Instrumented Interconnecteds Intelligent

Building a Smarter Planet. A Smarter Planet Blog.


 
November, 20th 2015
9:24
 

Door Martin van der Meer, IBM Cloud Computing Leader Benelux

In een continue zoektocht naar nieuwe markten, en om disruptieve nieuwkomers op afstand te houden, moeten bedrijven zichzelf blijven transformeren. De oplossing is tegen zo laag mogelijke kosten het best mogelijke product in de markt zetten. Dat vereist geheel nieuwe manieren van werken, een nieuwe bedrijfscultuur, nieuwe instrumenten, nieuwe economische modellen, oftewel: new everything.

Startups beheersen dit spel als geen ander. Allereerst benutten ze in volle omvang de voordelen van de cloud. Server-capaciteit, (cognitieve) computerkracht en diensten worden, evenals herbruikbare code, als services afgenomen. Dankzij api’s is de boel eenvoudig te integreren. Ten tweede maken startups gebruik van een nieuw managementparadigma: ‘de lean start-up’, waarbij nog te verfijnen producten als publieke bèta’s snel en goedkoop in de markt worden gezet. ‘Design thinking’ en ‘agile development’ passen eveneens perfect in deze filosofie. Tenslotte gebruiken start-ups internet om nieuwe producten en diensten met minimale middelen wereldwijd in de markt te zetten.

De organisatie waar ik werk – IBM – werkt zowel samen met startups als met grote corporates, welke we mede op basis van onze ervaringen met startups, kunnen helpen om de beoogde transformatie succesvol vorm te geven. Grote organisaties hebben immers vaak moeite met om nieuwe technologieën succesvol te omarmen. Men weet weliswaar dat veel IT via de cloud instant beschikbaar is, maar de bedrijfsprocessen zijn hier veelal nog niet op voorbereid.

Binnen IT kunnen approvals ten aanzien van bijvoorbeeld trouble management en change management de boel flink vertragen. Veel van onze inspanningen zijn erop gericht de klant sneller door deze processen te leiden. De business denkt immers in termen van ‘nu’ en wil snel de markt op. Voor traditionele organisaties is dat niettemin een totaal nieuw avontuur.

We werken dagelijks met heel veel CIO’s en andere IT-verantwoordelijken van grote organisaties. Steeds met één doel voor ogen: samen IT slim inzetten om de bedrijfsresultaten verder te doen groeien. Van kostenbesparende initiatieven tot omzet genererende implementaties. Het leren van startups, het toepassen van door startups ontwikkelde innovaties en het deelnemen en samenwerken binnen startup-ecosystemen kan helpen om de concurrentie voor te blijven en wellicht zelf disruptieve producten en diensten te creëren.

De blog verscheen eerder op it-executive.nl.

Bookmark and Share

Maarten Boerma, Business Development Executive bij IBM

Maarten Boerma, Cloud Advisor bij IBM

Blog door Maarten Boerma, Cloud Advisor bij IBM

Het is geen geheim dat vele organisaties achterlopen op de consument bij de adoptie van de cloud. Hun terughoudendheid is begrijpelijk. Twijfels over de veiligheid van data, over compliance en het verlies van de controle over IT-diensten die voorheen onlosmakelijk met een organisatie verbonden waren, zijn moeilijk weg te poetsen in slechts enkele jaren tijd. Toch dwingen recente marktontwikkelingen organisaties ertoe over die twijfels heen te stappen.

Technologische doorbraken ontwrichten markten namelijk dusdanig dat de samenstelling ervan er binnen enkele jaren compleet anders uit kan zien. Zo ook bij de as-a-service economie waar we nu dankzij snelle ontwikkelingen op het gebied van cloudtechnologie op afkoersen. Vele startups met een overduidelijk technologische grondslag hebben het licht gezien en tot stilstand gekomen markten drastisch opgeschud. Niet louter doordat ze hun data en/of platform in de cloud geplaatst hebben, maar omdat hun innovatieve business modellen optimaal afgestemd zijn op de flexibiliteit en schaalbaarheid die de cloud hen biedt. Onderzoeksbureau IDC becijferde onlangs dat de cloudmarkt rond 2020 de mijlpaal van 500 miljard dollar zal bereiken, een verdriedubbeling vergeleken met nu.

