Instrumented Interconnecteds Intelligent

Building a Smarter Planet. A Smarter Planet Blog.


 
December, 1st 2015
9:58
 

Warner Dijkhuizen, CC&CA manager IBM Benelux

Warner Dijkhuizen, CC&CA manager IBM Benelux

Vandaag, 1 december, is de 29e Wereldaidsdag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor HIV/AIDS en de bestrijding daarvan. De bestrijding van AIDS was één van de acht millenniumdoelen van de Verenigde Naties en komt ook weer terug in de Sustainable Development Goals: SDG 3 Good Health and well-being. Een hele eenvoudige wijze waarop iedereen met een PC, laptop of smart phone hieraan kan bijdragen is via het World Community Grid (WCG). Het Fight Aids @ Home (FAAH) onderzoek loopt al bijna 10 jaar en is gericht op moleculaire processen die de immuniteit voor medicijnen veroorzaken. Met computer simulaties worden 1000-den combinaties getest, dat is uiteraard rekenintensief werk en dus bij uitstek geschikt voor de “virtuele supercomputer” gevormd door de ruim 3 miljoen devices zoals PC’s. laptops, tablets en smartphone die een deel van cpu power laten meerekenen met dit onderzoek.

Het World Community Grid, gelanceerd in 2004, is ondertussen ’s werelds grootste publieke grid computing network geworden. www.worldcommunitygrid.org. De rekencapaciteit staat ter beschikking van researcher die baanbrekend onderzoek verrichten op diverse gebieden. Dit is alleen maar mogelijk als zoveel mogelijk mensen hun PC of laptop vrijwillig laten meewerken aan het World Community Grid (WCG). Omdat het werk wordt opgedeeld in ontelbare minuscule stukjes en simultaan wordt uitgevoerd, kan de researchtijd worden verkort van tientallen jaren tot enkele maanden.

Als u uw computer niet gebruikt, voert hij berekeningen uit en stuurt hij de resultaten terug naar de servers. Een gemiddelde taak kost 10-20 CPU-uren. Alleen wanneer de computer aan staat en de agent merkt dat hij niet wordt gebruikt, treedt de computer op als ‘vrijwilliger’ voor onderzoekswerk, precies volgens de richtlijnen die u zelf instelt. Zelfs als er programma’s actief zijn, is het systeem ongeveer 80% van de tijd niet actief; ook deze capaciteit kan worden gebruikt.

WCG

Huidige gegevens
Momenteel (december 2015) hebben 650.000 gebruikers zich geregistreerd. Het World Community Grid heeft toegang tot 3.105.360 apparaten. De totale run time is momenteel 1.175.409 jaar.

URL: www.worldcommunitygrid.org

Onder de vlag ‘World Community Grid’ heeft IBM het initiatief genomen in een ambitieus distributed computing-project, dat zich in tegenstelling tot de meeste bestaande initiatieven niet op één of enkele specifieke taken richt. In samenwerking met goede doelen en universiteiten zet het bedrijf ongebruikte computertijd van over de hele wereld in om allerlei soorten ingewikkelde problemen op te lossen met behulp van brute rekenkracht. Dit wordt in een filantropisch jasje gestoken: vijf à zes keer per jaar zal men nieuwe ‘humanitaire projecten’ evalueren om te kijken of ze geschikt zijn om te draaien op het netwerk. De eerste taak voor het World Community Grid is het vouwen van proteomen, iets wat wetenschappers beter inzicht geven moet in ziektes zoals kanker, AIDS, SARS en tuberculose.

Bookmark and Share
November, 20th 2015
9:24
 

Door Martin van der Meer, IBM Cloud Computing Leader Benelux

In een continue zoektocht naar nieuwe markten, en om disruptieve nieuwkomers op afstand te houden, moeten bedrijven zichzelf blijven transformeren. De oplossing is tegen zo laag mogelijke kosten het best mogelijke product in de markt zetten. Dat vereist geheel nieuwe manieren van werken, een nieuwe bedrijfscultuur, nieuwe instrumenten, nieuwe economische modellen, oftewel: new everything.

Startups beheersen dit spel als geen ander. Allereerst benutten ze in volle omvang de voordelen van de cloud. Server-capaciteit, (cognitieve) computerkracht en diensten worden, evenals herbruikbare code, als services afgenomen. Dankzij api’s is de boel eenvoudig te integreren. Ten tweede maken startups gebruik van een nieuw managementparadigma: ‘de lean start-up’, waarbij nog te verfijnen producten als publieke bèta’s snel en goedkoop in de markt worden gezet. ‘Design thinking’ en ‘agile development’ passen eveneens perfect in deze filosofie. Tenslotte gebruiken start-ups internet om nieuwe producten en diensten met minimale middelen wereldwijd in de markt te zetten.

De organisatie waar ik werk – IBM – werkt zowel samen met startups als met grote corporates, welke we mede op basis van onze ervaringen met startups, kunnen helpen om de beoogde transformatie succesvol vorm te geven. Grote organisaties hebben immers vaak moeite met om nieuwe technologieën succesvol te omarmen. Men weet weliswaar dat veel IT via de cloud instant beschikbaar is, maar de bedrijfsprocessen zijn hier veelal nog niet op voorbereid.

