Instrumentert Sammenkoblet Intelligent

En smartere verden. En smartere verden.


 

Alle store oppdagelser gjennom historien har en ting til felles: en gnist av inspirasjon.

Watson har fått en ny jobb – å hjelpe forskere med å utnytte de enorme summene ($600 milliarder) som årlig investeres i forskning og utvikling. Ved hjelp av store mengder data og sofistikert analyse er det mulig å drive opp innovasjonstakten og skape nye verdier.

Utfordringene innen forskning, spesielt knyttet til medisin, er beslektet med mange av de samme utfordringene som vi ser globalt; enorme mengder informasjon vokser i et tempo som ikke kan håndteres med dagens verktøy.research2

Tenk over dette: En gjennomsnittlig forsker leser ca. 23 forskningsartikler per måned, noe som tilsvarer i underkant av 300 i året. Samtidig  produseres det hvert 30 sekund (!) én ny forskningsartikkel. Det er et regnestykke som ikke går opp. Hvis man legger til at det tar 10-15 år i snitt for å få én medisinsk behandling godkjent og satt i produksjon, ser man at det er et stort forbedringspotensiale på dette området.

Watson Discovery Advisor gir forskere muligheten til å oppdage korrelasjoner og sammenhenger som før måtte letes etter manuelt – både på kryss og tvers av journaler og emner. Teknologien gjør det mulig for forskere å dykke ned i den enorme datamengden innen forskning – som gjerne er spredt utover emner, geografi, og journaler – og analysere korrelasjoner og finne nye områder for fremtidig forskning.

Ved hjelp av Watson teknologien har for eksempel Baylor College of Medicine klart å identifisere seks proteiner som kan brukes i behandling av kreft. Dette var mulig fordi Watson, i løpet av et par uker analyserte flere millioner sammendrag i forskningsartikler og 70 000 artikler som handlet om et bestemt protein (p53) som var forbundet med mange typer kreft. Johnson & Johnson, verdens største selskap innen medisinske apparater og diagnostikk, brukte tidligere i gjennomsnitt ti måneder på datasamling og sortering før de kunne starte hypotesetesting og forskning. De bruker nå Watson som forskningsassistent for å kunne spørre direkte på deres database, fyllt med tusenvis av artikler.

Hva slags innvirkning vil Watson Discovery Advisor ha, spør du?

Watson Discovery Advisor kommer til å ha spesiell stor innvirkning på måten forskere arbeider på – over hele verden. Det meste av forskning, og dermed forskningsartikler, publiseres og deles på engelsk. Med Watson Discovery Advisor slipper forskere og brukere den største barrieren knyttet til kognitiv teknologi: språktilpasning og forståelse av lokale språk og dialekter (slik som norsk). Det er dette som gjøre det så utrolig spennende!

- What will you discover with Watson?

Watson Discovery Advisor

Technorati Tags: , , , , , ,

Bokmerk og del

Vi i IBM har lenge snakket om at fremtiden ligger i skyløsninger. Selv har vi plassert store deler av vårt eget IT-miljø i skyen. Skulle det fortsatt være noen tvil om nettskyens fremtid, så kan vi fremheve en veldig viktig milepæl som et tydelig bevis på at fremtiden ligger i skyløsninger. Det jeg sikter til er det nylig annonserte partnerskapet mellom SAP og IBM. Innen dette området har IBM en unik spesialkompetanse.

“I firmly believe that IBM`s size can be used to its advantage”, sa Louis V. Gerstner, Jr.s, IBM CEO. For, noen ganger kan størrelsen ha noe å si. I tilfellet med SAP har vi fått et viktig bevis på både kvaliteten og den globale dekningen til IBMs nettsky.

cloudsurfAvtalen mellom IBM og SAP er en av de største avtalene i sky-bransjen. I korte trekk innebærer den at SAP har valgt IBM som en  ledende strategisk leverandør av infrastrukturtjenester innen skyløsninger for bedriftens forretningskritiske applikasjoner. SAP kommer med dette til å tilby sin HANA Enterprise Cloud via IBMs skalerbare, åpne og sikre skyplattform. Dette innebærer at SAP HANA Enterprise Cloud vil bli tilgjengelig på flere markeder, hvor kunder over hele verden kan benytte SAP på en enklere, raskere og sikrere måte.

Denne avtalen beviser ikke bare kvaliteten i IBMs nettsky, men også at en global dekning er essensielt når det gjelder skytjenester.

Dette vil ikke bare være til IBMs fordel, men også til fordel for SAP og kunder verden over.

