Instrumentert Sammenkoblet Intelligent

En smartere verden. En smartere verden.


 
12. June 2015
10:16
 

Gartner Group kåret nettopp IBM som nr # 1 på FlashSystems basert på forretningsverdi.

IBMs FlashSystem modell 900 og V900 er banebrytende teknologi som vi er meget stolte av, og det har aldri vært snakket mer Flash teknologi i gangene hos IBM og våre kunder. Enkelt forklart fjerner teknologien ventetid og sikrer høy fart i IT-løsningene. IBMs nye FlashSystems har en markant lavere pris per kapasitet og skalerer kapasitetsmessig 40% høyere enn forgjengeren.

Den nye naturressursen
Dagens datavekst gir både nye utfordringer og muligheter for næringslivet. Data har blitt vår nye naturressurs, og setter helt nye krav til IT-løsninger. Forretningskritiske data setter høye krav til systemenes ytelse, oppetid og skalerbarhet. IBMs FlashSystems kan hjelpe bedrifter av alle størrelser til å raskere nyttegjøre seg den enorme forretningsverdien som ligger i sine data, og øker deres egen innsikt i et stadig skiftende marked.

Kravet til umiddelbar tilgang til strukturerte rapporter med sammenstilte data er stadig mer påkrevet. Relevant informasjonen forventes her og nå. Tidkrevende prosesser for å fremskaffe nødvendige rapporter blir stadig mindre akseptabelt. IBMs FlashSystems har MicroLatency og leverer millioner av IO operasjoner per sekund. Dette gjør det mulig å oppnå opp til 30 ganger hurtigere rapportgenerering enn tradisjonelle løsninger. Vi har sett at kjøringer som tidligere krevde et helt skift (7 timer), ferdigstilles i løpet av 10-12 minutter etter konvertering til IBM FlashSystems modell 900.

Loading….
Handel på nett blir blir stadig mer aktuelt for både enkelt personer og bedrifter. Undersøkelser viser at 70 prosent av amerikanske kunders første kontalt med sine leverandører skjer på nettet. Kunder er utålmodige og trusselen er at dine konkurrenter er kun et “klikk” unna. 88 prosent av nett kundene avbryter handelen før den er fullført og 75 prosent av disse bytter til en konkurrent sin nettside dersom de opplever treg nedlasting av din nettbutikks sider. Dette tilsvarer mer enn en tredjedel av kundene dine.

Har du noen gang tenkt på hva dette koster din bedrift? IBM FlashSystems vil øke dine kunders brukeropplevelse grunnet minimal ventetid. Dette gir økt kundetilfredshet og mer salg. Derfor trenger du IBM FlashSystems.

Vil du vite mer om Flash?

IBM tilbyr sammen med våre viktigste samarbeidspartnere, bl.a. ATEA, å kjøre en gratis POC (Proof OF Concept) test i ditt datasenter. Test FlashSystemet i en uke og opplev dets ekstreme ytelse. Ta kontakt med oss og vårt entusiastiske FlashSystem team. Vi stiller hos deg med FlashSystemet under armen. Etter testperioden er normalt vår største utfordring å få lånesystemet tilbake fordi “Dette må vi bare ha!”

Gleder meg til å høre fra deg =)

IBM flash

Bokmerk og del

Daglig får jeg tilbud på bleier fra Libero og Pampers, selv om det er en stund siden tenåringene mine brukte det.  Tidligere har Facebook annonsert at de ønsker å tilby reklame fra lokale aktører. For eksempel vil jeg være mye mer interessert i å få reklame fra bakeren «nedi gata» med ferske brød til salgs, enn fra bakeriet på den andre siden av byen. Vil vi nå oppleve nyttig og meningsfull reklame på Facebook?

facebook retailFacebook har i dag 1,44 milliarder aktive kunder verden over. Markedspotensialet er enormt.

Hvis et samarbeid mellom Facebook og IBM kan gi meg reklame som jeg opplever som nyttig, vil det gi meg som kunde en merverdi. Reklamen vil ikke føles så meningsløs. Facebook er en kommersiell aktør, avhengig av inntekter fra reklame. Slik jeg ser det drar både Facebook og jeg fordeler av at jeg finner reklamebudskapet relevant.

