Instrumented Interconnecteds Intelligent

Building a Smarter Planet. A Smarter Planet Blog.


 

Dat ons klimaat sterk verandert, hebben we allemaal wel al eens gehoord. Maar dat het echt vijf voor twaalf is, realiseren we ons in het Westen eigenlijk nauwelijks. Toch worden de gevolgen van de klimaatverandering steeds tastbaarder. Zo zijn grote delen van Afrika en Centraal-Azië aan het uitdrogen en wordt landbouw er steeds moeilijker. Hoog tijd voor actie, vonden Robert-Jan Sips en Gert Jan Keizer!

Vertrek @ Universiteit Wageningen

Vertrek @ Universiteit Wageningen

Robert-Jan Sips leidt voor IBM de academische onderzoeksprogramma’s in Nederland bij het Center for Advanced Studies (CAS). Onderzoek rond watermanagement en sensoren vormt de rode draad in zijn carrière. Zijn roeimaatje Gert Jan Keizer zet als zelfstandig business developer duurzaamheidsprojecten op. Beide heren vonden elkaar in hun gemeenschappelijke passie om iets te doen voor onze planeet in nood. Hun uitgangspunt is simpel: er wordt wereldwijd te veel gepraat over de klimaatverandering en te weinig actie ondernomen. Daar willen zij dan ook verandering in brengen.

Tijd voor actie
Om de wereld meer bewust te maken van de klimaatverandering en meer gegevens hierover te verzamelen, richtten beide heren in de zomer van 2013 de coördinerende stichting Dutch Courage op en startten ze het project Poseidon. Hun ambitie? Hun kennis over water, sensoren en duurzaamheid delen, de Nederlandse innovaties op dit vlak uitdragen en onderzoek naar water en klimaat stimuleren. Uiteindelijke doel is om een zinvolle bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem van onze planeet.

Maar hoe begin je aan zo’n omvangrijke opdracht? Om een fenomeen zoals de klimaatverandering aan te pakken, kan je het best beginnen bij de bron en daarom ondernemen Robert-Jan Sips en Gert Jan Keizer vanaf september 2014 een vier maanden durende expeditie door onder andere Siberië, Mongolië en Oezbekistan. Tijdens deze tocht is het de bedoeling om informatie te verzamelen en de plaatselijke bevolking bewust en betrokken te maken met de situatie.

Het klimaat redden met één meting per keer
Gebrek aan water vormt in Centraal-Azië één van de grootste problemen. Sips en Keizer willen Azië hierbij helpen, maar daarvoor hebben ze behoefte aan adequate data over het klimaat en hoe dit een impact heeft op de landbouw. Ze willen hiervoor een beroep doen op de lokale bevolking en vooral ook de jeugd inspireren en bewust maken van de problematiek én de mogelijkheden om er samen iets aan te doen.

Maar hoe verzamel je de nodige data? Met het soortgelijke project TAHMO in Afrika als voorbeeld willen Sips en Keizer de plaatselijke landbouwers leren om te gaan met meetstations en zo klimaatdata te ontsluiten, zodat de rest van de wereld ook kan helpen bij het onderzoeken van het probleem. Er is echter één groot obstakel: de bestaande apparatuur hiervoor is te duur. Goedkope sensoren zijn onontbeerlijk om het project te doen slagen.

De twee roeiers hebben al hun spaargeld in hun grote avontuur gestoken. Maar dit is niet voldoende om goedkope meetsensoren te ontwikkelen. Daarom gaan ze tijdens hun expeditie ook contacten leggen met de lokale academische, politieke en industriële wereld om kennis te delen, samenwerking te bevorderen en fondsen te werven.