Gevestigde partijen, van groot tot klein, hebben moeite om mee te komen aan de vooravond van een nieuwe technologische doorbraak. Waar menig CIO zich nog bekommert over de vraag of een overstap naar de cloud gerechtvaardigd is, wachten werknemers die beslissing allang niet meer af. Massaal wordt cloudtechnologie de organisatie binnengebracht, dankzij de talloze goedkope en gratis apps die de afgelopen jaren een vaste plek op ieders smartphone en tablet verworven hebben. Niet iedere organisatie is zich daar voldoende bewust van. Begin dit jaar bleek uit een onderzoek van cloudbeveiliger Skyhigh dat de gemiddelde werknemer 28 cloudapplicaties op de werkvloer gebruikt, maar dat 72% van de IT professionals geen idee heeft hoeveel en welke er in omloop zijn.

De traditionele spelers zijn logger in het doorvoeren van veranderingen: weerstand vanuit bedrijfsonderdelen, werknemers en aandeelhouders moet eerst worden opgevangen alvorens een nieuwe manier van werken doorgevoerd kan worden. De IT-afdeling houdt te vaak vast aan legacy-systemen die beter buiten gebruik kunnen worden gesteld, is halsstarrig in de afwijzing van de inzet van cloud, en staat – vanuit de overtuiging dat zelf doen per definitie beter is – te weinig open voor samenwerking met andere partijen, zodat een wildgroei aan soortgelijke cloudapplicaties in de hand wordt gespeeld.

De realiteit haalt dit type organisatie met rasse schreden in. In 2015 zijn de contouren van de cloudrevolutie voor vrijwel iedereen zichtbaar geworden, kijkend naar het tempo waarmee op de consumenten en bedrijven gerichte apps het levenslicht zien. Steeds minder goede ideeën sneuvelen op de tekentafel nu ze tegen lage instapkosten en de schaalbaarheid van de cloud razendsnel uitgetest en uitgerold kunnen worden. De grootte van een organisatie speelt daarbij een steeds kleinere rol: iedereen kan profiteren van snelle ontwikkelcycli zonder daarbij een flinke investering te hoeven doen voor een complexe IT-infrastructuur.

Dergelijke eigenschappen maken de inzet van cloudtechnologie in nagenoeg elke organisatie een noodzakelijke stap. Het vormt het fundament onder de nieuwe innovaties die over enkele jaren de standaard zetten. Competitief voordeel komt immers steeds meer in de data, algoritmes en API’s te liggen die een organisatie middels cloudtechnologie kan ontsluiten. Daar tijdig op inspringen kan het bestaansrecht van een organisatie in de door technologie gedomineerde markten van een nieuwe impuls voorzien.

Bookmark and Share

Posted by
SP Blog redactie in

Blog door: Bart De Kempe

Big data analytics: Sterke inzichten stuwen de financiele planning

De CFO en zijn spreadsheet zijn twee handen op één buik. Zullen klanten op tijd betalen? Hebben we te veel voorraad? Zullen de productiekosten stijgen? Het antwoord op deze vragen vinden de meeste CFO’s terug in hun excelsheet.
Toch worden ze vandaag geconfronteerd met uitdagingen waar geen enkele spreadsheet op kan inspelen. In een internationale en concurrentiële omgeving moeten ze meer beslissingen in een sneller tempo nemen. Een warme winter kan een kledijwinkel veel geld kosten. Een verhoogde werkloosheidsgraad in één land, kan een significante impact uitoefenen op de winstgevendheid van een bedrijf in een ander land. CFO’s moeten anticiperen op bepaalde gebeurtenissen om de winstgevendheid te blijven garanderen. Daarom is het noodzakelijker dan ooit om slimme inzichten toe te passen op de financiële werking van een organisatie. Analytics kunnen een sterk concurrentieel voordeel opleveren door de financiële planning, raming, rapportage en analyse dynamischer en efficiënter te maken. De spreadsheet is in deze materie ongelooflijk verouderd geworden.

Blog Analytics

Buikgevoel versus predictive analytics

IBM’s meest recente CFO studie toont aan dat 52 procent van de CFO’s nog steeds gebruik maakt van spreadsheets om toekomstige uitgaven en inkomsten in te schatten. 14% beperkt zich zelfs tot een buikgevoel. Het is tijd voor drastische veranderingen. Bedrijven stellen zich met spreadsheets kwetsbaar op tegenover fouten en onjuistheden zoals foute formules, kopieer-en-plak fouten en onstabiele macro’s. Het grootste nadeel van de spreadsheet is evenwel dat de CFO en zijn medewerkers 80% van hun tijd spenderen om data in te voeren en aan te passen. Tijd die ze beter kunnen gebruiken voor de feitelijke analyse, gebaseerd op complexe, maar nauwkeurige bedrijfsdata die de financiële toekomst veilig stelt.

