Instrumented Interconnecteds Intelligent

Låt oss bygga en
smartare planet.
En blogg för en smartare planet från IBM.


eh
 

Tobias Mejstad

Tobias Mejstad
Seniorkonsult på Advectas

Att försöka se in i framtiden och därmed vara bättre förberedd för vad som kommer att hända imorgon är ett område med lång historik. När den danska fysikern Niels Bohr fick frågan om kvantfysikens roll i framtiden svarade han skämtsamt att ”det är svårt att förutsäga något som helst, speciellt om framtiden”. Påståendet är delvis sant, men det är lika sant att den som är någorlunda förberedd har ett bättre utgångsläge än den som inte är det.

När man försöker sia om framtiden är en bra start att se på vad som har hänt tidigare, gärna i form av kvantifierad data. Att mängden tillgänglig data kommer att öka i framtiden har nämnts så frekvent att det blivit en truism. Lejonparten av experterna är överens om att vi inom de kommande decennierna kommer få bevittna denna enorma ökning, som drivs av differentierade datakällor inkluderande sensorer, loggar, webbdata etc. I respons till ökningen har vi redan sett, och kommer fortsatt att se, lösningar för att hantera, analysera och kunna dra slutsatser baserat på dessa stora datamängder, så kallad Big Data. Läs mer »

24 september, 2014
10:00
 

Skrivet av:
Karl Hedberg i kategori:

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig.

us__none__rail__rail_ls__980x300Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare att engagera sig för att spegla sig i glansen av dess förträfflighet. Problemet är att politiken har under så lång tid varit en integrerad del av systemet att det nu endast tycks finnas politiska lösningar på de i grunden tekniska problemen… Jag hävdar något annat. Läs mer »

Skrivet av:
Patrick Couch i kategori:

Ni vet teorin om “Six degrees of separation”, att allt och alla på något sätt hänger ihop med maximalt sex stegs. När jag tänker på hur vi som individer och företag agerar idag börjar jag allt mer tycka att det är fel. Idag är mer eller mindre allt och alla sammankopplade med bara ett steg. Jag kan hitta en stor del av världens befolkning med bara något klick via ett socialt nätverk och jag kan få veta ett flygplans eller taxis exakta position just nu.

Och sammankopplingen bara ökar. Idag finns det knappt en enda tillverkad produkt eller enhet av något slag som inte har en sensor eller sändare i sig, som både kan samla in och förmedla information. Men där vi som individer snabbt har funnit oss till rätta med nya sätt att kommunicera, konsumera och få både nytta och nöje ur vår uppkopplade verklighet tar det längre tid på företagssidan. Trots att det finns så enormt mycket att vinna. Jag tror att mycket utav framtidens affär, särskilt för tillverkande företag, ligger i att utveckla och erbjuda nya tjänster och affärsmodeller ur denna sensorstyrda realitet. Låt mig ge några exempel.

Ett företag som tillverkar en maskin, säljer den och går sen vidare till att utveckla nästa maskin. Genom att utnyttja sensorer i maskinen kan företaget samla in data om hur den används och hur den går. Detta kan vara enormt viktig information, för att bättre kunna utveckla nästa maskin, baserat på vad kunderna verkligen behöver. Läs mer »

19 september, 2014
9:00
 

Skrivet av:
Susanna Salwen i kategori:

Vår svenska skola var ett hett diskussionsämne i valet, det var den enskilda fråga som svenska väljare var mest bekymrade över, tätt följt av jobben. Men skolfrågan är inte bara en av de viktigaste frågorna för de svenska väljarna och politikerna, det är också en av de viktigaste frågorna för svenskt näringsliv. Att utbildningen i den svenska skolan är av ytterst god kvalité är en viktig förutsättning för att minska arbetslösheten bland ungdomar, men också för att säkerställa att Sverige är ett konkurrenskraftigt land i en allt med digitaliserad och globaliserad omvärld.

Smarter_Planet_Education_Icon_900Det har visat sig att det inte är bristen på arbetstillfällen som orsakar att så många ungdomar står utanför arbetsmarknaden. Många kunskapsintensiva branscher, där ibland IT-branschen, behöver fler anställda men upplever redan idag en svårighet att rekrytera unga med rätt kompetens. Enligt en rapport beställd från EU kommissionen kommer det att fattas ca 30,000 personer med relevant IT-kompetens i Sverige redan nästa år. Det är 30,000 unga personer som skulle kunna ha fått ett spännande och utvecklande arbete. Läs mer »

15 september, 2014
11:35
 

Hanna Lye, Marknadschef Software Group, IBM Svenska AB

Hanna Lye, Marknadschef
Software Group, IBM Svenska AB

Jag har jobbat med marknadsföring i snart 10 år. Det har varit en helt fantastisk resa. Det är svårt att se, när man är mitt i det, hur mycket som verkligen hänt och förändrats under den här tiden – ja, inom många områden, så klart, men verkligen inom marknadsområdet. Hela utvecklingen med det mobila, hur vi har anammat och lärt oss utnyttja sociala medier, och hela sök-, besluts- och köpbeteendet som förändrats – och hur detta har integrerats och påverkat vår kommunikation och marknadsföring.

Och det är ju långt ifrån slut ännu. Jag vågar säga att marknadsföringen står inför ett reellt paradigmskifte. Med de mobila och digital förändringarna som verkligen ångar fram, krävs att vi har en mycket mer ingående kännedom om våra kunder, vilka de är, vilka behov de har och hur de vill interagera med oss och andra företag. Det krävs också helt nya verktyg och samarbetspartners. För mig som gillar förändring och att lära mig nya saker är detta naturligtvis otroligt spännande. Jag får en chans, efter en ganska lång yrkeskarriär, att lära mig nytt så gott som varje dag. And I love it! Läs mer »

Prenumerera på denna blogg