Instrumented Interconnecteds Intelligent

Låt oss bygga en
smartare planet.
En blogg för en smartare planet från IBM.


eh
 
8 oktober, 2015
10:51
 

Skrivet av:
Gästbloggare i kategori:

John Torgersson, Enfo

John Torgersson, Affärsområdeschef Processinnovation, Enfo Zystems

Det finns några områden som många frekvent pratar om för tillfället. Mest hör jag det från representanter för IT-sektorn men även personer inom R&D, Supply Chain, produktion, HR m.m. har tagit till sig fenomenen Big Data, Internet of Things, Mobilitet, Molnet etc. Det finns en mängd talare på konferenser runt om i världen som målar upp bilder av vilka möjligheter dessa områden ger och alla anstränger sig för att vara så visionära som de kan i sina utsagor kring framtida användningsområden. Och ingen vill förstås göra det som Ines Uusmann (möjligen felaktigt) blivit ihågkommen för, d.v.s. kalla de nya teknologitrenderna för en fluga som snart flugit förbi.

Min analys, som jag troligen delar med en mängd andra, är att vi är i exakt samma läge som när Internet gjorde sitt intåg i företagsvärlden. De flesta insåg att det skulle bli stort och förändra affärsmodeller och sättet vi kommunicerar med varandra på. Få visste dock vilka de faktiska tillämpningsområdena skulle bli och många var de som chansade på en väg för att inse att det var en återvändsgränd som ledde till företagets undergång. Boo.com är troligen den mest kända som många gånger fått representera den spruckna IT-bubblan. Det visade sig att man hade en övertro på hur snabb den nya tekniken skulle etableras i form av tillgänglighet och hastighet. En annan starkt bidragande faktor var troligen processmognaden för standardrutiner inom distanshandel så som logistik, returhantering etc. Ny teknologi och nya kommunikationskanaler etablerades utan att man, i samma hastighet, kunna anpassa och skala upp sina interna processer vilket påverkar allt ifrån kundnöjdhet och varumärke till kassaflöde och resultat.

Vilka var det då som klarade sig och som kunde använda den nya teknologin för att få ett uppsving? Jo, de som hade sina interna processer i ordning och där Internet blev ännu en kanal för att kommunicera med omvärlden och skapa affärer. Ett bra exempel är postorderföretagen som sedan länge hade haft distanshandel på plats och där blev e-handel bara ännu en kanal för kunder att köpa företagets produkter.

Jag är övertygad om att samma sak gäller för Internet of Things, mobilitet och andra teknologitrender. De som har kontroll på sina interna processer är också de som kommer att kunna dra nytta av ny teknologi, exempelvis i form av processer som själva kan agera baserat på den mängd information som genereras från företagets produkter, kunder, media osv.

En annan övertygelse jag har är att för att möjliggöra innovation och kreativitet krävs struktur på det som går att standardisera. För att slippa återuppfinna processer om och om igen. Med en ökad extern kommunikation och en ofattbar ökning av mängden information blir detta allt mer viktigt för att en organisation inte skall drunkna i administrativt arbete som inte skapar värde.

Mitt förslag är att fokusera på att optimera era affärsprocesser genom automation, mätning och ständig förbättring för att vara förberedda och kunna nyttja framtida teknikutveckling till er fördel. Det kommer innebära att oavsett vart teknikutvecklingen tar vägen och vilka tillämpningsområden som blir rådande så kommer ert företag att vara väl rustat.

I en ständigt föränderlig värld där teknikutvecklingen går snabbare än tanken anser vi att det är viktigt att alliera sig med leverantörer som kan möta upp mot de krav våra kunder ställer. Enfo har därför valt att vara Premium Business Partner med IBM och levererar lösningar och tjänster kring IBMs BPM-plattformar. Det ger oss en stabil grund att stå på och en trygghet i våra leveranser.

Är du intresserad av processutveckling, automatisering och ständiga förbättringar?

