Instrumentert Sammenkoblet Intelligent

En smartere verden. En smartere verden.


 

mobile1

Jeg har i hele min karriere arbeidet hos IBM innen trådløse- og mobile løsninger. Etter min mening er den nye IBM/Apple-konstellasjonen noe av det mest betydningsfulle som har skjedd for IBM innenfor mobile løsninger. Annonseringen passer meget godt inn i IBMs MobileFirst initiativ, som er en av bransjens mest omfattende sett med mobile løsninger for bedrifter. Med den nye kunngjøringen har Apple og IBM definert et globalt partnersamarbeid der målet er å utnytte det fulle potensialet for mobil teknologi i bedrifter.

Mobilrevolusjonen har snudd om på hverdagen vår, og med inntoget av konseptet Bring Your Own Device (BYOD) ser vi også endringer i hvordan vi bruker mobile enheter i en bedrift. Det er imidlertid slik at selv om mange bruker sine egne enheter (for eksempel iPad og iPhone) på arbeidsplassen, er omfanget av bruk i bedriftssammenheng relativt begrenset. De fleste bruker slike enheter bare til e-post, kalendere, meldinger og kontakter. Selv om dette har forretningsverdi og gjør oss mer tilgjengelige, mer samarbeidsrettede og mer produktive, er det bare en liten utnyttelse av mulighetene som ligger der, og bruken har ikke nådd noe transformativt nivå foreløpig.

Dette er i ferd med å endre seg. Det nye samarbeidet mellom IBM og Apple vil åpne for et nytt verdinivå og nye mobile muligheter for bedriftene. De to selskapene våre har funnet sammen fra to uavhengige styrkeposisjoner og kombinerer det beste av det vi har bygd omdømme og markedsposisjon på: Apples legendariske brukervennlighet og IBMs dybdekunnskap innenfor analyser, bransjekompetanse, programvare for bedrifter og skytjenester.

Gjennom denne kombinasjonen kommer vi til å skape løsninger som både er mer intelligente og hyggeligere for mobile medarbeidere som bruker iPhone og iPad. På den måten tilrettelegger vi for en helt ny mulighet som stort sett ligger ubenyttet i dag. Dette er et viktig moment – målet er intet mindre enn å transformere arbeidet.

Hvordan skal partnersamarbeidet mellom IBM og Apple oppnå dette? Gjennom fire kategorier med nye muligheter:

  • Mobile løsninger som transformerer måten å gjøre forretninger på: Mer enn 100 IBM MobileFirst for iOS-apper rettet mot bestemte bransjesmertepunkter. Hver app bygges i et eksklusivt samarbeid mellom Apple-eksperter innen teknikk og design og bransje- og domenekonsulenter og applikasjonsutviklere hos IBM, mer enn 100 000 medarbeidere totalt.
  • Skyplattform for mobil: IBM MobileFirst Platform for iOS gir unike IBM-skytjenester og er nødvendig for ende-til-ende-funksjonalitet for bedrifter – fra analyser til skylagring, sikkerhet, administrasjon av enheter i stor skala, integrering og arbeidsflyt – alt sammen tilgjengelig på IBMs skyutviklingsplattform, Bluemix.
  • Tjenester og støtte for mobile enheter: En bedriftsklasseutgave av prisvinnende AppleCare for profesjonelle brukere, med alternativer for støtte på stedet.
  • Pakketilbud på tjenester: IBM MobileFirst Supply and Management for leveranse og aktivering av enheter samt administrasjonstjenester, med leasing, for iPhone og iPad.

Med denne milepælkunngjøringen om samarbeidet med Apple utvider vi den omfattende MobileFirst-porteføljen for bedrifter, og vi utløser uutnyttet verdi for bedriftskundene våre.

 

Technorati Tags: ,

Bokmerk og del

Ginni Rometty uttalte i en samling av forretnings- og finansledere i Council of Foreign Relations i mars 2013 at: «Data will be the next natural resource».  Dette var en uttalelse basert på IBMs drivkraft rundt Big Data og Analytics og erfaringene oppnådd så langt.  Erfaringene med IBM Watson og starten på det vi kaller for «Cognitive Computing» har bidratt til investeringen som IBM nå gjør.

