Instrumentert Sammenkoblet Intelligent

En smartere verden. En smartere verden.


 
19. October 2016
15:49
 

Kognitive systemer endrer måten vi jobber og lever på, og er nå mer tilgjengelig enn før. Kognitiv teknologi gjør dine produkter, tjenester og prosesser intelligente og utvikler din forretning til å bli en tenkende, lærende og resonnerende virksomhet.

Hva er kognitive systemer?

De fleste har hørt om det, men hva er egentlig et kognitivt system? Kort forklart så er kognitiv databehandling er en simulering av menneskelige tankeprosesser i en datastyrt modell. Det innebærer selvlærende systemer som bruker mønstergjenkjenning og naturlig språkprosessering.

Kognitiv teknologi gjør det som tidligere var urealistiske ideer realistiske – og nå kan din neste kundeservicemedarbeider være en robot som aldri har en dårlig dag på jobben og som klarer å tolke språk, ønsker, ansiktsuttrykk og følelser. Så kan dine ansatte fokusere på andre oppgaver.

Etterhvert som samfunnet digitaliseres samler vi også større datamengder og hele 90  prosent av dataen som eksisterer i dag er generert de siste to årene. Dette gjør at vi har muligheter til å få en vesentlig bedre forståelse for egen virksomhet, men også for våre kunder. For at du skal kunne hente ut verdi av disse dataene trenger du hjelp av systemer som er i stand til å analysere og forstå all dataen.

Watson lærer, forstår og resonnerer

De siste årene har Watson blitt mer kjent i det norske markedet. Watson er IBMs kognitive teknologi som bistår med nettopp dette. Watson lærer, forstår og resonnerer og hjelper deg til å ta bedre beslutninger. Watson er med på å endre en rekke industrier. For eksempel jobber Watson innen helse sammen med legene for å bekjempe kreft. Her bruker man  kognitiv teknologi til å gi grunnlag for å stille en diagnose og å finne riktig persontilpasset behandling til kreftpasienter. I opplæringen hvor Watson ble utdannet som lege kunne Watson lese og forstå et pensum på hele 25 milliarder forskningsartikler i løpet av kun én uke.

Watson-teknologien brukes også i også i Pepper, en robot utviklet Softbank som i dag brukes som kundebehandler for flere store internasjonale kjeder. Pepper forstår følelser,har en iPad på brystet som er knyttet opp til Watson og har dermed tilgang til all verdens informasjon.

Flere norske organisasjoner har nå tatt Watson-teknologien i bruk, og vi har såvidt sett starten på hva denne teknologien kan bidra med. Kognitive systemer lærer på samme måte som vi mennesker gjør – ved erfaring og opplæring. Jo flere industrier og jo mer data Watson får kjennskap til, jo smartere blir den!

Lær mer om Watson på IBM Business Connect 1. November

Det ligger et enormt potensiale i hvordan kognitive løsninger som IBM Watson kan forbedre måten vi jobber på internt i en organisasjon, men også hvordan vi lytter, lærer og forstår våre kunder. Med dagens teknologi har man et hav av muligheter til å forstå kundene våre bedre. Vi legger fra oss ekstremt mange «digitale inntrykk» i løpet av en dag. Dersom man er i stand til å hente verdifull innsikt ut i fra all denne dataen som kommer i form av Tweets, Facebook-poster, e-poster, Instagram-innlegg og kanskje til og med ansiktsuttrykk (!), så sitter du plutselig med en mye bedre forståelse av hva kundene dine vil,mener og hvilke behov de har.

På IBM BusinessConnect får du innsikt i hvordan du kan lære å kjenne kundene dine bedre og hvordan du kan bruke teknologi for å ta riktige beslutninger i din organisasjon. Vi gleder oss til å fortelle deg om hvordan din organisasjon kan dra fordeler av kognitiv teknologi!

