Instrumented Interconnected Intelligent

Building a Smarter Planet. A Smarter Planet Blog.


 

Skrevet af
sanneurbak i

Sanne Urbak, CSR, Employer Branding & University Relations Manager.

Sanne Urbak, CSR, Employer Branding & University Relations Manager.

Skrevet af Sanne Urbak

    Det er en vigtig opgave at integrere de flygtninge der kommer til Danmark. Regeringen har startet flere initiativer i forsøget på at håndtere flygtningestrømmen, og lokale aktiviteter skyder frem overalt i Danmark. Indtil nu har integrationsprocessen båret præg af opdeling inden for samfundets forskellige institutioner. Derfor er der brug for at tænke innovativt og på tværs af institutioner, hvis vi som samfund skal finde en bæredygtig løsning på integrationen af flygtninge.

 

I sensommeren 2015 da flygtningedebatten var på sit højeste, var der mange IBM’ere der spurgte mig: ”Gør vi ikke noget?” og ”Hvad kan jeg gøre?”. IBM gør allerede meget rundt omkring i Europa – enten som ’first response’ støtteaktivteter (i det vi kalder de primære modtagerlande) eller i form af andre integrationsaktiviteter. Derudover er mange danske IBM’ere og IBM’ere i Europa, endvidere civile frivillige.

På statsministerens Marienborg-topmøde var civilsamfundet inviteret til at komme med nye ideer til, hvordan det civile Danmark kan medvirke til integrationen af flygtninge. Budskabet fra mødet var, at integration bedst løses, når alle parter går sammen på tværs af kommuner, civilsamfund og virksomheder. IBM støtter op om denne vision. En god integrationsproces tager udgangspunkt i det hele menneskes hverdag, og derfor har vi brug for et tværgående samarbejde mellem de offentlige institutioner, det private erhversliv samt civilsamfundet, hvis integrationen skal lykkes.

Hos IBM har vi i længere tid søgt efter det indsatsområde, hvor vi bedst kan bidrage. Vi tror på at alle kan og bør bidrage til at løse samfundsproblematikker, og at dette bedst kan lykkes, hvis man som virksomhed engagerer sig inden for sin egen ”niche”. Denne strategi er gældende for alle vores CSR-projekter, og i forbindelse med integrationen af flygtninge, ser vi et potentiale i at bruge vores dygtige medarbejderes kompetencer og netværk, til at hjælpe flygtningene ud på det danske arbejdsmarked. Vi besluttede os således for at tage dialogen op med Foreningen Nydansker, der har stor erfaring med mentorprogrammer, om at etablere et erhvervsmentorkorps for flygntninge.

Fællesfoto fra IBM’s Erhvervsmentor kick-off event foråret 2016, Holte

Erhvervsmentoraflang

Nu halvvejs i IBMs Erhvervsmentor Indsats for Flygtninge, har de 25 frivillige erhvervsmentorer fra IBM allerede opnået meget positive resultater i samarbejde med Foreningen Nydansker. Udaf de 25 flygtninge er langt over halvdelen videre i job eller praktik  og de allerfleste er inde i en aktiv udviklingsprocess i forhold til at fortsætte uddannelse – eller i at søge job og praktik.

For nogle flygtninge er der dog længere til et egentligt job fordi der ligger andre ting foran der fylder mere. For nogle kan det være helt praktiske ting med familien eller ‘at finde sig selv’ personligt. For en af de flygtninge som er i vores program, har det at fortælle historien – for sig selv først – og så for os andre, været en stor ting og en vigtig prioritet – alene for blot at skabe en personlig platform og forsøg på  at komme videre.  Depp Manttock er fra Damaskus i Syrien og har forfattet denne artikel om hans flugt fra Syrien, som beskriver nogle af de lidelser nogle af vore flygtninge har været igennem. Den giver en skærende og hjertegribende indsigt i hvilke  oplevelser en flygtning kan bære rundt på og som naturligt nok i sig selv kan være begrænsende for at kunne komme videre hvis det ikke bearbejdes https://www.information.dk/d%C3%B8dsrejsen. Depp Manttock er ‘næsten’ journalist fra Damaskus og den vedhæftede artikel har han fået bragt i dagbladet Information.

Erhvervsmentorernes indsats består i at være professionelle mentorer for de 25 flygtninge, der er tilknyttet programmet over et forløb på 6 måneder. De bruger deres viden om det danske uddannelsess- og arbejdsmarked til at kickstarte integrationen og øge flygtninges mulighed for en karriere i Danmark.