Datamengdene vokser og de vokser med stadig høyere intensitet. Andre naturressursser, som for eksempel olje, gass eller mineraler som gull, er det essensielt å utvinne mest mulig effektivt. Kun ved effektiv utvinning av en ressurs, hvor alternativet er å la den ligge i bakken, vil man oppnå verdi.  IBM har trukket konsekvenser av denne uttalelsen og mener at det er nødvendig med endring av dagens datateknologi for å komme frem til bedre og mer effektive måter å utvinne data på slik at vi kan ta nytte av den -som vår neste naturressurs.

I en pressemelding fra 10. Juli annonserte IBM en investering på 3 milliard US Dollar i de neste fem årene for å komme frem til nye prosessorteknologier for å understøtte spesifikke krav som både Cloud og Big Data vil stille i fremtiden.

Investeringen er rettet mot to hovedspor. På kort sikt forsker man på silikonbaserte teknologier med en tetthet på 7 nanometer eller tettere. For fremtiden forsker man på post-silikonbaserte teknologier for å øke prosessorkraften.

Dagens prosessorteknologi (22 nanometer) har kommet til så høye tetthetsnivåer at man møter på fysiske problemer for å få prosessorene til å fungere. Til dette kommer høyere krav til båndbredde, minneaksess, hastighet på kommunikasjon og ikke minst energiforbruk. Disse utfordringene gjør at man er ved et veiskille hvor man ser at Moore’s Law ikke lenger kan følges (Moore’s law sier at prosessorkraft og tettheten av integrerte kretser på en chip dobler annenhvert år)

Hva så? Hvorfor skal man bry seg?

Jeg mener dette er noe vi alle burde være opptatt av, som samfunn totalt sett. Mer kunnskap gjør samfunnet bedre rustet til å takle de store utfordringer som menneskeheten står ovenfor i dette århundret. Slutten på Moore’s law vil innebære at vi ikke klarer å henge med i økningen av dataproduksjon. Paradoksalt nok blir vi relativt sett dummere og dummere. Vi produserer mer og mer data men klarer å utvinne mindre av denne datamengden, ikke minst omsette den til informasjon og kunnskap.

IBM ser dilemmaet og tar utfordringen. Investeringen er rettet mot forskning og utvikling av ny prosessorteknologi som gir oss muligheten til å utvinne dataene og øke kunnskapen vår mye fortere og mer effektivt.

På kort sikt prøver vi å tøye strikken og finne måter å unngå de fysiske lover som gjelder når man jobber med størrelser på 22 nanometer og mindre. IBM har lenge vært en pionér i nano-teknologi, og forsker på flere interessante muligheter for å erstatte silikon som bærer for integrerte kretser.  IBM ser på karbonbaserte «nano-tubes», quantum computing, neurosynaptic computing og silikonbasert photonics som mulige teknologier for fremtiden.

IBM har et tett samarbeid med andre forskningsinstitutt og akademia i denne satsingen.

Loekbilde

I en annen blogpost vil jeg gå mer inn i begrepet «Cognitive Computing» og hvorfor vi i IBM mener at vi står ved begynnelsen av en ny dataalder.

Technorati Tags: , , , , , , ,

Bokmerk og del

Sky handler om teknologi og evnen til å standardisere og masseprodusere datakraft. Men det er ikke nok. Det handler også om nye forretningsmodeller. Nye, raske enkle måter å drive butikk på. Hvor kunden er med på å utvikle, lage og skape- det driver produkt utviklingen.

softlayer2

IBM med mer enn 100 år som teknologileder så endringen i markedet og forstod også at gamle IBM ikke kunne bli ”Born On Cloud”. Derfor kjøpte IBM et ”Born On Cloud”-selskap og bruker det til i transformasjonen. SoftLayer tilfredsstiller alle hovedkrav IBM har til et oppkjøp. De var privateid, de hadde et åpent og samtidig teknologisk godt konsept og var samtidig en nisjeleverandør med et stort markedspotensialet.

SoftLayer er fortsatt et eget selskap som eies av IBM. De fokuserer på å levere Cloud Infrastucture as a Service (IAAS), men utvidet med IBM plattformen P-series. IBM bruker SoftLayer som fundament i sin transformasjon til skyen. 1. juli ble BlueMIx formelt levert som produkt på SoftLayer. BlueMix er IBM sin utviklingsplattform (Platform as a Service – PaaS). I BlueMix kan du leie en rekke mellomvare produkter ferdig konfigurert på timebasis for å drive utvikling og drift av applikasjoner.