Hoewel het project vrijwillig is en los staat van IBM en de TU Delft, kan het wel op de steun van beide organisaties rekenen omdat het aansluit bij hun research- en innovatiestrategie. Zo wordt het project uitgevoerd door vrijwilligers van beide organisaties (voor IBM via de On Demand Community), die vanuit eigen enthousiasme en persoonlijke motivatie meedoen. Daarnaast wordt er actief kennis gedeeld om het nodige onderwijsmateriaal te genereren. Bovendien wordt het educatiemateriaal vormgegeven op basis van IBM-technologie en -standaarden (zoals Bluemix en MQTT).

Naar een groene economie
Na de expeditie loopt het project gewoon door. Dan volgt er bijvoorbeeld een competitie waaraan studenten van over de hele wereld kunnen deelnemen met als doel zo goedkoop mogelijke, maar toch efficiënte meetsensoren te ontwikkelen die in Centraal-Azië kunnen worden ingezet. De data die daaruit voortvloeien, kunnen worden gebruikt om irrigatie te verbeteren en nieuwe, sterkere gewassen te telen. Uiteindelijke doel is dan om de regio nieuw leven in te blazen door het stimuleren van een groene economie om zo de klimaatopwarming tegen te gaan.

Robert-Jan Sips en Gert Jan Keizer beseffen dat ze in hun eentje het probleem van de klimaatverandering niet kunnen oplossen. Wat ze wel kunnen, is hun steentje bijdragen door mensen bewust te maken van de problematiek, hun kennis te delen en wereldwijde samenwerking te stimuleren. Daarbij kunnen ze alle hulp gebruiken van vrijwilligers en bedrijven die dezelfde passie hebben voor duurzaamheid en die technologie willen inzetten om de wereld te verbeteren. Want de droom van Sips en Keizer stopt niet in Centraal-Azië: op termijn willen ze soortgelijke projecten opzetten in Afrika en Zuid-Amerika. De kennis en de technologische middelen zijn beschikbaar om hun droom te realiseren; nu moet er gewoon gehandeld worden om het tij te doen keren.

Voor meer informatie: http://dutchcourage.org

Bookmark and Share
July, 21st 2014
11:57
 

Dat IBM inzet op de cloud kan vrijwel niemand ontgaan zijn. Alleen al in de afgelopen maanden werden miljardeninvesteringen aangekondigd in IBM’s cloudinfrastructuur, SaaS-ontwikkelplatform en de app-store voor  cloudapplicaties. Maar de grootste investering werd ongeveer een jaar geleden gedaan met de overname van SoftLayer, dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot het fundament waarop IBM haar cloudactiviteiten ontplooit.

Door Jelmer Letterie, Cloud Category Marketing Benelux

Sinds de integratie van SoftLayer in haar cloudportfolio heeft IBM ongeveer 6.000 nieuwe klanten mogen verwelkomen, waaronder  Macy’s en Whirlpool, maar bijvoorbeeld ook Car2Go,Whatsapp en Tumblr.

SoftLayer & Car2Go: spreiding auto’s voorspellen

car2go-logoEen van de organisaties die is overgestapt op het SoftLayer-platform is Car2Go, een autoverhuurplatform waarbij je alleen betaalt voor de minuten die je gebruik maakt van een Car2go auto. Dankzij SoftLayer-technologie heeft Car2Go de snelheid waarmee het reserveringssysteem bijgewerkt wordt naar real-time kunnen opschroeven.  De integratie van IBM Big Data Analytics oplossingen in SoftLayer stelt Car2Go bovendien in staat om de spreiding van haar auto’s in bijvoorbeeld Amsterdam te voorspellen.

De overname van Softlayer: wat betekent dat voor IBM´s cloudstrategie?

De overname van Softlayer is de grootste overname van IBM sinds de acquisitie in 1995 van Lotus Development. SoftLayer was een privaat bedrijf dat zich richtte op andere klanten dan IBM. Waar IBM zich vooral richt op enterprise-omgevingen, is SoftLayer groot geworden als cloud-platform voor startups op het gebied van internet, mobile en met name games. De wereld van enterprise-organisaties en gaming-startups lag tot voor kort ver uit elkaar.