Allerede i dag kan IBM sine nettskybaserte bedrifts-kunder med «IBM Journey Designer», bruke Facebook sine annonsemuligheter. Målet er å skape personlige kundeopplevelser på tvers av alle engasjementer. I etterkant kan de bruke «IBM Journey Analytics» for å få en forståelse av hvordan kundene deres reagerte.

Facebook sin Vice President for forretnings samarbeid, Blake Chandlee uttaler i en pressemelding at de «nå kan nå sine merkevare kunder og målgrupper på en bedre måte». Ved å samarbeide med IBM Commerse THINKLab kan de, ved hjelp av person-rettet markedsføring, tilby sine merkevare kunder en bedre vei til å nå sine forretningsmål.

Jeg er en gjennomsnittlig bruker av Facebook. Jeg liker å holde meg oppdatert, og sier oftere «nice to know» enn «need to know». Jeg er veldig positivt innstilt til at når man likevel må ha reklame på Facebook, kan få noe fornuftig ut av den. Mottakeren har større nytte av skreddersydd reklame enn for hel-sides annonser i avisen!

Se pressemeldingen her.

#IBMNorge #IBMandFacebook #IBMAnalytics #IBMCommerce #omnichannel #marketing #multichannel

Technorati Tags: , , , , ,

Bokmerk og del

Info, teknologibølgeTidligere har jeg skrevet om IBMs nye Mainframe Z13 og IBM Spectrum Storage. Disse viser en utvikling som er nødvendig for å hjelpe kunder med å håndtere kostnader og utfordringer som oppstår på grunn av en enorm datavekst. Hvilken rolle spiller IT-infrastruktur for organisasjonene?
En studie av IBM Institutt for Business Value, i samarbeid med Oxford Economics, svarer på hvorfor IT-infrastruktur blir viktig fremover. Studien er basert på svar fra 750 senior IT-ledere fra 19 ulike industrier på tvers av 18 land. Den viser til at de fleste organisasjoner tror IT-infrastruktur spiller en viktig rolle for å kunne oppnå konkurransefordeler. Studien viser eksempelvis til at IT-infrastruktur kan håndtere kompleksitet og høy endringshastighet, som gir bedriftsfordeler. IT-infrastruktur blir dermed sett på som en motivasjon for ytterligere bedriftsvekst og er nødvendig for å holde følge med den neste bølgen av teknologitrender.
I en tid der budsjettene blir strammere kan man stille seg spørsmålet hvorfor IT-organisasjoner ønsker å investere i egen infrastruktur? 33 prosent av de spurte svarer at de vil redusere deres totale kostnader ved hjelp av en fornuftig og fleksibel infrastruktur. Videre er en raskere applikasjonsutvikling, nye eller økte inntektsmuligheter og en mer effektiv katastrofegjenoppretting (29-28 svarprosent) sterke incentiver for nye investeringer.
Organisasjoner som praktiserer ledende IT-infrastruktur vet at det gir en konkurransefordel i markedet. En direkte konsekvens er at man blir mer robust og opplever større suksess enn andre aktører i bransjen. Gjør deg klar til å surfe på den nye teknologibølgen ved å:
• Sikre en plattform der organisasjoner kan bygge nye og differensierte muligheter
• Sørge for en tilpasningsdyktig og åpen IT-infrastruktur
• Fjern usikkerheten rundt skyen ved å utdanne bedriften om mulighetsbildet

YouTube Preview Image
For å kunne drive konkurransedyktig differensiering innen IT, må man bli med på endringen. Den økte tilliten til data som en naturressurs, og kunder sine endrede forventninger, tvinger bedrifter til å søke nye og innovative måter å bruke maskinvare, programvare, nettverk og lagring.
Hvis du vil lære mer om IT-infrastruktur avholdes IBM Edge 2015 fra 11.-15. mai i Las Vegas, og er forventet å være den mest innovative konferansen innen Infrastruktur i år.
For påmelding og mer informasjon se her.

Om du ikke kan reise, kan du følge konferansen her:
Six days. Two sessions. No excuse. Don’t miss the Edge 2015 Virtual Event.