Men IBM flytter også andre satsinger i Cloud til SoftLayer. Mer enn 100 ulike Software-As-a-Service (SaaS) tjenester er i dag tilgjengelige og disse flyttes fortløpende over til SoftLayer. Watson leveres som en tjeneste driftet via SoftLayer.

IBM plasserer sin ett år gamle nyervervelse i sentrum av sin transformasjon. IBM bruker IBM SoftLayer sin IaaS som plattform for PaaS og SaaS tjenester. Men de satser også på SoftLayer som plattform når entreprise-kundene starter sin hybride sky reise. Gartner spår 70% av entreprise selskaper starter med hybrid sky i 2015. IBM har allerede startet med å levere SoftLayer til mange av sine outsourcing-kunder. SoftLayer har åpenhet i arkitekturen og et nettverk i og mellom sine datasentre som passer den hybride sky utviklingen.

IBM satser også 1,2 BUSD i 2014 på å bygge 15 nye datasentre for SoftLayer som gjør det til en global aktør med aktiviteter i alle verdensdeler.Softlayer

SoftLayer feirer et år i IBM og har dokumentert sin plass i IBM sin transformasjon til nye 100 år som teknologisk leder i verden. IBM laget IT-bransjen og vil fortsette å skape IT-trendene.

Technorati Tags: , , , , , , , ,

Bokmerk og del

Social business handler mest av alt om oss mennesker og de aktiviteter vi skaper. IBM har valgt en strategi hvor mennesket settes i sentrum. På den måten kan vi være mer fleksible i forhold til hva, hvordan, hvor og med hvem en aktivitet utføres, samt hva denne aktiviteten resulterer i.

Med de rette verktøyene tilgjengelig når bruker trenger det, kan man på en mer effektiv utføre jobben sin og komme seg videre til neste steg.

Social business eller Digital business skal og må understøtte de prosesser som er definerte og skal hjelpe en bruker på mest mulig effektiv måte å utføre jobben sin. En plattform eller verktøy for Social business må la brukeren enkelt jobbe alene eller sammen med andre. Disse «andre» kan være fra samme eller en annen organisasjon som kunde, partner eller underleverandør. Når alt dette er på plass kan brukerne kunne velge både sted (kontoret, hjemme, på hytten, på flyplassen osv.) og klient (pc, Mac, mobil, nettbrett osv.). På denne måten hjelper IBM til med å viske ut skillene som har og fortsatt eksisterer i tradisjonelle organisasjonshierarkier.

Social business kan for eksempel hjelpe deg med å lett finne ut av hvem som kan hva i bedriften. Det kan også gi store muligheter til innovasjon.

Hvordan kan Social business hjelpe deg med å finne ekspertise? Hva om hver ansatt har sin egen profil? Da tenker du kanskje at en telefonbok har du jo allerede. Hva om denne “telefonboken” utvides til også å omfatte hva personen kan og hva andre i organisasjonen mener at personen kan? Jeg synes hvert fall selv at dette er nyttig og jeg stoler på min kollegaer. Dersom mange har “sagt” at en person kan noe om noe så kan personen sannsynligvis masse om akkurat det!

Hvordan kan Social business hjelpe deg med innovasjon? Hva om alle ansatte har en plass hvor de kan presentere sine idéer og så kan andre ansatte gi sin stemme eller tommel opp til dette. Dersom en idé får mange stemmer er det kanskje noe å ta med seg videre? En kunde av oss økte sitt salg med 10% basert på dette. En annen kunde kuttet svinn dramatisk ved hjelp av en ide fra en fra “gulvet” som ellers kanskje ikke hadde blitt hørt.

Hvordan deler du i dag informasjon med dine samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon? Hva om den plattformen du bruker internt også kan brukes til deling med eksterne ressurser? På den måten kan også eksterne ressurser ta del i en åpen plattform for samhandling som er sikret og sikrer at alle til enhver tid enkelt kan vite hva som gjelder, hva som er siste versjon. IBM kan levere dette i vår plattform for sosial samhandling. IBM kan levere dette uten at det koster din organisasjon noe ekstra for disse eksterne ressursene og heller ikke for dem.

Open Business handler om å bli mer gjennomsiktig og tilgjengelig både for interne og eksterne ressurser gjennom å utnytte sosiale plattformer for samhandling.