For mer informasjon om IBMs nettsky tilbud se her.

YouTube Preview Image

Bokmerk og del

TwitterogibmHver dag tvitres om lag 500 millioner ganger på global skala! Det er en enorm kilde til ustrukturert data og kunnskap. Hva om man kan bruke all denne dataen til å hente inn informasjon og levere bedre tjenester og opplevelser til deg?

Personlig bruker jeg Twitter daglig for å holde meg oppdatert på hva som skjer ute i verden. Det kan være alt fra lokale nyheter til hotte trender eller linker fra smarte mennesker.

Når får bedrifter for første gang muligheten til å bruke data fra Twitter til å skaffe seg bedre forståelse av kundens tilfredshet. Det betyr at man i større grad enn før får muligheten til å utvikle produkter og tjenester ved å forutse plutselige endringer både i holdninger og markeder.

Årsaken til dette er at IBM og Twitter nå skal samarbeide om å bygge Twitters innholdsrike data inn i IBMs skybaserte analyseverktøy, samhandlingsplattform og konsulenttjenester.

-Data er vår nye naturressurs, sier Ginni Rometty IBM CEO.

Hun sammenlikner dette med makten naturressurser som olje, gass og kull har hatt. Selv om mange forstår viktigheten av data, er det muligens få som kan visualisere det fulle potensialet. Inntil nå har det eksistert et stort gap mellom sosiale data og bedriftenes IT-systemer. Det Twitter og IBM gjør er å bygge bro over dette gapet- og tilgjengelig gjør innsikten fra de sosiale mediene for virksomheten.

IBM vil tilby data fra Twitter som en av sine skybaserte tjenester. Dette inkluderer IBM Watson Analytics en kognitiv datatjeneste som leverer prediktiv analyse og visualisering av data.

Ved hjelp av IBMs Watson Developer Cloud eller utviklerplattformen BlueMix kan entreprenører og programmerere integrere Twitterdata i egne skybaserte tjenester og mobilapper.

Twitter og IBM skal samarbeide om å utvikle et sett med bedriftsverktøy som gir deg et større grunnlag for å ta bedre beslutninger på tvers av bransjer og fagfelt. Det første målet vil være applikasjoner, tjenester for salg, markedsføring og kundeservice.

I tillegg skal de to selskapene utvikle en portefølje med løsninger for bestemte bransjer, inkludert banktjenester, forbrukerprodukter, transport og detaljhandel. Disse løsningene kommer ut på markedet via titusenvis av IBMs konsulenter og analytikere.

To giganter innen hvert sitt felt, Twitter for forbrukere og IBM for bedrifter, skal nå jobbe sammen for å gi bedrifter nye muligheter.

Følg oss på Twitter og noter deg med en gang: #IBMandTwitter
________________________________

 

 

Technorati Tags: , , , , ,

Bokmerk og del
2. October 2014
12:31
 

Lagt inn av
Tom Rojahn in

Smarter Healthcare er et velkjent begrep under paraplyen Smarter Planet i IBM. Dette gjelder i aller høyeste grad her i Norge. I fjor leverte IBM en stor Smarter Cities Challenge studie til Stavanger med spesiell fokus på Smartere Helse – hit kan vi også kreditere alle IBMs viktige prosjekter i Helse-Norge.

Hva skjer i markedet i dag? Hvilke trender er analytikere og teknologer opptatt av? I hvilke markedssegmenter? Dersom vi ser oss omkring så er det vel ingen tvil om at bærbar teknologi er i skuddet. Da tenker jeg ikke bare på armbånd for de treningsfrelste som måler aktiviteter, skritt, kalorier, søvnmønster eller liknende, men også smarte briller eller smarte armbåndsur som for eksempel Apple’s Watch. Kroppsnær teknologi har eksistert lenge. Det som gjør dette så spennende er koblingen mellom alle slags enheter (Internet-of-Things) og bærerne av kroppsnær teknologi. Koblingen vil gi nye forretningsmuligheter – og brukes den rett kan den bedre livskvaliteten for den enkelte.

Eldrebølgen kommer

Prognosene sier at det i 2030 er mer enn 1 million Nordmenn over 67 år! En gjennomsnittlig sykehjemsplass koster nesten en million i året.  Har vi nok sykehjemsplasser? Nok penger til å dekke kostnadene?

