Instrumented Interconnecteds Intelligent

Låt oss bygga en
smartare planet.
En blogg för en smartare planet från IBM.


eh
 

Skrivet av:
Patrick Couch i kategori:

Smarter_Planet_Watson_Icon_900För ett tag sedan skrev jag om hur mycket tillverkande företag hade att vinna på att utnyttja data, uppkoppling och intelligens för att kunna utveckla och erbjuda nya tjänster och affärsmodeller. Jag hoppas att det gav nya idéer och en hel del inspiration. Det finns dock lite eller inget utrymme för att vila på lagrarna här. Det jag beskrev är ingen framtidsutopi, utan många, inte minst vi själva på IBM har redan börjat arbeta på det här smartare sättet.

Vi på IBM är själva ett tillverkningsföretag och vi har själva anammat våra tankar om en smartare industri. I IBMs fabrik i Bromont, Kanada, monterar vi CPU-moduler som ger vital datakraft åt banker, sjukhus och andra verksamheter runt om i världen. Varje modul kan innehålla i runda slängar 19000 elektriska anslutningar. Ett litet fel i någon av dem kan ge upphov till ödesdigra avbrott i vitala system hos våra kunder. Därför genomgår varje enhet omfattande tester. Håller de inte måttet blir de omedelbart kasserade. Upptäcks en felaktig enhet kan det vara ett isolerat fel eller en indikation på ett systematiskt problem i en hel batch. För att kunna avgöra detta tog man i fabriken hjälp av avancerad dataanalys. Läs mer »

6 oktober, 2014
21:09
 

Bengt Holmberg, försäljningschef, Descom

Bengt Holmberg, försäljningschef, Descom

Idag kan du handla nästan vad du vill, när du vill och hur du vill. Att hitta en fysisk butik eller e-handelsplats är ofta inte ett problem för dig som kund. För handlaren kan det dock vara helt avgörande att besökare eller konsumenter blir nöjda, kommer tillbaka för fler köp och även rekommenderar butiken till andra. Vi på Descom är experter på lösningar för försäljning, marknadsföring och kundservice. Kundupplevelse är något vi verkligen brinner för.

Enligt färsk statistik från Forbes (Customer Experience: Is it the Chicken or the Egg) uppger 86 % av kunderna att de kan tänka sig att betala mer för att få en bättre erfarenhet som kund. Det är dock bara 1 % av kunderna som upplever att deras förväntningar på kundupplevelse uppfylls. Det tycker jag är anmärkningsvärt.

Läs mer »

2 oktober, 2014
13:08
 

Smarter_Planet_Marketing_Transformation_Icon_900”Om man fokuserar för mycket på nuet riskerar man att missa framtiden,” sa en gång John F Kennedy. Det är inte dumt. Och inom marknadsföring är detta ytterst aktuellt. Idag försöker vi på marknadssidan jonglera nya kanaler, en explosion av användbar data, sociala medier, nya användarbeteenden, tillgänglighet i mobilen och samtidigt allt högre krav på mätbara och konkreta resultat och ROI (Return On Investment). Denna förändring är givetvis enormt kul och spännande, men kan säkert för vissa kännas som en svårbemästrad ekvation. Läs mer »

Tobias Mejstad

Tobias Mejstad
Seniorkonsult på Advectas

Att försöka se in i framtiden och därmed vara bättre förberedd för vad som kommer att hända imorgon är ett område med lång historik. När den danska fysikern Niels Bohr fick frågan om kvantfysikens roll i framtiden svarade han skämtsamt att ”det är svårt att förutsäga något som helst, speciellt om framtiden”. Påståendet är delvis sant, men det är lika sant att den som är någorlunda förberedd har ett bättre utgångsläge än den som inte är det.

När man försöker sia om framtiden är en bra start att se på vad som har hänt tidigare, gärna i form av kvantifierad data. Att mängden tillgänglig data kommer att öka i framtiden har nämnts så frekvent att det blivit en truism. Lejonparten av experterna är överens om att vi inom de kommande decennierna kommer få bevittna denna enorma ökning, som drivs av differentierade datakällor inkluderande sensorer, loggar, webbdata etc. I respons till ökningen har vi redan sett, och kommer fortsatt att se, lösningar för att hantera, analysera och kunna dra slutsatser baserat på dessa stora datamängder, så kallad Big Data. Läs mer »

24 september, 2014
10:00
 

Skrivet av:
Karl Hedberg i kategori:

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig.

us__none__rail__rail_ls__980x300Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare att engagera sig för att spegla sig i glansen av dess förträfflighet. Problemet är att politiken har under så lång tid varit en integrerad del av systemet att det nu endast tycks finnas politiska lösningar på de i grunden tekniska problemen… Jag hävdar något annat. Läs mer »

Prenumerera på denna blogg