Meld deg på her!   #IBMBCNO

/Ida


Bokmerk og del

Lagt inn av
Hege Hjertø in

Uventede aktører er på vei inn i din bransje og det skapes helt nye spilleregler. Er dere klare for endringen som kreves for å møte disse utfordringene? Kundeinteraksjoner er i dag både fysiske og digitale – og de blir stadig vanskeligere å skille. Dette endrer dynamikken mellom markedsaktørene. Digitalisering av forretning og drift i dag krever derfor forretningsmodeller der det digitale møter det fysiske. Er dere forberedt?

For oss handler digitalisering om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Ved å digitalisere legger dere til rette for økt verdiskaping, innovasjon, samhandling og økt konkurransekraft. Ved å integrere løsninger som ikke tidligere har vært sammenkoblet, kan vi skape effektive prosesser på tvers av bransjer, samarbeidspartnere, forbrukere og innbyggere. Dette gir vesentlige forenklede, automatiserte og sømløse prosesser med persontilpassede brukerflater.

Vi ønsker å skape engasjement gjennom effektivisering av prosesser og forbedring av brukeropplevelsene gjennom digitalisering. Vi bruker kognitive løsninger og avansert analyse for å skape ny innsikt og for å gi bedre beslutningsunderlag for våre kunder. Gjennom vårt samarbeid med kunder og analyse av markedsledere i forskjellige bransjer har vi funnet at de som bestemmer veien videre for resten av bransjen er de selskapene som har en helhetlig strategi for digitalisering.

Vil du generere ny verdi for kunden din? Eller har du et mål om å endre drift- eller forretningsmodell? Ønsker du økt fleksibilitet og vil du være rustet til å ta tak i kundekrav i stadig endring? Kanskje ny innsikt innen disse områdene kan hjelpe :

  • Skape nye forretningsmodeller
  • Igangsette samarbeid med kunder og andre markedsaktører
  • Integrere på tvers av kanaler
  • Få innsikt gjennom avansert dataanalyse av kunder og egen drift
  • Optimere for en digital forsyningskjede
  • La ansatte dra nytte av digitale tjenester

Veien i til endring vil variere etter hvilken bransje man operer i. Basert på kundeinnsikt vil du ha et fortrinn ved å først kunne velge de beste talentene, partnerne og ressursene. Bli en bransjeleder innen digitalisering og vær i forkant av både nye og eksisterende konkurrenter.

For å lære mer om hvordan du og din bedrift kan møte den nye digitale hverdagen – kom på årets BusinessConnect2016.

Meld deg på her

Vi gleder oss til å se deg!  #IBMBCNO

 

/ Hege

Technorati Tags: , , , , , , , , , ,

Bokmerk og del

Utover innflytelsen som en teknologisk innovasjon, har skyen ekspandert stort og har nå blitt en betydelig og viktig del av hele organisasjonen. Skyen har gjort det mulig for organisasjoner å øke sin helhetlig utnyttelse av eksisterende IT investeringer uten store nye investeringer. På BusinessConnect2016 vil du få vite mer om hvordan hybride skyløsninger hjelper med å forbedre dine arbeidsoppgaver gjennom bedre smidighet og fart, mer effektiv allokering av interne ressurser og bedre samhandling mellom IT avdelingen og forretningsdelen av organisasjonen.

IBM sin skysatsning har fokus på hybrid sky som optimal løsning for flere, en kombinasjon av public og private cloud fra en skyleverandør koblet til eksisterende infrastruktur. Vi ser at til tross for at bruken av sky øker totalt, er nesten halvparten av alle arbeidsoppgaver og relaterte data forventet å forbli på dedikerte servere i kundens egen infrastruktur. Har dere bestemt og regelmessig revurdert hvilken kombinasjon av tradisjonell IT, public og private cloud som best er tilpasset deres behov? Hvilke av applikasjonene deres som er kritiske kjerneapplikasjoner og hvilke dere bør sette ut i skyen for å komme nærmere kundene deres?