Binnen IT kunnen approvals ten aanzien van bijvoorbeeld trouble management en change management de boel flink vertragen. Veel van onze inspanningen zijn erop gericht de klant sneller door deze processen te leiden. De business denkt immers in termen van ‘nu’ en wil snel de markt op. Voor traditionele organisaties is dat niettemin een totaal nieuw avontuur.

We werken dagelijks met heel veel CIO’s en andere IT-verantwoordelijken van grote organisaties. Steeds met één doel voor ogen: samen IT slim inzetten om de bedrijfsresultaten verder te doen groeien. Van kostenbesparende initiatieven tot omzet genererende implementaties. Het leren van startups, het toepassen van door startups ontwikkelde innovaties en het deelnemen en samenwerken binnen startup-ecosystemen kan helpen om de concurrentie voor te blijven en wellicht zelf disruptieve producten en diensten te creëren.

De blog verscheen eerder op it-executive.nl.

Bookmark and Share

Maarten Boerma, Business Development Executive bij IBM

Maarten Boerma, Cloud Advisor bij IBM

Blog door Maarten Boerma, Cloud Advisor bij IBM

Het is geen geheim dat vele organisaties achterlopen op de consument bij de adoptie van de cloud. Hun terughoudendheid is begrijpelijk. Twijfels over de veiligheid van data, over compliance en het verlies van de controle over IT-diensten die voorheen onlosmakelijk met een organisatie verbonden waren, zijn moeilijk weg te poetsen in slechts enkele jaren tijd. Toch dwingen recente marktontwikkelingen organisaties ertoe over die twijfels heen te stappen.

Technologische doorbraken ontwrichten markten namelijk dusdanig dat de samenstelling ervan er binnen enkele jaren compleet anders uit kan zien. Zo ook bij de as-a-service economie waar we nu dankzij snelle ontwikkelingen op het gebied van cloudtechnologie op afkoersen. Vele startups met een overduidelijk technologische grondslag hebben het licht gezien en tot stilstand gekomen markten drastisch opgeschud. Niet louter doordat ze hun data en/of platform in de cloud geplaatst hebben, maar omdat hun innovatieve business modellen optimaal afgestemd zijn op de flexibiliteit en schaalbaarheid die de cloud hen biedt. Onderzoeksbureau IDC becijferde onlangs dat de cloudmarkt rond 2020 de mijlpaal van 500 miljard dollar zal bereiken, een verdriedubbeling vergeleken met nu.

Gevestigde partijen, van groot tot klein, hebben moeite om mee te komen aan de vooravond van een nieuwe technologische doorbraak. Waar menig CIO zich nog bekommert over de vraag of een overstap naar de cloud gerechtvaardigd is, wachten werknemers die beslissing allang niet meer af. Massaal wordt cloudtechnologie de organisatie binnengebracht, dankzij de talloze goedkope en gratis apps die de afgelopen jaren een vaste plek op ieders smartphone en tablet verworven hebben. Niet iedere organisatie is zich daar voldoende bewust van. Begin dit jaar bleek uit een onderzoek van cloudbeveiliger Skyhigh dat de gemiddelde werknemer 28 cloudapplicaties op de werkvloer gebruikt, maar dat 72% van de IT professionals geen idee heeft hoeveel en welke er in omloop zijn.

De traditionele spelers zijn logger in het doorvoeren van veranderingen: weerstand vanuit bedrijfsonderdelen, werknemers en aandeelhouders moet eerst worden opgevangen alvorens een nieuwe manier van werken doorgevoerd kan worden. De IT-afdeling houdt te vaak vast aan legacy-systemen die beter buiten gebruik kunnen worden gesteld, is halsstarrig in de afwijzing van de inzet van cloud, en staat – vanuit de overtuiging dat zelf doen per definitie beter is – te weinig open voor samenwerking met andere partijen, zodat een wildgroei aan soortgelijke cloudapplicaties in de hand wordt gespeeld.

De realiteit haalt dit type organisatie met rasse schreden in. In 2015 zijn de contouren van de cloudrevolutie voor vrijwel iedereen zichtbaar geworden, kijkend naar het tempo waarmee op de consumenten en bedrijven gerichte apps het levenslicht zien. Steeds minder goede ideeën sneuvelen op de tekentafel nu ze tegen lage instapkosten en de schaalbaarheid van de cloud razendsnel uitgetest en uitgerold kunnen worden. De grootte van een organisatie speelt daarbij een steeds kleinere rol: iedereen kan profiteren van snelle ontwikkelcycli zonder daarbij een flinke investering te hoeven doen voor een complexe IT-infrastructuur.

Dergelijke eigenschappen maken de inzet van cloudtechnologie in nagenoeg elke organisatie een noodzakelijke stap. Het vormt het fundament onder de nieuwe innovaties die over enkele jaren de standaard zetten. Competitief voordeel komt immers steeds meer in de data, algoritmes en API’s te liggen die een organisatie middels cloudtechnologie kan ontsluiten. Daar tijdig op inspringen kan het bestaansrecht van een organisatie in de door technologie gedomineerde markten van een nieuwe impuls voorzien.

