Instrumented Interconnected Intelligent

Af Henrik Wieland, Associate Partner, Healthcare Industry Leader hos IBM Global Business Services

Henrik Wieland, Associate Partner, Healthcare Industry Leader hos IBM Global Business Services

Af Henrik Wieland,

Danmarks sundhedssektor er på mange måder langt bedre end dens hjemlige rygte i medier ofte antyder. Eksempelvis ligger vi nærmest i førerposition, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor.

Af den grund har udenlandske delegationer hyppigt besøgt Danmark for at få mere viden om, hvordan den danske sammenhængende sundhedsmodel understøttes af tæt integreret IT som hænger sammen på tværs af hospitaler og sektorer og som understøttes af en lang række danske IT-virksomheder.

Samtidig er man flere steder i de danske regioner allerede godt i gang med at anvende de nyeste telemedicinske løsninger og løsninger til koordinering af behandling og pleje som f.eks. Region Syddanmark’s fokus på ’Shared Care’.

De muliggør behandling og pleje til kroniske patienter i eget hjem, med holistisk inddragelse af de mange interessenter omkring en patient, fra kommunal hjemmepleje til privatpraktiserende læge og hospitalseksperter.

Talegenkendelse er med til at lette arbejdet med journalisering af patientdata.  Mange andre eksempler fortæller historien om en visionær og handlekraftig sektor, der er parat til at gå nye veje for at sikre effektiv behandling og en samfundsøkonomisk bæredygtig model for sundhedspleje.

Læs også: Behov for nytænkning på sundhedsområdet – Fra sygdomsleje til sundhedspleje

Senest har man i Økonomiaftalen 2014 lagt op til at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen for de mange patienter, der i forbindelse med deres behandling har mange kontaktflader, herunder til kommune, almen praksis og hospitalsvæsen. Her vil IT sandsynligvis også komme til at spille en afgørende rolle.

Danske supersygehuse sætter ny standard
Vi har faktisk god grund til at være stolte af det, vi allerede har opnået herhjemme.  Og netop nu har vi mulighed for at sætte yderligere turbo på den digitale sundhedspleje: Med politisk konsensus om opførelsen af en række supersygehuse står vi over for en af de største investeringer i det danske sundhedssystem i nyere tid.

Regionerne investerer i de kommende år 41,4 milliarder kroner i ny­byggeri, udbygning og renovering af sygehuse i en periode på 10-15 år. Hvis vi samtænker denne fantastiske investering i dansk sundhed med muligheder for dansk erhvervsliv, har vi en gylden mulighed foran os.

Danmark har en eksport af sundhedsydelser på 81 mia. kroner. Det svarer til, at danske virksomheder står for eksporten til 0,25 pct. af det samlede globale forbrug af sundhedsydelser.

På grund af en markant øget efterspørgsel på de største vækstmarkeder, ventes de globale udgifter til sundhed i de kommende år ifølge Eksportrådet at accelerere med 25 billioner kroner i 2020 i forhold til i dag. Hvis vi sikrer, at de danske supersygehuse er helt i front med det nyeste sundheds-IT og teknologi, vil endnu flere udenlandske sundhedsaktører se mod Danmark for eksempler på praktisk anvendelse og lade sig inspirere af danske valg, når der skal vælges løsninger til deres hjemlige sundhedssektor.

Læs også: Kognitiv computing kan være med til at knække cancer

Derfor skal byggeriet af supersygehusene ikke bare ses som en udgift til bedre patientforløb, øget patientsikkerhed og effektivisering – det er en investering i Danmarks fortsatte eksportsucces. Det er en unik mulighed at lægge os i førerfeltet for at eksportere vores sundhedsløsninger, vores serviceløsninger og og knowhow på et område, der lægger sig smukt i forlængelses af vores kendte førerposition på sundhedsområdet.

Supersygehusene er ikke blot en investering i vores folke-helbred: Det kan blive en historisk vigtig investering i fortsat vækst og nye jobs til Danmark.

Se også: Det intelligente sundhedsvæsen og IBM’s Smarter Healthcare

Markér som bogmærke og del med andre

Forrige indlæg

Næste indlæg

1 Trackback
 
juni 21, 2014
10:23

detoxify your body

Dansk sundhedsteknologi er en potentiel eksportguldgrube | A Smarter Planet (Denmark)


Posted by: detoxify your body
 
Læg en kommentar ud