På BusinessConnect2016 skal vi hjelpe deg med å svare på dette. Business modeller, brukere og teknologien forandrer seg og spillerne i markedet må bli mer innovative, tilegne seg dypere kunnskap og modernisere kundeopplevelsen. Med tilgang til over 3000 ulike tjenester innen blant annet analyse, kognitive tjenester og Internet of Things, skal vi vise deg hvordan IBM kan hjelpe deg med å møte behovene du har i dag, men raskt endrer seg.

I september åpner vi skysenteret vårt på Fet i Norge, og dataene dine kan lagres i Norge! Vi ønsker å oppdatere deg på hvordan bruk av en hybrid skyløsning kan øke deres digitale transformasjon og nye reise, slik at du blir en vinner i din industri.

Våre løsninger er kognitive, vår plattform er skyen og vårt fokus er industrier. Vi gleder oss til å se deg på BusinessConnect2016!

/Harriet

Understanding-IBM-Cloud-Offerings

 

Technorati Tags:

Bokmerk og del

Digitalisering er avgjørende når effektiv omstilling og ny innovasjon skal oppnås. Det handler om økt konkurransekraft og høyere produktivitet. Dette er bakgrunnen for åpningen av IBMs nye skydatasenter utenfor Oslo. Gjennom IBM Cloud datasenteret vil både offentlig og privat sektor bedre kunne utnytte endringskraften teknologien gir. Riktige valg av skyløsninger vil gi et mer effektivt Norge, både med tanke på ressursutnyttelse, servicegrad og kvalitet.

socialmap_oslo-01Økt produktivitet er ikke bare ønsketenkning, men også en nødvendighet for å kunne opprettholde bedrifters lønnsomhet og velferdssamfunnet som helhet. Men hvordan skal vi få det til? Det handler blant annet om å tilpasse ressursene til de nye mulighetene – og den nye virkeligheten. Og ikke minst bidra til at de allerede lønnsomme bedriftene opprettholder sin konkurransekraft.

Datalagring og skytjenester er tett knyttet opp mot hverandre. De som vil henge med og sikre effektiv verdiskaping fremover må forholde seg til denne teknologiske virkeligheten. Dette medfører både muligheter og trusler. Derfor vil vi skape størst mulig trygghet for deg, uansett hvilken løsning du velger.

Vi gjør det mulig for partnere og kunder å lagre data trygt på norsk jord, samtidig som de kan utnytte sine eksisterende IT-investeringer. Dette er et viktig punkt som skiller IBM fra konkurrentene. Lokal tilgang til IBMs globale nettverk av skydatasentre gir den beste fleksibiliteten for kundene våre. Det nye skydatasenteret utenfor Oslo er utviklet for å fremme innovasjon og få kundene raskt i gang med de nye løsningene for å effektivisere driften.

Ettersom de nordiske landene er blant de fremste i verden når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, har vi sett behovet for å kunne tilby sikker lagring og drift i regionen. IBMs skydatasenter i Norge tilbyr en bred portefølje av infrastrukturtjenester fra IBM Cloud, inkludert dedikerte servere, virtuelle servere, lagring, sikkerhetstjenester og nettverksløsninger. Disse tjenestene kan tas i bruk ved behov og gir full ekstern tilgang og kontroll, slik at du kan skape egne, tilpassede nettskymiljøer – offentlig, privat eller hybrid.

Skydatasentre er kjernen i den nye IT-infrastrukturen. Skytjenester gjør data og løsninger tilgjengelige når som helst fra hvor som helst, og kan enkelt skaleres opp – eller ned etter behov. Hybride skyløsninger gir deg muligheten til å utnytte eksisterende IT-investeringer samtidig som du får bruke utvalgte og nøye tilpassede skydataløsninger. Alt koblet sømløst sammen i en hybrid modell, som gir bedriften fleksibilitet og sikkerhet etter behov og ønske.