Enfo EvolutionDay 2015 får du en spännande heldag om möjligheterna och utmaningarna i ett digitaliserat affärsliv och hur du tar kommandot över utvecklingen. Digitaliseringen påverkar oss allihop, dygnet runt, i umgänget, i kommunikationen och på jobbet. Den 5:e november är du välkommen till Stockholmsmässan i Älvsjö för att träffa och lyssna till våra specialister och marknadsledande aktörer och ta del av den senaste tekniken. Jag och mina kollegor, alla experter inom området ser fram emot att få berätta hur vi hjälpt våra kunder att effektivisera sin verksamhet. För mer information och anmälan besök www.enfo.se/eed2015

/John Torgersson
Affärsområdeschef Processinnovation, Enfo Zystems

 

Om John
John Torgersson är ansvarig för Enfos affärsområde Processinnovation som bl.a. levererar tjänster kring IBM:s Business Process Management i syfte att hjälpa kunder excellera inom sin domän. Med en bakgrund inom informatik och ekonomi fokuserar John på hur en organisation kan bli mer lönsam genom att kombinera verksamhetsutveckling med ny teknologi.

Om EnfoENFO_logo_100x100
Enfo är en IBM Premium Business Partner som levererar lättanvända IT-tjänster till företag i de nordiska länderna. På Enfo tror vi att din affärsverksamhet kan bedrivas på ett enklare, effektivare och smartare sätt med hjälp av integrerad IT, outsourcade affärsprocesser och nischade tjänster och lösningar. Enfo arrangerar det årligen återkommande eventet Enfo EvolutionDay som i år går av stapeln den 5:e november på Stockholmsmässan. Ett välbesökt event där vi samlar beslutsfattare för att inspirera kring möjligheterna i ett digitaliserat affärsliv. Vi vill visa vad som är möjligt att göra men även vad våra kunder redan gjort och planerar att göra i framtiden.

Mer information om Enfo hittar du på www.enfo.se

6 oktober, 2015
11:35
 

Skrivet av:
Gästbloggare i kategori:

IBM Carina Strand

Carina Strand,
Personalchef
IBM Svenska

HR-området har genomgått och genomgår en stor transformation, med kompetensbehov, nya typer av samarbeten och inte minst helt nya förväntningar och krav från de anställda.

När vi på IBM intervjuade HR-chefer från hela världen uppgav bara 16 procent att de aktivt utgår från personaldata för att kunna vidta åtgärder kring uppseglande personalärenden samt göra förutsägelser kring exempelvis vilken nyckelpersonal som troligtvis kommer att lämna företaget. I en allt mer snabbföränderlig värld blir det också allt viktigare att första var i organisationer kompetens finns och uppgifter utförs, en analys som ska ligga till grund för rekrytering och effektiviseringar.

För många företag och organisationer är också kompetensförsörjning en av de största utmaningarna framöver. Det är av största vikt att detta kan hanteras på ett effektivt sätt, men också för att identifiera den interna kompetenspoolen och utveckla denna på bästa sätt. De flesta HR-cheferna tycker att de är bra på att identifiera extern kompetens. Däremot har de inte samma förmåga att identifiera talanger internt och utveckla efterfrågad kompetens inom organisationen på ett resurseffektivt sätt.

Men, vi på IBM har länge arbetat med att utveckla verktyg och kompetens inom HR-området. Därför kommer vi också att ha ett separat spår under årets Business Connect med fokus på att hjälpa företag att skapa värde för sina organisationer. Du kommer kunna ta del av ny expertis, inspireras, nätverka med andra inom HR-området, men också lyssna på andra HR-proffs som utnyttjat digitala möjligheter i sitt HR-arbete.

Läs mer och anmäl dig till IBM Business Connect du också så ses vi där!