Inmiddels zien we dat beide werelden toch steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Steeds meer enterprise-organisaties hebben behoefte aan een cloud-omgeving die zeer snel op te schalen is, die massale hoeveelheden – veelal mobiele – gebruikers kan ondersteunen en die in staat is om een zeer goede ‘experience’aan die gebruikers te bieden, met name als het om de grafische aspecten van een applicatie gaat.

IBM beschikt over 28 datacentra wereldwijd, waarvan één in Amsterdam. In het derde kwartaal van 2014 zullen hier nog nieuwe locaties in Melbourne, Toronto en Washington aan toegevoegd worden. Uiteindelijk zal IBM aan het einde van het jaar beschikken over 40 Softlayer datacenters, minstens 5 per contintent.

Al deze datacenters zijn identiek. Om klanten 24/7/365-ondersteuning op cloud-gebied te kunnen bieden is het van cruciaal belang dat alle datacenters naadloos met elkaar geïntegreerd zijn. Cloud services kunnen hierbij naar keuze vanuit een of meer datacenters gefaciliteerd worden. Dan hoeft de klant zich ook niet druk te maken of IBM bij wijze van spreken zijn workloads vanuit één, twee of desnoods nog meer datacenters aanbiedt. Alle synchronisatie en onderlinge afstemming gebeurt door ons. De klant betaalt alleen voor het dataverkeer van de IBM-datacenters naar zijn eigen locaties. Het dataverkeer tussen de IBM-datacenters nemen wij voor onze rekening.

De SoftLayer infrastructuur is nu het fundament van IBM’s cloud portfolio, inclusief het aanbod van uitgebreide middleware software en oplossingen, zodat organisaties de schaalbaarheid, transparantie en controle hebben die nodig is om hun IT activiteiten succesvol in de cloud te runnen.

Bookmark and Share

(vlnr) Dagmar Cromheecke-Lens, Marketing team Manager IBM Software Groep, Vincent Visser, (plaatsvervangend) Manager IBM Software Groep en Denise Schweitz, Marketing Manager IBM Software Groep namen de nominatie graag in ontvangst.

(vlnr) Dagmar Cromheecke-Lens, Marketing team Manager IBM Software Groep, Vincent Visser, (plaatsvervangend) Manager IBM Software Groep en Denise Schweitz, Marketing Manager IBM Software Groep namen de nominatie graag in ontvangst.

IBM is genomineerd voor de Computable Awards 2014 in de categorie Softwareleverancier van het Jaar. Op donderdag 6 november 2014 reikt Computable voor de negende keer dé belangrijkste ICT prijzen van Nederland uit, de Computable Awards. De nominaties zijn bekend en je kunt nu je stem uitbrengen.

Je kunt je stem uitbrengen tot 15 oktober 2014. http://www2.computable.nl/computableawards/stem/

Waarom is IBM genomineerd?
Dow, één van ’s werelds grootste chemische producenten, zocht de samenwerking op met IBM om in de Benelux een statistisch model te ontwikkelen dat het welzijn van meer dan tweeduizend werknemers meet, analyseert en bijstuurt. Met predictive analytics, SPSS-software die gedrag kan voorspellen, maakt Dow gebruik van een even ingenieus als doeltreffend meetsysteem dat de alarmbel doet afgaan zodra de motivatie en productiviteit van een afdeling onder stress gebukt gaat.

Dow peilt met een tweejaarlijkse vragenlijst bij zijn werknemers naar 24 stressconcepten die stress op het werk kunnen veroorzaken. Een collega waar het niet mee klikt, vermoeidheid, veranderingen op het werk, onverwachte situaties, het almaar complexer worden van taken of een luidruchtige omgeving; het zijn factoren die stress gevoelig kunnen verhogen. Tot de bom barst. Om dat te voorkomen creëert de software voor elke werknemer een individuele score op de 24 stressconcepten. Specialisten vergelijken deze met vorige scores die de werknemers behaalden en met het gemiddelde binnen een afdeling.