Hoe kunnen analytics de CFO helpen?

Predictive analytics kunnen de financieel medewerker helpen om te anticiperen op de financiële toekomst van een bedrijf door realtime data, afkomstig uit tal van bronnen zoals interne databases, werkgelegenheidsstatistieken, weersvoorspellingen en concurrentieanalyses, te analyseren. Tel daarbij de mogelijkheid om de financiële analyse en de strategische planning te automatiseren en organisaties zullen sneller en nauwkeuriger kunnen inspelen op toekomstige opportuniteiten of issues.
Analytics stellen bedrijven in staat om hun winstgevendheid te analyseren zodat ze de meest interessante producten, klanten en verkoopkanalen kunnen identificeren. Via krachtige wat-als scenario’s, kunnen ze keuzes evalueren, assumpties testen en huidig beleid toetsen aan vroegere beslissingen of externe benchmarks. Resultaat? Een financiële analyse die vooruitkijkt helpt zowel het sales, marketing als operationeel team om de meest winstgevende opportuniteiten te vinden. De heilige graal van de CFO!

Bookmark and Share
November, 11th 2015
11:16
 

noahBy Noah Loomans

It all started when my school (Metis Montessori Lyceum) gave us an assignment which required us to go to a 2-day internship on a company to choose. I choose IBM. Simply because they did other things then nationalizing the American version. how odd it may seem, at the end it was an excellent choice I would never regret.

It was the first day and I was very excited, Maybe a bit too excited since I came half an hour too early. I first thing I noticed was that you could see in a blink of an eye if someone was a programmer or not, depending on the kind of clothes they wear. At first, I thought I would be given a simple task, but that turned out not to be the case. I was given an almost perfect task that I merged to finish just in time. Another thing that surprised me was the amount of freedom they gave me. I expected that I had to make a piece of code with everything being stippled out for me, but instead they gave me the task “Make a nice demo using these APIs in 2 days“. The next step was that I came up with an original idea that I could work on, followed by them helping me to make it more realistic. (Noah used IBM’s Bluemix, ed.)

This was, in fact, the first time that I had to write code on a tight deadline. And It really was a challenge for me to cut corners when it was appropriate, so I don’t get lost in the small details. And I still think I spend a bit too much time on the layout. One thing that really surprised me was that IBM used my work on a live demo!

screenshotnoah

Screen shot of Noah’s demo he made with IBM’s Bluemix platform

So, in a nutshell, it was amazing and I would never regret it. I put a lot of effort in it and IBM really appreciated it. Thanks, everyone, and special thanks to Zoltán, for these amazing days.

Bookmark and Share

Ronald Teijken, IBM Analytics Consultative Sales EMEA

Ronald Teijken, IBM Analytics Consultative Sales EMEA

Connect ’15 – Blogpost #3

Blog door: Ronald Teijken

Technologieplatform Wired bracht midden juli het verhaal over twee hackers die erin geslaagd zouden zijn de softwarebeveiliging van een Jeep te kraken. Terwijl een journalist met ruim honderd kilometer per uur over de snelweg raasde, zaten de hackers thuis op de bank in de startblokken om de auto over te nemen. De motor en de besturing van de Jeep waren niet direct met het internet verbonden, maar het entertainmentsysteem in de auto was dat wel. Hiermee bleken de hackers in staat de controle over de auto volledig over te nemen en hem tot stilstand te brengen op een drukke snelweg. Met de hackers liep het na de publicatie van het artikel goed af: ze werden gevraagd in dienst te treden bij Uber. Jeep daarentegen zag zich genoodzaakt 471.000 auto’s te voorzien van een software update die handmatig (!) moest worden uitgevoerd

YouTube Preview Image

De talloze mogelijkheden van het Internet of Things (IoT) worden vaak nogal achteloos gepresenteerd, maar kennen ook een keerzijde. Elk apparaat dat is aangesloten op het internet loopt immers het risico gevoelige persoonsgegevens bloot te stellen aan misbruikers. Inbrekers kunnen de GPS-data van je auto of smartphone inzien of je energieverbruik van de afgelopen week uitlezen, om zo bevestigd te krijgen dat je inderdaad duizenden kilometers verderop vakantie aan het vieren bent.