/Carina

Skrivet av:
Ola Wittenby i kategori:

Jag har tidigare skrivit om och blivit intervjuad kring hur dejtingappar med säkerhetsbrister ger hackare möjlighet att komma åt företagsinformation eller –nätverk. Nu har vi på IBM tittat vidare på kopplingen mellan arbetsplatsen och användandet av externa appar eller molntjänster. Där framkommer att så många som en tredjedel av alla anställda i stora företag (Fortune 1000) delar känslig information eller uppgifter via externa molntjänster som inte sanktionerats av arbetsgivaren. Bland unga anställda i åldrarna 19-34 år, är det ännu värre. I denna grupp var det drygt hälften, 51 procent, som använde externa molntjänster i sitt arbete och var fjärde kopplade också inloggningen till dessa tjänster till det användarnamn eller lösenord de använder på jobbet.

Det är ju inte så konstigt att det är på detta sätt. MoSmarter_Planet_Cloud_Computing_Icon_620lntjänster och funktionella appar kan på många sätt både effektivisera och underlätta arbetet inom företaget eller med externa parter. Det är fullt förståeligt. Men, det är också viktigt att poängtera att användandet av molnbaserade informationsdelningstjänster eller andra funktioner gör att företaget förlorar kontrollen över hur känsliga uppgifter hanteras. Att gränserna mellan intern företags-IT och externa tjänster luckras upp gör också att riskerna för intrång ökar, eller att utomstående kommer över företagsspecifika inloggningsuppgifter.

För att företag ska kunna hantera detta problem lanserar vi nu tjänsten Cloud Security Enforcer. Det är ett molnbaserat verktyg som kan skanna av ett företagsnätverk och hitta de appar anställda använder och ge ett säkrare sätt att använda dem. Tjänsten gör det också möjligt för företag att styra vilken företagsdata som kan och inte kan delas med olika appar.

Här kan du läsa mer från rapporten kring hur anställa använder externa molntjänster och appar, eller fördjupa dig i den nya tjänsten IBM Cloud Security Enforcer.

Och du har väl inte missat årets Business Connect event, Stockholm 19/10, där säkerhet är ett av de aktuella ämnena!

15 september, 2015
13:00
 

Skrivet av:
Gästbloggare i kategori:

IBM Hanna Lye

Hanna Lye,
Marknads- och kommunikationschef,
IBM Svenska

“Prediction is very difficult, especially about the future”, är ett citat som ofta brukar tillskrivas den danska fysikern Nils Bohr. Det brukar inte sällan användas en smula humoristiskt. Jag tycker det är intressant, främst ur två aspekter.

För det första för att det är sant, eller var sant. Nils Bohr var verksam under första halvan av 1900-talet, en minst sagt händelserik tidsperiod. Förutsägelser av omvälvande händelser eller avgörande förändringar levererades främst i form av intressanta spekulationer.

För det andra för att det är falskt, i alla fall nu för tiden. Med dagens enorma datamängder och avancerade analysmöjligheter kan vi faktiskt göra förutsägelser om framtiden – och inte bara om framtiden generellt. Vi kan faktiskt se vad som står om knuten för just din verksamhet, för din roll, för kunder och kollegor. Och är det något jag tycker är påtagligt så är det att vi befinner oss i en avgörande förändring.

Sättet vi arbetar, konsumerar, umgås eller underhåller oss har ändrats avsevärt– och förändringen är inte slut – det är förmodligen bara början.

Men frågan är, hur tacklar du denna förändring? Möter du dina kunder på nya sätt? Identifierar du rätt talanger för framtiden? Har du rätt beslutsunderlag och en finansiell verksamhetsstyrning som hjälper dig ta ut rätt riktning? Kan du avgöra vilka affärsmodeller som kommer att ge din verksamhet framgång? Och har du en IT-baserad ryggrad i ditt företag som gör att du kan möta förändring på rätt sätt?

Vi tror (och vet) att du känner av den transformerande vinden och att det därför skulle kunna ge dig en skjuts i rätt riktning att få inspiration, nya insikter och höra andra som utnyttjat förändringen för sin framgång.

Därför är det just det vi kommer att göra under årets Business Connect, 19 oktober i Stockholm. Vi har samlat innovatörer, inspiratörer och experter för en hel dag om digitala möjligheter och transformation. Vi har Fredrik Reinfeldt, en mängd vassa IBMare, men även tillfälle att nätverka. För dig som jobbar i ledningsfunktion, med verksamhetsutveckling eller på IT-, personal-, ekonomi- eller marknadsavdelning har vi också skapat specifika program kring det som starkast driver transformation.