De afgelopen zestien jaar heeft Dow een diepgaand inzicht gekregen in het welzijn van zijn werknemers. Een belangrijke voorwaarde voor een modern personeelsbeleid waarin een cruciale rol is weggelegd voor een meetsysteem als deze, is dat zowel de werknemers als het management geloven in het project. Bij Dow vult gemiddeld bijna zeventig procent van de werknemers de vragenlijst in, een hoog percentage.

Dow heeft zijn ziekteverzuim kunnen verminderen tot 3,1 procent, terwijl het gemiddelde percentage in de sector tussen 4,2 en 5,0 ligt. Het bedrijf spaart hierdoor de kosten van elf tot negentien voltijdse contracten per duizend werknemers uit én draagt bij tot het welzijn van zijn werknemers. (bron: http://www.computable.nl/artikel/computable_awards/5113923/1853296/ibm.html)

Partnerprojecten
Het project eCall waar IBM deel van uitmaakt is genomineerd voor de Computable award Partnerproject van het Jaar. IBM en NXP hebben samen met diverse partners, waaronder BMW en Nspyre, in grensoverschrijdende trials aangetoond dat de eCall-technologie klaar is voor grootschalige implementatie. (Bron: http://www.computable.nl/artikel/computable_awards/5092155/1853296/ecall.html)
Partner van IBM, Illionx is ook genomineerd voor de Computable award Partnerproject van het Jaar. IBM en Ilionx hebben samen het project ‘Social business bij De Jong & Laan’ gedaan. (Bron: http://www.computable.nl/artikel/computable_awards/5092185/1853296/social-business-bij-de-jong–laan.html)

 

Bookmark and Share
June, 26th 2014
15:12
 

Column door Frank van der Wal

Column door Frank van der Wal

Hoe het brein in het algemeen werkt, blijft voor mij een raadsel. Ik verbaas me vaak over de associaties die een mens maakt. Zo is het elke keer als ik “IBM BlueMix” hoor, er spontaan een link met het matige disconummertje uit 1982 van de eendagsvlieg Indeep ontstaat. Het nummertje, “Last Night a DJ Saved My Life”, had een R&B ritme en een imitatie Nile Rogers gitaarriedeltje. Ergens achter in het nummer wordt er een stukje rap ten gehoren gebracht:

“There’s not a problem that I can’t fix
Cause I can do it in the BlueMix”

and so very true, zelfs na ruim 30 jaar!

IBM BlueMix is erg grappig spul. Maar zeker ook serious business. Cloud met hoofdletter “C”. Het heeft als hoofddoel om ontwikkelaars een omgeving te bieden om razendsnel een applicatie te krassen, uit te testen en te laten draaien zonder daar ook maar een stukje hardware voor aan te schaffen, memory configuraties in te stellen of een software product voor te hoeven installeren. Het beheer van die applicatie is ook een fluitje van een cent.

Dus stel, er komt een flitsende “stropdas” de software-ontwikkelafdeling oprennen met de mededeling dat er snel een applicatie moet komen die “dit­en­dat” kan want anders wordt Mijnheer van Klanteren boos, en ja, dat willen we niet. Je kent die types wel.

Met IBM BlueMix kan een developer een ontwikkeltaal kiezen (Java, JavaScript, Ruby etc) en gebruikmaken van een keur van reeds bestaande services (databases of security functies om maar wat te noemen). Eenmaal een keuze te hebben geselecteerd, wordt er een volledige omgeving klaargestoomd inlcusief memory, software configuratie en dergelijk. Dat kost een klein minuutje en dan kan de ontwikkelaar aan de gang met zijn eigen keuze van ontwikkel platform (Eclipse of JazzHub of wat dan ook).
Afhankelijk van de code is het prototype van de applicatie razendsnel klaar en kan de “stropdas” aan de gang. Is het project een succes en moet de onderligggende infrastructuur opgeschaald worden, kan dat ook nu weer met een paar klikken.