Skærmbillede 2016-08-19 kl. 22.00.37    Pia Rønhøj, Nordic Strategy & Transformation – er mentor for Mouhamed Bilal. Hun fortæller om det arbejde de har gjort sammen, og at Mouhamed gerne vil udvikle sine faglige kompetencer ved at læse på universitetet. Pia har med sin forståelse af det danske uddannelsessystem hjulpet ham til at forstå, hvilke skridt han nu skal tage for at få en studieplads.
”For ‘min’ mentee Mouhamed Bilal kan jeg sige, at det er super cool. Han vil jo gerne ind og læse på universitet, og det er først realistisk med start i 2017, så hans fokus er at blive så klar som muligt indtil da. Han har fået job i Sticks & Sushi, og det er jo ikke et job der bidrager til hans ‘professionelle’ kompetencer – men det muliggør at han er ude af kontanthjælp og dermed selvforsørgende. Han er endvidere frivillig i et kulturhus i Birkerød. Begge dele er noget der også hjælper ham med at blive integreret og udvikle sit dansk og sin dansk forståelse. Parallelt med dette arbejder vi på at styrke hans CV, samt afklare hans fremtidige studieretning. Han har brugt mig en del til spørgsmål og validering af muligheder i dette forløb. Vi mødes ca. 1x om måneden og er i email kontakt alt efter behov derimellem. Bilal er meget glad for sin laptop, som han fik i fredags. Han er meget nysgerrig og opsøgende, og meget optaget af at ‘gøre noget’ og ‘gøre det rigtige’.”
Som Pia nævner, har de 25 mentees fået mulighed for at overtage en laptop hver fra IBM. Den sikrer deres ‘adgang’ til samfundet. Computeren letter nemlig flygtningenes hverdag betragteligt, fordi den frigiver den tid, de ellers ville bruge på bibliotekerne.

Læs også Henrik Frøkjær-Jensens personlige artikel om, hvorfor han har valgt selv at blive mentor OG ambassadør for programmet her.

IBM’s indsats skaber ringe i vandet

IBM var med på Folkemødet 2016, hvor konsulenthuset ressonans og Frivilligrådet afholdt en ambitiøs og strategisk samskabelsesprocess. Processen var centreret om hvordan vi går sammen om integration, støtter op om de lokale indsatser og skaber rum for nye samarbejder. Teltet dannede rammen om en proces, hvor der blev udviklet nye ideer, prototyper og samarbejder om integration. Alt dette mundede ud i nogle anbefalinger til de relevante ministre, og i ”100 dages planer” for implementering i bla Assens’ og Skanderborg Kommune.
IBM, NCC og ISS, Kommuner, NGO’er og flygtningene selv deltog i processen. Vores erhvervsmentor indsats for flygtninge indtog en central plads i debatten og blev rost for programmets inspirerende potentiale – og blev således også tænkt ind i prototyperne for integration.
Et af vores budskaber til Folkemødet er, at der er et enormt potentiale i erhverslivet, og vi skal nu sikre at vi når så bredt ud som muligt i forhold til at sprede budskabet samt de positive resultater. På den måde håber vi at kunne inspirere andre virksomheder til at bidrage i integrationsarbejdet.

Læs også om IBM’s samfundsansvar og øvrige indsatsområder

Skærmbillede 2016-08-19 kl. 22.00.48     Selve erhvervsmentorprogrammet har også opnået stor bevågenhed og bliver fremhævet som det gode eksempel på, hvordan virksomheder, NGO’er og det offentlige i fællesskab må finde løsninger sammen for at opnå de bedste resultater i forhold til integration. Det er samtidigt et stort privilige for os at kunne bidrage og deltage i en række integrationsworkshops og relevante konferencer – herunder Velkomstfesten i Forum, i “Godt for Danmark: Nye løsninger til god integration”, og i ”Integration og forretningsudvikling” på RUC . Læs også om vores program her.

En stor tak skal lyde til alle de interesserede i programmet, og de dygtige erhvervsmentorer fra IBM som arbejder med at lukke integrationsgappet i det danske samfund. Ved at dele deres erfaringer og vise personligt engagement i projektet viser de vej for en ny måde at tænke integration på

 

Markér som bogmærke og del med andre

Frank Østergaard, Director, Hybrid Cloud Nordic Unit

Frank Østergaard, Director, Hybrid Cloud Nordic Unit

Skrevet af Frank Østergaard

”Den mest sexede og værdiladede forretningsteknologi” er et udtryk, som jeg tidligere har brugt om det, der i fagsprog hedder API. I virkeligheden skal man sætte sig helt ud over det tekniske i denne sammenhæng og indse én gang for alle, at det blot er en must-have-løsning for enhver virksomhed, der vil noget i fremtiden.

