Instrumented Interconnecteds Intelligent

Låt oss bygga en
smartare planet.
En blogg för en smartare planet från IBM.


eh
 
27 januari, 2015
9:22
 

Skrivet av:
Bengt Eliasson i kategori:

“You have to be very nimble and very open minded. Your success is going to be very dependent on how you adapt.” – Jeff Stoppelman (Founder of Yelp)

Citatet från grundaren av den amerikanska söktjänsten “yelp” känns relevant i sammanhanget när jag summerar NRF 2015 i NYC.

AN15_NYC_hero_0

För dig som inte följer NRF Big Show så är detta, av många, ansedda som världens största mässa och event med fokus på teknik för handel och dess samspel för att möta konsumenternas efterfrågan på bra och relevanta köpupplevelser. Ca 30 000 besökare och ett hav av utställare och talare med olika expertis inom området. Från Norden närvarade ca 300 deltagare detta år och antalet ökar år för år.

Att ge sig på uppgiften att sammanfatta vad som visats och diskuterats på NRF är alltid en utmaning, det blir ofta mer en sammanfattning av intryck. Läs mer »

22 januari, 2015
8:50
 

Skrivet av:
Gästbloggare i kategori:

jonas_moller

Jonas Möller,
Storkundsansvarig på EGBS

Ett enkelt sätt att definiera vad vi menar med Intelligent organisation™ är att jämföra det med en intelligent varelse, t.ex. en människa. Det som gör att vi kan kalla oss intelligenta är vår hjärna, ett organ som vi vet ganska mycket om även fast vi inte vet så mycket av allt man skulle kunna veta om den.

Det intressanta med vår hjärna är att den hjälper oss att rationalisera och effektivisera. Den filtrerar, söker och sammankopplar lagrad information och erfarenheter med uppkomna situationer för att därigenom komma fram till nya insikter och idéer.

Den samlade erfarenheten och kunskaperna som vi lagrat är ofta outnyttjade resurser då vi ofta måsta ta tag i saker på uppstuds och agera i stundens hetta. Men tänk så ofta de bästa lösningarna kommer en stund senare, då vår hjärna jobbat i det fördolda. Läs mer »

029005678

Torben Noer,
WW Business Analytics Specialty Architect Leader at IBM

Jag tror att det är många som känner stor frustration över att under lång tid varit hänvisade till traditionella rapporter och statistiktunga dataanalyser för att kunna förstå och få nya insikter om verksamhetens affärsresultat. Det enda sättet att komma åt data har också varit att kunna kommunicera med datorer eller att försöka dra slutsatser ur stora Excel-ark där vi inte kan se skogen för alla träd. Utmaningen har också vuxit i takt med att datamängderna ökat och det vi idag kallar för Big Data. Det går naturligtvis att utnyttja avancerade statistiska modeller för att försöka hitta nålen i höstacken, men för att kunna göra det krävs ofta specialkunskaper. Och tänk om det inte är en nål du ska leta efter. Läs mer »

jontathan

Jonathan Stjernlöf, Nordic Executive, Server Solution Sales

Av Jonathan Stjernlöf

Vissa människor tror att mobilen har revolutionerat deras liv. Men, det är nog faktiskt ingenting jämfört med vad som händer bakom kulisserna … eller bakom skärmen. Tänk efter!

Allt eftersom mobilanvändandet ökar, genererar de mobila användarna mångdubbelt fler mobila transaktioner. Var och en av dessa transaktioner utlöser sedan en kaskad av relaterade händelser i en rad olika system, som jämförelser med tidigare inköp, krypteringar, bank till bank-förbindelser och slagningar i olika kundlojalitetsregister. En enda transaktion kan utlösa 100 ytterligare systeminteraktioner. Läs mer »

Smarter_Planet_Analytics_Icon_900Under hösten har jag träffat en mängd kunder som allt mer börjar försöka ta sig an de möjligheter som den ökande mängden data innebär. Att detta är en tydlig trend var även uppenbart på Dagens Industris event Stora Industridagen i höstas där jag och mina kollegor från IBM presenterade vår syn på hur vi tillsammans bör jobba för att göra industrin smartare. Dessa erfarenheter har gjort min övertygelse om att analys och utnyttjandet av data som en viktig motor och ett smörjmedel för att öka konkurrenskraften i ett företag allt starkare. Jag tycker mig se att det är en förändring på gång och att nyfikenheten och viljan att få kläm på data- och analysmöjligheterna nu växer. Detta bekräftas också av siffror som vi på IBM nyligen presenterade. Håll i hatten, för det är nu det händer! Läs mer »

Prenumerera på denna blogg