IBM BlueMix is in een productionele Beta, en is gratis toegankelijk. Alles wat je nodig hebt is een IBM ID en die zijn kosteloos.

Helaas heb ik zelf nog maar heel weinig tijd er aan heb kunnen besteden, maar wat ik gezien heb is veel belovend. De UserInterface verklapt niet dat je op IBM zit: Het is erg duidelijke en goeddoordacht opgezet.

Je kan, indien gewenst,  zelf elk apparaat met een MAC­adres aan de BlueMix knopen, zoals een Raspberry Pi, en het via standaard protocollen uitlezen. Sterker nog de Raspberry Pi heeft al een standaard interface op de portal. Je download de code voor op je Raspberry Pi, “knupt” er een sensor of wat dan ook aan vast en je kan met wat JavaScript de sensor uitlezen, andere webservices aanroepen en klaar is Klara.

Interessant is dan het Business Model dat erachter ligt. Het blijkt dat je je eigen services kan posten, zoiets als een app-shop. Je kan die gratis aanbieden, maar ook tegen betaling.

IBM Bluemix is nog nieuw, maar wel erg interesant. Misschien leuk om het eens te proberen!

Bookmark and Share

L•sCHp [Geconverteerd]In de nabije toekomst kunnen we sneller het exacte antwoord van een berekening vinden, bijvoorbeeld bij het filteren van informatie uit Big Data. Bart Jansen analyseert in zijn onderzoek in hoeverre berekeningen kunnen worden versneld door de dataset van tevoren te versimpelen, zonder de uitkomst aan te tasten. Voor zijn baanbrekende proefschrift ontving hij op 25 juni de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2014 voor Informatie- en Communicatietechnologie.

Deze wetenschapsprijs wordt uitgereikt aan een onderzoeker van een Nederlandse universiteit die een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, bij voorkeur met een duidelijke maatschappelijke relevantie. De prijs gaat elk jaar naar onderzoek op een ander vakgebied. Dit jaar is dat de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). De prijs heeft daarnaast als doel om de contacten tussen universiteiten en bedrijfsleven te bevorderen en de instroom van studenten in de bètawetenschappen positief te beïnvloeden. IBM steunt graag baanbrekend onderzoek met maatschappelijke en economische waarde en is daarom de sponsor van de Christiaan Huygensprijs voor ICT.

MSF20140625--2Efficiëntere methode
Bart Jansen ontving de prijs voor zijn onderzoek The Power of Data Reduction: Kernels for Fundamental Graph Problems. Hierin bestudeert hij de complexiteit van verschillende fundamentele soorten berekeningen voor het analyseren van netwerken. Voor dergelijke berekeningen geeft hij efficiënte algoritmen om een netwerk te verkleinen en te versimpelen, zonder het antwoord te veranderen. Doordat het zoeken naar het antwoord in de verkleinde dataset minder tijd kost, bespaar je rekenkracht. Bart Jansen: “We wisten al dat we met gegevensreductie een vraagstelling vaak sneller kunnen oplossen. Er was alleen geen wiskundige verklaring voor. In mijn onderzoek geef ik een manier om te kwantificeren hoe complex een dataset is en geef ik reductieregels die grote datasets van relatief lage complexiteit kunnen vereenvoudigen. Daardoor kan mijn theorie verklaren op wat voor soort datasets de reductieregels effect hebben en waarom; op dat punt verheft mijn aanpak het gebruik van reductieregels van kunst tot wetenschap.”

Snellere berekening
Jansen maakt het mogelijk om berekeningen in de toekomst sneller uit te voeren. Wat betekent dat concreet? Jansen: “Neem nou een pakketbezorgdienst: via welke route kan dit bedrijf pakketjes het snelst en met minimaal brandstofverbruik bezorgen? Het kost een computer veel rekentijd om de beste route te vinden, omdat deze alle volgorden van afleveradressen probeert. Wanneer je voor elk mogelijke volgorde de hele wegenkaart doorrekent, kost dat veel tijd. Met gegevensreductie kun je wegen uit het wegennetwerk weglaten waarvan wiskundige argumenten aantonen dat ze niet gebruikt worden in een optimale bezorgroute. Je kunt daarna dus de route plannen zonder deze wegen, waardoor het vinden van een route sneller gaat. Een computer heeft hier namelijk minder rekenkracht en geheugen voor nodig.”