Technorati Tags: , , , ,

Bokmerk og del
30. April 2015
10:41
 

Hver tidsepoke har hatt sin samferdselsteknologi. Om vi ser tilbake noen hundre år var det sjøfarten som knyttet sammen byer og land. Sjøfarerne brakte nye varer, informasjon og velstand og ga oss havner, sluser og kanaler. Så kom jernbanen og viste seg langt mer effektiv på mange områder, og vi begynte å bygge ut tusenvis av kilometer med jernbanespor. I dag er mye av jernbanen passè, og vi har lagt vår elsk på bilismen som den foretrukne form for transport.

 

bilbilde
Mer asfalt er ikke svaret
Derfor ruller vi nå ut asfalt som svar på dette. Selvfølgelig må det en del asfalt til for å sørge for en akseptabel veistandard, men asfalt er ikke løsningen på alle våre transportutfordringer. Kanskje det er på tide å løfte blikket igjen og se inn i neste epoke?
Vi bør først tilrettelegge for å redusere antall reiser, dernest effektivisere systemene for de reiser som faktisk må tas, og sørge for sikkerhet og forutsigbarhet. Men denne selvfølgelige innsikt betraktes ikke i Nasjonal Transportplan eller ved andre beslutninger innen samferdsel. Vi gjør helst som vi har gjort tidligere – slik har vi alltid gjort det.
Hvordan endres vår adferd og prioriteringer med økt informasjonsteknologi?
• Økt press på effektivt utnyttelse av areal i byene. Gang, sykkel, tog, t-bane, trikk og buss er arealeffektive, men biltrafikk er ikke det. Gaterommet prioriteres annerledes, men elbiler tar omtrent samme plass som vanlige biler.
• Nye generasjoner har andre prioriteringer, og de som tar førerkort blir færre og eldre. Fler syns ikke det er like viktig å eie bilen. Man velger å dele med andre, for å spare tid, penger og infrastruktur.
• Ved planlegging av ny infrastruktur er den største gevinsten kortere reisetid. Tid som ikke kan brukes er en kostnad. Med informasjonsteknologi er tiden mer produktiv uavhengig av hvor man er. Gevinsten av nyinvesteringer blir lavere, noe som gir færre lønnsomme prosjekter.
Økt kapasitet i eksisterende transportsystem
Teknologien gjør at prosesser digitaliseres i en rasende fart og all informasjon blir tilgjengelig uansett hvor du er. Mange arbeidstakere kan jobbe hvor og når de vil. Flere arbeidsplasser kan tilrettelegge for hjemmekontor og møter over telekonferanser. Vi kan spare ressurser på å erstatte fysiske reiser med den fleksibilitet som kommer i den digitale fremtiden, og som allerede er her.
Med analyser og intelligent trafikkstyring kan eksisterende transportinfrastruktur utnyttes mer effektivt. Nye biler har avansert støtte til føreren som et steget mot autonome biler. Med Sim-kort formidles posisjon til andre biler og til trafikksentraler som kan sende varsler eller koble kolonner av biler som skal samme veien.
Analyser har vist at man ikke bare får økt sikkerhet uten betydelig økt framkommelighet i veisystemet. Togtrafikk, flyplasser og sjøfart bruker sanntidskommunikasjon mellom kjøretøy og trafikksentraler for økt sikkerhet og økt kapasitet. Med smartere utforming av økonomiske insentiver som bompenger og avgifter i kollektivtrafikken kan vi få en jevnere belastning over tid, slik at trafikken flyter bedre.
For de som må reise kan smarte trafikksystemer som snakker sammen gi de reisende en mer forutsigbar og effektiv hverdag. Trafikksystemene kan analysere trafikkmønstre i sanntid basert på hastighetsmålinger av trafikken sett opp mot fartsgrensene på de aktuelle veiene. Uhell, veiarbeid, større arrangement og annet som får betydning for reisemønstre tas med i betraktning. Det samme gjør problemer i kollektivtrafikken, værforhold og tid på døgnet. Systemet kan så gi deg beskjed på din smarttelefon når du må reise fra jobben for å rekke å hente barna i barnehagen.
IBM ser fremover
Innen samferdsel fokuserer selskapet på å utvikle intelligente og effektive styringssystemer som ofte er basert på store datamengder, Big Data. IBM har over 400.000 ansatte, deriblant 3000 forskere som jobber med hva de tror blir viktig i fremtiden.
• Smarte IT-systemer vil gi riktig beslutningsstøtte til rett tid. Dette vil gi besparelser i samfunnskritiske anlegg som tunneler, signalanlegg, og jernbanespor.
• Enkle, brukervennelige betalingsløsninger er avgjørende for transportsystemet. Veiavgifter, biletter for kollektivtransport, og bestilling av togreiser er en viktig oppgave.
• Smarte veitrafikksentraler gir bedre trafikkstyring og kan estimere reisetid opp til en time. Dette gir handlingsrom til å unngå sekundære forstyrrelser i trafikken. Det forskes mye på hvordan man kan analysere trafikkdata for å beregne konsekvenser av en forstyrrelse.
• Bilindustrien går gjennom en omfattende omstrukturering. Informasjonsteknologi integreres i biler og lastebiler som er direkte tilknyttet skybaserte tjenester. Kjøretøyets tilstand, servicebehov, og programvareoppdatering blir gjort tilgjengelig i sanntid.

