Instrumented Interconnecteds Intelligent

Låt oss bygga en
smartare planet.
En blogg för en smartare planet från IBM.


eh
 

Nyttan av databehandling          

Ingen lämnas oberörd av den genomgripande digitaliseringen av samhället. Som bekant drivs utvecklingen i stor utsträckning av en ökad dataanvändning. I många verksamheter är insamling och analys av personrelaterade data en viktig förutsättning för att kunna ta fram ny kunskap. Det kan t.ex. handla om att identifiera hälsovanor.

Fredrik_Sjögren_IBM

Government and Regulatory Affairs Executive, IBM

Den kunskapen kan användas för att utveckla och anpassa olika tjänster som i sin tur ger upphov till olika kommersiella och samhälleliga nyttor.

Det finns flera användningsområden:

  • Ett exempel är uppkopplingen av våra telefoner och datorer mot olika datadrivna tjänster och att de kan anpassas till våra behov och ge oss större nytta och användbarhet.
  • Inom hälso- och sjukvård kan forskare genom analyser av stora medicinska datamängder utveckla och erbjuda mer exakta och anpassade diagnoser och behandlingar.

För att skapa förtroende hos medborgare för dessa tjänster och samtidigt underlätta utbudet, måste en del saker vara på plats. Framför allt är det viktigt att få en bra balans mellan integritetsaspekter och tillgång till data, men också att hantera säkerhetsaspekterna på rätt sätt.

På många håll funderar politiker på hur reglerna för skyddet av personuppgifter kan anpassas till den explosion av dataanvändning som digitaliseringen av samhället medfört och samtidigt vad som krävs för att möta den ökade risken för cyber attacker.

Hur ska då reglerna kring dataskydd och IT-säkerhet se ut? Läs mer »

Skrivet av:
Monica Claeson i kategori:

”Vi kräver strängt fastställda områden av tvekan och osäkerhet..” (Citat:Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams.)

IBM cloud

När IBM förra året sålde sin serverenhet till Lenovo var det säkert många som uppfattade det som en neddragning. Då missar man faktiskt hela poängen. Den absolut viktigaste drivkraften, som jag ser det, bakom beslutet, var att ytterligare kunna öka vårt fokus på molnet. Idag erbjuder nämligen IBM exakt samma serverfunktionalitet, men nu som cloud-tjänster. Och gissa, i vår SoftLayer-tjänst, är det möjligt att köra en helt dedikerad server, så kallad ”bare metal”, men som molntjänst. Samma samma, men annorlunda! Läs mer »

Kvaliteten för patienten förbättras och Life Science stärks om Sverige kommer ikapp med sjukvårdens digitalisering. Exempel är forskning på Big Data, sjukvård baserad på kunskap i realtid och patienter som erbjuds monitorera sin hälsa. Så kan Sverige röja hindren för vårdens digitalisering.

Seminariet inleds med en konkret beskrivning av framgångsrecept i Europeiska länder som UK, Danmark och Schweiz. Vad har de gjort för att få till en växande Life Science bransch? Vad kan Sverige lära sig? Hur kan Sverige erbjuda bättre vård, bidra till den medicinska utvecklingen och stärka klimatet för Life Science genom att bli ledande inom digitalisering och e-hälsa? Finns viljan, förmågan och modet att ta ansvar, arbeta tillsammans och fatta avgörande beslut? Är en modern integritetslagstiftning som stödjer medicinsk utveckling en förutsättning? Vad skulle en ”reboot” innebära för patienter, vårdpersonal och näringsliv? Mäktar staten och landstingen med en sådan förändring? Vad händer om Sverige inte tar en ledande position? Vilka är alternativen?

IBM Pfizer Almedalen

Läs mer här

Skrivet av:
Jonas Pergament i kategori:

Vasaloppet IBM tid appAtt sticka ut på en joggingrunda eller ett par varv i längdspåren utan att ha någon typ av ”tracker” med oss blir mer och mer sällsynt. Man ser hur de flesta motionärer vid målgång trycker på någon knapp på armen eller öppnar någon app för att få svar på sina frågor hur långt, hur snabbt eller hur många.

Nu har IBM och Vasaloppet tagit ett stort kliv för alla som tränar inför någon av Vasaloppets alla olika lopp. I den helt nya Appen Mitt Vasalopp finns flera års samlad statistik från alla loppen i Dalarna. Du kan analysera dina egna resultat och se hur din tid står sig i relation till andras eller ange en egen målsättning och få uppskattade mellantider presenterade. För Vasaloppet, Tjejvasan och Halvvasan kan du också uppskatta din förväntade sluttid utifrån dagsformen. Läs mer »

Skrivet av:
Ola Wittenby i kategori:

Ingen organisation är längre immun mot cyberattacker skrev jag här på bloggen för en tid sedan. Det innebär inte bara ett ökat behov av skydd och smarta lösningar, utan också konkreta kostnader – som nu har ökat med 23 procent.

PonemonDet har nämligen Ponemon Institute kartlagt på uppdrag av IBM. Jag tror att det är mycket viktigt att se på säkerhet även ur ett ekonomiskt perspektiv, då det gör det enklare och mer rationellt att avsätta rätt resurser och lyfta frågan till rätt nivå.

Det är exempelvis mycket viktigt att ledning och styrelse tar säkerhetsfrågor på allvar. I studien framkommer också att kostnader för dataintrång faktiskt blir lägre om säkerhet gjorts till en styrelsefråga.

Med en ledning som tar säkerhetsarbete på allvar är det också enklare att fokusera på att utbilda de anställda. Något som jag betonade när jag senast blev intervjuad om studien av Håkan Ogelid på Computer Sweden. Läs mer »

Prenumerera på denna blogg