Exacte berekening
Er zijn andere methoden om een berekening te versnellen: door vuistregels te gebruiken om een antwoord te vinden dat bij benadering klopt of door een steekproef te nemen van de dataset en alleen die gegevens te analyseren. Deze methoden worden in de praktijk vaak toegepast wanneer het vinden van het exacte antwoord teveel tijd kost. Ze bieden alleen geen zekerheid. De gegevensreductiemethode van Jansen wel. De rekenmethode van Jansen is dus sneller in exacte berekeningen. “Mijn reductieregels kunnen bijvoorbeeld worden toegepast om het vinden van lange reactiekettingen te versnellen. Om de celbiologie van een organisme te analyseren, worden netwerken gemaakt waarin elk eiwit een knooppunt is met verbindingen tussen eiwitten die samen een reactie aangaan. Door lange kettingen van reacties in deze netwerken te vinden, kan je vaststellen welke eiwitten belangrijk zijn voor een proces.” Het vinden van reactiekettingen is een tijdrovend proces. Daarom passen onderzoekers soms vuistregels toe om sneller tot een onderzoeksresultaat te komen. Ze weten dan alleen niet zeker of het resultaat volledig klopt. Door gegevensreductie toe te passen, krijgen ze gegarandeerd een betrouwbaar onderzoeksresultaat in kortere tijd. Dit levert een beter begrip op van de eiwitreacties, wat bijvoorbeeld nuttig is bij het maken van medicijnen.

De toekomst van algoritmiek
Voor veel soorten berekeningen lijkt het op theoretische en praktische gronden hopeloos om binnen afzienbare tijd het exacte antwoord te vinden. Jansen stelt echter dat, voordat vuistregels of steekproeven voor benaderingen worden gebruikt, er moet worden gekeken naar de eigenschappen van de dataset. Als er parameters zijn die de complexiteit in een bepaalde dimensie begrenzen, is het wellicht mogelijk de dataset met reductieregels te verkleinen waardoor het exacte antwoord binnen korte tijd vindbaar is. “Voor de lange termijn betekent het dat de ontwikkeling in het ontwerp van algoritmen belangrijker is dan technologische vooruitgang. Hoewel de wet van Moore suggereert dat de rekenkracht elke paar jaar verdubbelt, kan een beter algoritme een versnelling van een factor duizend geven. Zeker omdat de grenzen van verbeteringen in chipdesign in zicht lijken te komen, is het juist de theorie van algoritmiek waar in de toekomst in geïnvesteerd moet worden.”

Het onderzoek van Jansen heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. In veel belangrijke maatschappelijke scenario’s komen immers optimalisatieproblemen voor waarvoor huidige computerprogramma’s het exacte antwoord niet kunnen berekenen binnen afzienbare tijd: van de meest efficiënte inzet van ambulances in een regio tot het analyseren van de werking van een medicijn. Daarom worden benaderingen gebruikt. De techniek van gegevensreductie helpt deze problemen exact op te lossen binnen kortere tijd. Dat levert de maatschappij aanzienlijke besparingen op qua tijd, geld en effectiviteit. De kans is dus groot dat de gegevensreductiemethode van Jansen ons in de toekomst op verschillende gebieden veel oplevert. Jansen: “De toepassing van gegevensreductie staat nog in de kinderschoenen, maar de mogelijkheden zijn legio. Mijn onderzoek is dan ook eerder een begin- dan een eindpunt.”

Bookmark and Share

Subscribe to this blog Subscribe to this blog