

CICS skulle behandle og vise data på terminaler hos brugerne. Brugerne udfyldte nogle felter på deres grønne skærm, kaldet 3270-terminal, og trykkede “enter”, hvorefter data fra CICS blev vist på skærmen.

I Unixmiljøet sendes alle tastetryk, som f.eks. i “bash”, til den centrale computer. 3270-terminalen sender kun noget ved tryk på “enter”. Det gør det muligt for CICS at starte et “task” til behandlingen af dette ene “enter” og derefter glemme alt om terminalen, indtil det sender næste “enter” med data. CICS kan have 100-vis af tasks kørende samtidig og behandle millioner af tasks hver dag.

Læs videre »

Markér som bogmærke og del med andre

Pia Rønhøj, Employer Branding and CSR Manager, IBM Danmark

Pia Rønhøj, Employer Branding and CSR Manager, IBM Danmark

Af Pia Rønhøj

Vi lever i en verden hvor teknologien bliver mere og mere integreret i vores hverdag, og den påvirker den måde vi lever og agerer i vores samfund – samt ikke mindst den måde vi driver forretning på.

Dette stiller krav til de unge mennesker, som står foran at uddanne sig til fremtidens arbejdsmarked.

Det vil ikke være nok blot at kunne bruge teknologien, det vil i stigende grad blive nødvendigt med unge, der kan forstå og anvende teknologien og dens muligheder.

Faktisk er min påstand, at næsten ligegyldigt hvilket job man som ung fremover ønsker at forfølge, så vil forståelse for, og indsigt i, teknologi og naturfag være et stort – og mange gange – nødvendigt plus.

Læs videre »

Markér som bogmærke og del med andre

Anders Quitzau, Innovation Executive, IBM Danmark

Anders Quitzau, Innovation Executive, IBM Danmark

Af Anders Quitzau

Det er ikke fremtid – det er nutid med Watson Analytics, som vi frigiver i dag. Nu behøver du hverken være  ‘slice&dice-haj’ eller ’regnearks-ekvilibrist’ for at få svar fra de mange data.

Stil spørgsmålet til Watson, som du ville have stillet det til din controller, eller din business intelligence-kollega og Watson leverer både nøgletal, grafer og endda forecasts.

Talrige undersøgelser har dokumenteret at de fleste beslutninger i virksomheder og organisationer i dagligdagen tages på basis af fornemmelser og erfaringer – ikke analyser og fakta.  Watson vil vende op og ned på det.

Nu er selv avancerede og prædikative analyser tilgængelige for enhver – bare stil spørgsmålet!   Watson finder de relevante data, de rigtige analyseværktøjer, laver beregningerne for dig og leverer resultaterne, så du kan forstå dem.

Og Watson vil endda gøre dig opmærksom på yderligere analysemuligheder eller sammenhænge, som du ikke selv har bemærket.

 

I modsætning til de traditionelle analyseværktøjer, som er designede til eksperter og som primært fokuserer på visualisering, automatiserer Watson opgaver som forberedelse af data, udarbejdelse af prognoser, visuel story-telling mm. rettet mod almindelige brugere i funktioner som salg, administration, finans og HR.

Watson forstår naturligt sprog: En  sælger kan nu spørge Watson:  ”Hvilke kunder afgiver mest sandsynligt en ordre i næste uge?” og en HR medarbejder kan spørge Watson ”Hvilke personalegoder er bedst til  at reducere personaleomsætningen?”.  Watson leverer svarene og baggrunden for svarene.

 

Måske synes du, det lyder for godt til at være sandt?  Det havde vi også regnet med. Så derfor kommer første version af Watson Analytics i november år også i en ’freemium version’ i skyen, som kan afvikles på din Mac/PC eller mobile device.

 

Glæd dig, snart kan du få svar med det samme!

 

 

Se Watson Analytics ’in action’ her :  http://youtu.be/UbhVF-0aiDU

 

Markér som bogmærke og del med andre

Abonnér på denne blog Abonnér på denne blog