Er du klar for å skifte fra “å være klar over” til “å være klar for”?social-media-290x230-THINKSTOCK
Trenden er åpenbar. Det forventes at organisasjoner jobber med denne typen verktøy og at man vet hvor data er lagret og at de er tilstrekkelig sikret. Ved å knytte dine egne ressurser sammen med eksterne i en sikker plattform oppnår du en vinn-vinn situasjon. Nå er tiden kommet for å hoppe på toget og ta dette neste steget mot å bli en åpen og tilgjengelig business.

 

Technorati Tags: , , , , , , ,

Bokmerk og del

Klima er viktig for fremtiden og IBM. IBMs grunnlegger Thomas J. Watson, satte ned grunnsteinen i det som skulle bli en lang og bærekraftig forpliktelse ovenfor miljø og samfunn.

We accept our responsibilities as a corporate citizen in community, national and world affairs; we serve our interests best when we serve the public interest…. We want to be at the forefront of those companies which are working to make our world a better place.”

Miljøbilde1

IBMs første retningslinjer for miljø ble skrevet i 1967 og har siden det blitt revidert og modernisert flere ganger. IBM har tydelige operasjonelle mål for arbeidsmiljø, ytre miljø, ressurssparende produksjon og gjenvinnbare og miljøtilpassede produkter, samt gjenbruk.

IBM vil gjøre verden bedre ved å ta i bruk smartere løsninger. Derfor er det viktig å ta i bruk vår nye naturressurs, nemlig data, og høste utbytte av all informasjonen som finnes. Smartere løsninger innen infrastruktur, samfunn, trafikk, helse, kommunikasjon og samhandling er grobunn for et bærekraftig, fremtidsrettet og miljøvennlig samfunn.

IBM var det første store globale selskapet registrert med ISO 14001 standard i 1997. I 2011 viste IBM progresjon ved registrering av globale miljøstyringssystem og integrerte energistyringssystem med ISO 50001 standard.

Resultater

Her er resultatene fra arbeidet vårt innen klima, miljøvern og strømsparing:

Andregenerasjons klimamål:

Mål: 12% reduksjon i CO2 utslipp.

Resultat: Reduksjon i energirelaterte CO2 utslipp 15,7%. Denne suksessen kommer på toppen av å allerede ha redusert eller unngått IBMs CO2 utslipp fra 1990 til 2005 med hele 40% av vårt 1990-utslipp.

Energi miljøvern:

Mål: I 2009 satte vi oss et mål om å spare 1.100.000 MWh strøm innen 2012. Reduksjonen tilsvarer 20% av det totale strømforbruket IBM hadde i 2008.

Resultat: Total reduksjon i strømforbruk innen 2012 ble 1.246.000 millioner MWh. Vi overgikk vårt eget mål med 13,3%. IBM eksperter verden rundt med ekspertise innen produksjon, programvare, service og eiendom, utviklet og gjennomførte tiltak som reduserte forbruket radikalt. Dette prosjektet var et resultat av mer enn 6000 individuelle prosjekter på mer enn 500 lokasjoner i 56 land.

Data sentre:

Mål: Redusere energiforbruket på data-sentre globalt.

Resultat: 43 data-sentre fortelt på 19 land innen EU ble tildelt deltakerbevis i Data Center

Energy Efficiency basert på EUs regelverk. Det er eneste gang denne prisen er tildelt så mange enheter innen ett enkelt selskap til dags dato.

Satsningsområder fremover

IBM vil fortsette sitt arbeid mot et smart og miljøvennlig samfunn med smarte løsninger, bevisstgjøring og handling. Vi tar miljøansvar ved å kontinuerlig forbedre arbeidsmiljø, samt redusere forbruk og utslipp, gjenbruk og resirkulering. Vi har et omfattende miljøprogram og miljøretningslinjer, samtidig som vi arbeider aktivt med å forbedre prosesser og produkter fra et miljøsynspunkt.

Vi kan tilby andre bedrifter både lavere energikostnad og mindre miljøbelastning ved å sette datarommet på en “lavkarbondiett”. På våre nettsider  kan du finne et selvtestverktøy som hjelper deg å bestemme hvor du kan forbedre den operasjonelle effektiviteten i ditt datarom slik at du får en bedre energiadministrasjon.

Technorati Tags: , , , , ,

Bokmerk og del

Abonner på denne bloggen Abonner på denne bloggen