Kroppsnær teknologi er Smartere Helse. Med ny teknologi kan vi sørge for at eldre og pleietrengende kan bo lenger hjemme og samtidig spare samfunnet for enorme summer i form av færre sykehjemsplasser og mer effektiv pleie. Det handler om å kunne tilpasse tjenestetilbudet bedre basert på analyse av ulike datakilder. Den kroppsnære teknologien løser mange av utfordringene vi står ovenfor. For eksempel kan bærbare medisinske sensorer varsle familie, fastlege og/eller sykehus ved behov for assistanse.

SmartHealthApplication

Dette betyr at teknologien kan varsle rett instans dersom du ligger på stuegulvet eksempelvis rammet av et hjerneslag. Teknologien kan også hjelpe helsepersonell med å analysere ulike symptomer. Man kan også benytte teknologien til enkelt å holde oversikt over puls, blodsukker, blodtrykk med mer. Med en pulsmåler kan man enkelt unngå falske alarmer som at personen tar av seg armbåndet, og eventuell familie kan kontaktes for assistanse. Det er også velkjent at en indikator for et mulig fremtidig hjerteinfarkt er hvor fort du får tilbake hvilepuls etter fysisk aktivitet. Teknologien kan også si noe om pasientens generelle helsetilstand, og om personen plutselig har begynt å vandre ut midt på natten eller trenger annen helsefaglig assistanse.

Kroppsnær teknologi kan integreres med en lang rekke eksisterende medisinske sensorer. Gjennom bearbeiding av data fra sensorene vil helseinstitusjoner få mye større innsikt i pasientenes situasjon. Dermed ligger mulighetene til rette for å skape et bedre tilbud til brukerne. Kommunikasjon med pleietrengende via digitale kanaler kan ta imot varsler og henvendelser på en mer effektiv måte fra et økende antall brukere. Det utnytter ressursene bedre og skaper trygghet i eget hjem – slik at pleietrengende fortsatt skal kunne bo hjemme.

Fantasi eller virkelighet?

Her er noen leverandører – og etter Apple Watch lanseringen kan vi også legge til vår nye samarbeidspartner Apple:

Source: IHS World Market for Wearable Technology – 2012, 2013

Source: IHS World Market for Wearable Technology – 2012, 2013

Vi har teknologien som kan bidra til å løse mange av utfordringene Helse-Norge står overfor. IBM har løsninger både for å samle inn dataene på en sikker måte og analysere dem i sanntid. Dette er jo BigData og Analytics. Her er IBM markedsleder på både teknologi, kunnskap om modellering av beslutningsstøtte-systemer og tiltak for helseinstitusjonene.

Nye IKT-løsninger og kroppsnær teknologi kan gi økt effektivitet, høyere kvalitet, kortere behandlingskøer og mer omsorg i norsk helsetjeneste. Det gir både økt livskvalitet og er god samfunnsøkonomi. Mulighetene er mange, viktige og tilgjengelige!

 

 

Bokmerk og del
11. September 2014
11:05
 

På et grunnleggende nivå, er sosiale medier hva vi bruker i våre personlige liv. Et sosialt samhandlingsverktøy er det vi bruker når vi er på jobb. Fellesnevneren er at begge er sosiale – det vil si, det handler om mennesker, forbindelser, relasjoner og kommunikasjon.

Blant de organisasjonene som utmerker seg i sin sosiale virksomhet med sine samarbeidsstrategier, finnes det noen “best practices”

  1. Rett person med rette ferdigheter til rett prosjekt første gang
  2. Samarbeid mellom verktøy for å akselerere læring og ta raskere og bedre beslutninger
  3. Fokus på å optimalisere forretningsresultater for kunder
  4. Bli kvitt unødvendige og ofte kunstige avdelingsskiller (der det er mulig og fornuftig)
  5. Bruk sosiale teknologier for å endre forretningsprosesser, ikke bare til grunnleggende kommunikasjon

 

Disse punktene går igjen og stemmer godt overens med egen erfaring fra prosjekter i Norge og Norden.

Social Media er ikke det samme som Social Business.

Social Business handler om å gjøre jobb-hverdagen enklere. Det handler om å ha verktøy tilgjengelig når du trenger det for å kunne ta “neste steg i prosessen”. At de valg du har tilgjengelig er basert på fakta og analyse ikke bare magefølelse – selv om det viser seg at denne også ofte stemmer.

socialbusiness

Om har en sosial samhandlingsplatform som grunnmur tilstede i dine forretningsprosesser har du kommet langt på vei mot en ny og bedre hverdag for deg og dine brukere/kollegaer/partnere.

Technorati Tags: , , , , , ,

Bokmerk og del

Abonner på denne bloggen Abonner på denne bloggen