Mange norske virksomheter opererer i et globalt marked med store svingninger som er vanskelige å forutse. Dette var også tilfellet under Vasaloppet i 2014, hvor det var opp mot 85 000 samtidige brukere på IKT-infrastrukturen. Det ga utfordringer. Derfor valgte arrangøren en skyløsning fra IBM som ga full skalerbarhet – knyttet til faktisk trafikk.
Riktige valg av skyløsning gir konkurransefortrinn og bidrar til økt digitaliseringstakt. Skyen er blitt et miljø for innovasjon og forretningsverdi. Jeg ser frem til å oppleve endringskraften teknologien byr på, og hjelpe norske virksomheter med å ta mulighetene i bruk!

/Arne Norheim

Technorati Tags: ,

Bokmerk og del

Olli er en anropsstyrt elektrisk, selvkjørende, intelligent, 3D-printet minibuss som forstår og kan snakke de fleste språk. Han gjør en god jobb på gata ved å samordne reiser og sørge for at alle kommer fram i tide. Han er like vennlig mot alle og gir seg ikke før batteriet er tomt – da lader han opp og kjører ut på ny. Ettersom Olli bygger på IBM Watson teknologi kan han bistå de reisende med aktuell informasjon om alt mulig – som vær, hendelser eller guide passasjerende om de historiske bygningene som de vil høre mer om. Han kan til og med kjøre forsiktig inn i både kjøpesentre og sykehus til glede for de som behøver hjelp hele veien frem til døren. Olli erstatter mange biler og gjør en enda bedre jobb til en betydelig lavere kostnad enn andre transportører i urbane miljøer.

ollie-ibm-watson

Det innføres ny teknologi i den tradisjonelle bilindustrien i rasende fart. Med elektriske selvkjørende biler blir veitrafikken både sikker, miljøvennlig og billig. Den neste generasjonen av biler kommer til å bli enda mer attraktiv og tilgjengelig for alle. Men byer kveles av en stor mengde biler som skaper krafikkkork og bilismen som system er ikke effektiv for byer.

Oslo by vil omdisponere gaterommet til fordel for fotgjengere og syklister. På denne måten får byen en økt vekst igjennom flere lommebøker og stemmer per kvadratmeter. Det ønskes et tiveligere og mer tilgjengelig miljø for den økende befolkningen. Oslo by har et tydeligmål om å bli fossilfri innenår 2030. Det er mange byer tilsvarende Oslo som har en offensiv urban politikk. Men alle kan ikke gå og sykle – og det er her Olli kommer inn. Olli gjør byens visjon realistisk.

Olli er ingen drøm, men en realitet, som allerede i sommer ruller på gatene i Washington og som er forventet å komme til København senere i år. Det er ikke tvil om at denne typen transportsystem tilhører fremtiden – og Olli har flere søsken. Men Olli er den eneste som bygger på IBM Watson teknologi og er derfor smartest i slekten!

Utenfor byene er forutsetningene annerledes. Der passer selvkjørende, elektriske biler godt inn. Den økende urbaniseringen i kombinasjon med implementering av ny teknologi kommer til å øke forskjellene mellom urbane og ikke urbane miljøer.

Vi står fremfor et spennende år og må begynne å fokusere på nye spørsmål

• Skal Olli sees som privat kollektivtrafikk eller som en ny generasjon biltrafikk, som stjeler kunder fra kollektivtrafikken?

•Hvordan skal byen best mulig prioritere sine gater for å støtte innovasjon og sikre medborgernes og næringslivets tilgjengelighet?

•Hvordan skal vi forbedre infrastrukturen slik at vi får en effektiv kobling mellom urbane og ikke urbane trafikksystemer?

•Hvordan skal framtidens transportsystem finansieres når eksisterende skatter på biler og fossilt drivstoff ikke opprettholdes?

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , ,

Bokmerk og del

Abonner på denne bloggen Abonner på denne bloggen