Förra årets event blev snabbt fullbokat, så anmäl dig redan nu!

14 september, 2015
15:19
 

Skrivet av:
Gästbloggare i kategori:

Jan K Nielsen

Jan Kristian Nielsen,
Technical Advocate,
IBM Power System

Att vänta eller att inte vänta …

Det här är en parafras på ett citat från William Shakespeares Hamlet: ”Att vara eller inte vara”. Att vänta är en källa till irritation för många. Ibland även för mig.

Om man ser det ur ett företagsperspektiv är det viktigt att få information snabbt, att inte behöva vänta på nya data för att fatta beslut om befintliga data. För att företagsinformation ska vara värd något måste det gå att komma åt den utan att behöva vänta. Det ska ske nästan ögonblickligen.

Ibland kan det vara mer komplicerat att fatta ett beslut i dag än det varit i det förflutna. Det beror på att den mängd data vi fattar beslut om har ökat dramatiskt. Det finns mycket mer data, båda strukturerade data och ostrukturerade data. I många fall kan det ta tid eftersom du behöver analysera data för att kunna fatta beslut om rätta data.

I dag är Power8 utformat för att kunna hantera sådana datamängder mycket snabbt, hela vägen från skalmodell till företagsmodell. Power8 är konstruerad efter mottot ”den väntfria datorn”, vilket innebär att den kan hantera och analysera stora datamängder utan väntetid – det vi kallar ”väntfritt”. Men det är inte helt enkelt bara en ”väntfri dator”.

Det ligger mycket teknik bakom det här. Några av de saker som är unika i Power8 är processorn, som har åtta trådar så att CPU:n kan hantera fler instruktioner och därmed mer data. Detta kan jämföras med en motorväg med åtta filer i stället för två eller fyra. En sådan motorväg klarar förstås mycket mer trafik. Samma sak gäller minnet. Även det har flera filer så att data snabbt kan passera in i och ut ur systemet. När det gäller in- och utgående data är en av teknikerna Coherent Accelerator Processor Interface (CAPI). CAPI-gränssnittet på IBM POWER8-systemen gör att lösningskonstruktören kan förbättra prestandan på systemnivå. CAPI ansluter en anpassad accelerationsmotor till den likformiga strukturen i POWER8-chipet. Hybridlösningen har en enkel programmeringsparadigm samtidigt som den ger prestanda som är långt över dagens I/O-anslutna accelerationsmotorer. Det i sin tur gör att du kan flytta data extremt snabbt in i och ut ur systemet.

Det här är förstås maskinvara, men det är precis lika viktigt med mellanprogram och programvara för att snabbt komma ut på marknaden. Några av programmen kan till exempel vara IBM Cognos, BigInsights och DB2 BLU.

Open Source – Power Open Foundation, som har vuxit till mer än 110 företag, organisationer och enskilda medlemmar i 22 länder, bygger öppen serverarkitektur för datacentraler. POWER8-mikroprocessorn, som konstruerats från grunden för stordatabelastningar och analysbelastningar, är grunden för organisationens arbete.

Det innebär att POWER8-processorn ger 60 procent bättre prestanda per dollar som investeras i processorer jämfört med alternativa chip, och det finns en tillämpning för i princip alla behov.

Jag har arbetat med IBM Power System i många år. Det har en fantastisk utvecklingshistoria och förändrar systemdesignen till vad företagen behöver i dag. Om jag tittar i min kristallkula ser jag många nya spännande tekniker från Open Foundation och IBM.

Om du tycker att det låter intressant föreslår jag att du besöker följande webbplats för att få en kostnadsfri testperiod på 30 dagar eller kontaktar IBM om du vill veta hur du använder den väntfria datorn (http://www.ibm.com/systems/se/power/migratetoibm/ ).

Prenumerera på denna blogg