Når vi nå bygger grunnlaget for de neste generasjoner må vi tenke smart. Vi bygger ikke for våre foreldre, men for våre barn og barnebarn. Informasjonsteknologien er vår tidsepokes store fordel, for å spare tid, redusere miljøproblemer og jobbe mer effektivt.

YouTube Preview Image

 

Les mer om dette her.

Bokmerk og del
26. March 2015
14:08
 

17. februar ble IBM Spectrum Storage annonsert. En ny programvareportefølje som er utviklet for å styre alle former for lagring, både i skyen og datasentre. For å utvikle og endre lagringsøkonomien investerer IBM mer enn 1 milliard dollar over en femårsperiode. I IDC sin kvartalsrapport for lagringsprogramvare (IDC Quarterly Storage Software Qview -2014 Q2) rangeres IBM som markedsleder med 40 prosent markedsandel innen lagring i skyen.

Løsningen gjør det mulig for kunder å flytte alle typer data til riktig sted til rett tid. Samt optimalisere kostnader, ytelse og sikkerhet for hver enkelt kunde. Løsningen er utviklet for å håndtere ineffektiv datalagring ved å legge på et lag med intelligent programvare på eksisterende maskinvare. Det vil si at man skaper et fotavtrykk som både er kostnadseffektivt, bidrar til å optimalisere både ytelse og sikkerhet for dine data. IBM Spectrum Storage inneholder mer enn 700 patenter og er designet for at man enkelt kan skifte til en hybrid sky. Da kan man effektivt administrere store mengder datatrafikk.

En ny tilnærming er nødvendig for å hjelpe kunder med å takle kostnader og kompleksiteter som oppstår som følge av enorm datavekst. Tradisjonell lagring er ineffektivt i dagens verden, der verdien av hver bit med data endres til enhver tid. IBM revolusjonerer datalagring med vår IBM Spectrum Storage-programvare, som hjelper kunder til å mer effektivt utnytte de investeringene de gjør i maskinvare for å utnytte den fulle forretningsverdien av data. ”

         Tom Rosamilia, Senior Vice President for IBM Systems.

Etterspørselen på lagring øker siden mange applikasjoner blir levert gjennom skyen. Dette krever en ny tilnærming for å håndtere data. Innen 2019 mener analysefirmaet Gartner at 70 prosent av eksisterende lagringsprodukter vil være tilgjengelig som programvare. Dette gjelder også for ustrukturerte data i skyen.

Eksempelvis bruker Netflix IBM Spectrum Accelerate-programvare for å håndtere sine on demand-strømmetjenester. Programvaren utnytter Netflix eksisterende hardware, og løser de økende utfordringene ved administrering av data de har idag. Her administrerer de databaser, utvikling, testing og back-up operasjoner. Dette førte til at Netflix fikk 80 prosent mer tilgjengelig gulvplass. IBM Spectrum Accelerate bidrar også til at Netflix kan effektivisere antall transaksjoner. For Netflix og andre bedrifter kan IBM Spectrum Storage bidra til å redusere lagringskostnader med opptil 90 prosent i enkelte miljø ved å automatisk plassere og flytte data til den mest kostnadseffektive lagringsenheten. Enten via flash, tape eller disksystemer, levert av IBM.

Her får du mer informasjon om IBM Spectrum Storage.

YouTube Preview Image

 

 

Bokmerk og del

Abonner på denne bloggen Abonner på denne bloggen