Dat dit geen vergezocht scenario is blijkt uit de opkomst van zoekmachines als Shodan, die continu het web afstruinen op zoek naar onbeschermde apparaten. Hun database bevat inmiddels al meer dan 500 miljoen onvoldoende beschermde apparaten en diensten, die variëren van stoplichten, beveiligingscamera’s, controlesystemen voor zwembaden tot garagedeuren. Vaak is de oorzaak te vinden in standaard kwetsbaarheden in de beveiliging, zoals zwakke wachtwoorden, onversleutelde netwerkdiensten, onveilige interfaces en cross-site scripting. Dergelijke beveiligingsrisico’s zijn funest voor het vertrouwen dat bedrijven en consumenten in IoT dienen te hebben om er daadwerkelijk een succes van te maken.

IOT-blog3-fig1

Voldoen aan standaard veiligheidseisen

Niet alleen apparaten die op het Internet of Things aangesloten worden maar ook hun onderliggende infrastructuren bevatten kwetsbaarheden waar hackers dankbaar gebruik van maken. Binnen een IoT-omgeving kan het systeem haar integriteit daarom niet laten afhangen van ieder afzonderlijk apparaat dat ermee verbonden wordt. Door al bij het ontwerp van een IoT-omgeving er vanuit te gaan dat ieder aangesloten apparaat een potentiële bedreiging vormt, kan de omgeving kunnen blijven functioneren zodra één of meerdere apparaten inderdaad aangetast blijken te zijn. IBM stelt dat bij het ontwerp een aantal basale veiligheidseisen in acht genomen dienen te worden: bijvoorbeeld door encryptie-, authenticatie- en autorisatiemethodes te gebruiken die een veilige uitwisseling van gevoelige informatie tussen apparaten en de onderliggende infrastructuren kunnen garanderen.

Zorgen over de veiligheid van gebruikersdata worden deels ingegeven door de snelheid waarmee organisaties IoT-toepassingen lanceren om de concurrentie te slim af te zijn. Te vaak wordt er bij een ontwerp éérst voor functionaliteit gekozen, om pas daarna de security- en privacy componenten in te bouwen. De vele media-aandacht voor de hacks van voorheen onaantastbaar geachte apparaten (denk aan de Jeep), zorgt er echter voor dat er steeds meer bewustwording ontstaat over het belang van security en privacy. Bij consumenten groeit het besef dat de extra functionaliteit alleen mogelijk is door persoonlijke data te delen met aanbieders. terwijl diezelfde aanbieders inzien dat er ook maar één geval van oneigenlijk gebruik van klantdata bekend hoeft te worden om de toekomst van hun bedrijf op het spel te zetten.

Momenteel is er nog geen alomvattende set van regels waarin de standaarden en best practices voor de beveiliging van IoT-omgevingen verankerd liggen. De angst voor misbruik van data is echter dermate groot dat overheden overwegen regulering in te stellen voor de wijze waarop data verzameld en opgeslagen worden. De door de Europese Commissie aangekondigde General Data Protection Regulation (GDPR) vertaalt de verouderde privacywetgeving naar de kenmerken van digitale technologieën. Deze wet wordt dit jaar al van kracht, wat betekent dat organisaties niet heel veel tijd meer hebben om hun mensen, processen, organisatie en ICT-voorzieningen daarop in te richten. Het biedt organisaties echter ook kansen. Bijvoorbeeld door met ideeën te komen voor toepassingen waarin de bescherming van data in het ontwerp standaard ingebouwd is. Waar individuen zelf kiezen waarvoor hun data gebruikt worden op basis van de voordelen die het hen naar verwachting opleveren. Neem bijvoorbeeld een rookmelder, die je meldt dat hij nog correct functioneert. Dit soort informatie is ook interessant voor je verzekeringsmaatschappij, die mogelijk bereid is je een korting te geven als je haar toegang geeft.

Het Internet of Things dwingt security professionals op gelijke voet te komen met de snelheid waarmee nieuwe IoT-toepassingen het licht zien, om zo de eindgebruiker te overtuigen dat dit de toekomst is. Nauwe samenwerking tussen fabrikanten, netwerkbeheerders, eindgebruikers en overheid blijft de belangrijkste voorwaarde om IoT te laten slagen. Nu het besef bij burgers, consumenten en bedrijven groeit dat de controle over individuele data van essentieel belang is, stelt dat de betrokken partijen voor de uitdaging de terechte zorgen over security en privacy weg te nemen. Door de beveiliging centraal te stellen in het ontwerp van iedere nieuwe IoT-toepassing, kan een eerste stap daartoe gezet worden.

Een recente paper geeft in detail een goed inzicht in security rondom IoT. Benieuwd waar we naar toe gaan als het gaat om beveiliging rondom Internet of Things zeker te stellen, klik hier voor de paper.

YouTube Preview Image

Bookmark and Share

Subscribe to this blog Subscribe to this blog