 

 


Disrupt, disrupt, disrupt

En virksomhed skal præstere på tre helt essentielle fronter for at følge med i feltet. På evnen til samarbejde ud fra et ”if you can’t beat them, join them”-perspektiv. Det er især en forudsætning inden for fintech og i forhold til disruptive brands, som hæver barren for kundeoplevelsen. Vi falder ikke i svime over gode oplevelser, men raser til gengæld, når det går galt. Hvis jeg kan bestille en pizza over mobilen, skal jeg kunne gøre det samme med mit banklån.

Det leder naturligt videre til forholdet omkring servicering af kunder, forståelsen for deres rejse og evnen til at være til stede på rette tid og sted. Som brand er man i dag en servicepartner og har derfor som ypperste opgave er gøre kunderejsen så fornøjelig som muligt. Forbrugeren er oplyst og selvhjulpen, og det nytter ikke noget at lukke øjnene for det.

Sidst men ikke mindst SKAL en virksomhed anno 2016 være i stand til omdanne sine data til indsigt, der kan bruges på tværs i både samarbejde og kunderejse. Løsningen på alt dette er den samme, nemlig API, som er nøglen til, at en virksomhed kan disrupte sig selv og tage det nødvendige skridt i sin udvikling.

Lige meget, hvor du kigger …

Skærmbillede 2016-07-05 kl. 13.27.41Uanset om man er bekendt med begrebet eller teknologien, har vi alle mødt resultatet mange steder. Hver gang vi bruger en applikation til f.eks. at sammenligne priser eller finde hoteller, er det muligt pga. API’er, som samler data fra forskellige kilder. Det samme, når vi bestiller pizzaer fra Domino’s via Twitter, og når Amazon laver en knap til din vaskemaskine, som kan bestille vaskemiddel, når man løber tør. Som brand i dag er man nødt til at tænke på sig selv som en innovator. Det handler ikke længere om bare at sælge mere eller producere billigere. Nej, der skal findes nye områder at gøre sig gældende på.

Glem teknologien – kræv resultatet

Udfordringen er at se og forstå, hvor store mulighederne er i noget så enkelt som at tillade et stykke software at ”tale” med et andet stykke software. API er et lokomotiv til at udnytte og skabe en deleøkonomi mellem virksomheder og brugere. Der er ingen vej udenom. Alle skal have det. Og hvis det ikke står klart i dag, så sker det i morgen. API strækker sig nemlig langt ud over sin tekniske definition som grundlaget for alle nye forretningsmodeller i den digitale transformation. Så herfra er det bare at sige … Hvor køber jeg sådan noget, så det bliver gjort rigtigt? Jeg vil foreslå, at man tager denne self assessment-test for at finde ud af, hvordan man kan tage del i API-økonomien.

Markér som bogmærke og del med andre
juni 23, 2016
12:36
 

Skrevet af
sanneurbak i

Sanne Urbak, CSR, Employer Branding & University Relations Manager.

Sanne Urbak, CSR, Employer Branding & University Relations Manager.

Skrevet af Sanne Urbak

I IBM tror vi på, at blandt andet mangfoldighed er en nøgle til innovation.

Som CSR Manager i IBM, hvor jeg til dagligt driver IBMs CSR engagementer, er jeg om nogen meget bevidst om dette, men nogle gange bliver jeg overrrasket, når jeg møder nye mennesker, som puffer til min hverdag og sammentømrede forventninger.

 

 

Untitled228-årige Olaf Damm er en af de IBM’ere, der udfordrede mine ’fordomme’ omkring det at være blind. Han er IT-koordinator hos IBM, og har arbejdet her i fire år. Jeg faldt over en udtalelse, han havde givet til Kristeligt Dagblad, og blev straks nysgerrig på hans hverdag, og de udfordringer han møder til daglig som synshandicappet.

Det viste sig i midlertid ikke at være den slags problemer, jeg havde forestillet mig, at Olaf fortalte om, da vi en formiddag talte over telefonen.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

”Jeg sidder i teknisk afdeling TSS i det, der hedder RMC (Ressource Management Center), hvor jeg er IT koordinator. Det betyder, at jeg sidder som bindeled mellem vores frontend og vores teknikere eller kunderne. Når der kommer et call fra frontend, hvor der skal en tekniker på, så koordinerer jeg, hvem af de teknikere vi har med de rette skills, der skal på den opgave og sørger for, at kunden bliver besøgt til rette tid og med de rigtige reservedele.”


Hvordan oplever du at skulle arbejde på lige fod med andre, og hvilke teknologier findes der, som gør din hverdag nemmere?