Bookmark and Share

Posted by
SP Blog redactie in

Blog door: Bart De Kempe

Big data analytics: Sterke inzichten stuwen de financiele planning

De CFO en zijn spreadsheet zijn twee handen op één buik. Zullen klanten op tijd betalen? Hebben we te veel voorraad? Zullen de productiekosten stijgen? Het antwoord op deze vragen vinden de meeste CFO’s terug in hun excelsheet.
Toch worden ze vandaag geconfronteerd met uitdagingen waar geen enkele spreadsheet op kan inspelen. In een internationale en concurrentiële omgeving moeten ze meer beslissingen in een sneller tempo nemen. Een warme winter kan een kledijwinkel veel geld kosten. Een verhoogde werkloosheidsgraad in één land, kan een significante impact uitoefenen op de winstgevendheid van een bedrijf in een ander land. CFO’s moeten anticiperen op bepaalde gebeurtenissen om de winstgevendheid te blijven garanderen. Daarom is het noodzakelijker dan ooit om slimme inzichten toe te passen op de financiële werking van een organisatie. Analytics kunnen een sterk concurrentieel voordeel opleveren door de financiële planning, raming, rapportage en analyse dynamischer en efficiënter te maken. De spreadsheet is in deze materie ongelooflijk verouderd geworden.

Blog Analytics

Buikgevoel versus predictive analytics

IBM’s meest recente CFO studie toont aan dat 52 procent van de CFO’s nog steeds gebruik maakt van spreadsheets om toekomstige uitgaven en inkomsten in te schatten. 14% beperkt zich zelfs tot een buikgevoel. Het is tijd voor drastische veranderingen. Bedrijven stellen zich met spreadsheets kwetsbaar op tegenover fouten en onjuistheden zoals foute formules, kopieer-en-plak fouten en onstabiele macro’s. Het grootste nadeel van de spreadsheet is evenwel dat de CFO en zijn medewerkers 80% van hun tijd spenderen om data in te voeren en aan te passen. Tijd die ze beter kunnen gebruiken voor de feitelijke analyse, gebaseerd op complexe, maar nauwkeurige bedrijfsdata die de financiële toekomst veilig stelt.

Hoe kunnen analytics de CFO helpen?

Predictive analytics kunnen de financieel medewerker helpen om te anticiperen op de financiële toekomst van een bedrijf door realtime data, afkomstig uit tal van bronnen zoals interne databases, werkgelegenheidsstatistieken, weersvoorspellingen en concurrentieanalyses, te analyseren. Tel daarbij de mogelijkheid om de financiële analyse en de strategische planning te automatiseren en organisaties zullen sneller en nauwkeuriger kunnen inspelen op toekomstige opportuniteiten of issues.
Analytics stellen bedrijven in staat om hun winstgevendheid te analyseren zodat ze de meest interessante producten, klanten en verkoopkanalen kunnen identificeren. Via krachtige wat-als scenario’s, kunnen ze keuzes evalueren, assumpties testen en huidig beleid toetsen aan vroegere beslissingen of externe benchmarks. Resultaat? Een financiële analyse die vooruitkijkt helpt zowel het sales, marketing als operationeel team om de meest winstgevende opportuniteiten te vinden. De heilige graal van de CFO!

Bookmark and Share
November, 11th 2015
11:16
 

noahBy Noah Loomans

It all started when my school (Metis Montessori Lyceum) gave us an assignment which required us to go to a 2-day internship on a company to choose. I choose IBM. Simply because they did other things then nationalizing the American version. how odd it may seem, at the end it was an excellent choice I would never regret.

It was the first day and I was very excited, Maybe a bit too excited since I came half an hour too early. I first thing I noticed was that you could see in a blink of an eye if someone was a programmer or not, depending on the kind of clothes they wear. At first, I thought I would be given a simple task, but that turned out not to be the case. I was given an almost perfect task that I merged to finish just in time. Another thing that surprised me was the amount of freedom they gave me. I expected that I had to make a piece of code with everything being stippled out for me, but instead they gave me the task “Make a nice demo using these APIs in 2 days“. The next step was that I came up with an original idea that I could work on, followed by them helping me to make it more realistic. (Noah used IBM’s Bluemix, ed.)

This was, in fact, the first time that I had to write code on a tight deadline. And It really was a challenge for me to cut corners when it was appropriate, so I don’t get lost in the small details. And I still think I spend a bit too much time on the layout. One thing that really surprised me was that IBM used my work on a live demo!

screenshotnoah

Screen shot of Noah’s demo he made with IBM’s Bluemix platform

So, in a nutshell, it was amazing and I would never regret it. I put a lot of effort in it and IBM really appreciated it. Thanks, everyone, and special thanks to Zoltán, for these amazing days.

Bookmark and Share

Subscribe to this blog Subscribe to this blog