”Der er jo nogle teknologier, der hjælper. For eksempel er der et taleprogram, som hedder JAWS, hvilket er meget brugt både internt i IBM af dem, som er med i People With Disabilities gruppen (PWD) men også af blinde rundt omkring i verden. Ellers er der Apple, som har deres helt egen skærmlæser, der hedder Voiceover. På den måde findes der nogle teknologier, som gør det meget nemt i dag simpelthen at bruge de samme systemer – altså både computere og telefoner  som alle andre. Skærmlæseren sørger for, at man kan få de samme informationer og navigere rundt ligesom alle andre bortset fra, at man ikke bruger musen men sit keyboard.”


Har du et særligt blindetastatur?

”Nej jeg har et ganske almindeligt tastatur, hvor jeg jo så bare bruger tifingersystemet. Så jeg har altså ikke alle mulige andre ting, som jeg skal have med mig bortset fra min computer. Selvfølgelig bruger jeg lige et par hovedtelefoner for ikke at genere de andre på kontoret.”

 

De nye teknologier gør altså, at Olafs arbejdsdag på mange måder minder om en hver anden medarbejder i IBM. Derudover dyrker han også sport på eliteniveau og har vundet titlen som Dansk/Skandinaviske mester i 100 og 200 meter løb for blinde. Som Olaf selv skriver på sin hjemmeside:

Olaf Damm er blind eliteløber, og selvom han ikke har kunnet se, siden han var teenager, så er der en ting, han ser helt klart; målet om at komme til de Paralympiske lege i Rio i år.”

 

123Det er også målet om at motivere andre, der driver Olaf. Han håber på i fremtiden at holde flere foredrag for virksomheder, så de kan blive motiveret til at tage flere handicappede ind på arbejdspladsen, og omvendt så vil han gerne motivere andre handicappede til at tænke ”Når Olaf kan, så kan jeg også”.

 

 

Andres fordomme er det egentlige handicap

I det hele taget handler den egentlige problemstilling ikke så meget om Olafs synshandicap, som de fordomme andre har, til hvad han kan som blind.

“Jeg kan sommetider opleve, at der er en berøringsangst for at bede mig om at lave en opgave, ingen har lavet før. Det er lidt, som om de tænker ‘han er handicappet, kan jeg sætte ham på dén opgave?”

 

‘Artiklen i Kristeligt Dagblad handler om, at det er vigtigt at fokusere på det positive og personens evner i stedet for deres handicap, når man overvejer at ansætte nye medarbejdere og det er Olaf Damm enig i, han siger blandt andet:

”Altså man har jo stadig et handicap men i takt med den teknologiske udvikling, bliver den handicappede jo mere og mere i stand til at klare sig selv. Jeg tror problemet kan være, at man som arbejdsgiver har svært ved at sætte sig selv i den handicappedes situation, og så er der mange, der tænker ’Hvis jeg var blind, så kunne jeg i hvert fald ikke det ene og det andet’, og hvis det er udgangspunktet, så tror jeg, man er sat bagud i forhold til at udnytte en persons potentiale. Jeg tror dog, der er rigtig mange ting, som blinde kan, eller som handicappede kan, som de ikke får mulighed for at vise, fordi der allerede eksisterer en forestilling om, hvad de kan og ikke kan.”

 

Mangfoldighed er altså noget, vi sætter stor pris på i IBM men for at blive en virkelig inkluderende arbejdsplads, skal vi forsøge aktivt at arbejde med vores fordomme, og ikke være bange for at udnytte og anerkende det potentiale vores kollegaer med handicap besidder.

Det er som sagt ikke første gang, Olaf fortæller sin historie, og du kan blandt andet læse om Olaf her i Kristeligt Dagblad. Hvis du er blevet nysgerrig på Olafs bedrifter som eliteløber og hans vej mod de Paraolympiske lege i Rio 2016, kan du følge med på hans facebook og hjemmeside.

Markér som bogmærke og del med andre

IT Architect

IT Architect

Skrevet af Jakob Schuldt-Jensen

Det er navnet på det projekt, som IBM og Dansk Industri (DI) samarbejder om at vise på folkemødet på Bornholm 2016. BB-8, som robotten hedder, bliver hovedpersonen, når den sammen med sin tvilling BB-8(2) skal køres rundt af hvem end, der måtte have lyst til at prøve og er i nærheden af DI’s telt under folkemødet.

Læs videre »

Markér som bogmærke og del med andre

IT Architect

IT Architect – Graduate i IBM

Skrevet af Jakob Schuldt-Jensen

I en tid hvor apps og internet services fylder mere og mere i vores hverdag, bliver der sat spørgsmålstegn ved de konsekvenser, det kan have for os som mennesker og samfund.

Særligt når disse apps og services assisterer os i at træffe beslutninger, uden at vi har adgang til, hvordan de rent faktisk virker.

Læs videre »

Markér som bogmærke og del med andre

Abonnér på denne blog Abonnér på denne blog