Instrumented Interconnecteds Intelligent

Låt oss bygga en
smartare planet.
En blogg för en smartare planet från IBM.


eh
 

En av de största utmaningarna i vår tid är hur vi på bästa möjliga sätt ska tackla klimatfrågan. Detta ständigt aktuella ämne hamnar extra mycket i fokus nu under hösten, då klimattoppmötet i Paris inleds i slutet av November. En avgörande faktor och brännpunkt kommer vara framtidens transporter. Då människans behov av att förflytta sig längre sträckor förutspås att bara öka blir frågan även hur vi kan förbättra och optimera sätten vi förflyttar oss på.Nollzon, tankning av el-bil

IBM har, tillsammans med ett antal andra företag och ideella organisationer, skapat initiativet Nollzon med målet att kraftigt öka antalet taxiresor med taxibilar som drivs på el och på så sätt arbeta aktivt för att bidra till en renare och tystare stadstrafik.

Tanken bakom projektet är att företag snabbt och kostnadsfritt ska kunna ansluta sig på Nollzons hemsida och därigenom anta dess policy för taxiresor. När taxiresor sedan beställs till eller från företagets adress kommer då i första hand en elbil att skickas ut från de anslutna taxibolagen, dvs. de taxibolag som har en elbil tillgänglig får förtur. Skulle ingen sådan bil vara tillgänglig skickas istället en miljöbil.

Idén är elegant i sin enkelhet men har potential att förändra hela taxibranschen från grunden. Allteftersom fler företag ansluter sig kommer efterfrågan på eltaxi att skjuta i höjden, vilket i sin tur leder till att taxiföretagen köper in fler elbilar och att nya snabbladdare sätts upp. På så sätt skapas ett system av positiv återkoppling där alla i slutändan står som vinnare. När sedan laddningsinfrastrukturen finns på plats är det lätt för budbilar och privatpersoner att gå över till elbilar.

På bara 4 veckor efter lansering så har företag med sammanlagt 15.500 tusen anställda anslutit sig till Nollzon. Redan nu finns det alltså en enorm efterfrågan som sätter press på både taxibolagen och samhället att investera i elbilsutvecklingen. IBM kommer tillhandahålla IT-lösningar för att analysera efterfrågan och tillgänglighet. Det är glädjande att IBM fortsätter att ligga i framkanten och driva utvecklingen av nya innovativa lösningar och strategier för ett smartare samhälle. Genom Nollzon-projektet visar vi att hållbar utveckling kan ske både snabbt och effektivt och ibland inte är mer än ett knapptryck bort.

För mer information och uppdaterad lista över anslutna företag, se nollzon.se
Länk till Sustainable Innovations pressrelease

11 november, 2015
15:50
 

Skrivet av:
Gästbloggare i kategori:

Olle Andersson, Nordic Leader and Vice President, Global Business Services

Olle Andersson, Nordic Leader and Vice President, Global Business Services

I am sure all of you have observed lately, that we have a very demanding situation with refugees from war zones from all over the world, especially Syria, seeking shelter and asylum in the Nordic countries. Several authorities and organisations are under tremendous pressure at the moment.

Previous weekend an idéa was spawned within our consulting organisation, Global Business Services – realising that we could allocate available resources to support relief organisations. Malmö has been chosen as our starting point as the geographic location makes it a natural entry point for people seeking asylum in Sweden. Some days more than 1000 people pass through the temporary transit area that has been built at Posthusplatsen in Malmö. The pressure on local authorities and relief organisations is currently beyond what can be managed, our help is needed and very appreciated.

We have established a cooperation with the Swedish Red Cross. Everything has been executed with great speed, and we have through the Red Cross trained and prepared people from both Malmö and Stockholm and as I write this, we now have IBM staff on location in Malmö helping people in their dire situation.

A lot of companies are supporting the situation with donations and offering clothes and other things of need. We have this time chosen to give time, the single most requested item from the relief organisations at the moment.

malmo_flykting_200x93If you want to learn more:
http://malmo.se/flykting

Follow the team in social media via:
Hashtags: #IBMvolunteers #citizenshipIBM #techforgood #blueheartsatredcross

Världen digitaliseras i rasande takt. Men i industri efter industri blir det uppenbart att bara ca 20% av det tillgängliga datat är begripligt för de system man har eller är i färd med att införa. Resten är ostrukturerat data, som liksom universums mörka materia är osynligt, och omöjligt att interagera med…

För att kunna få värde ur det “mörka” datat, de ostrukturerade 80 procenten, krävs kognitiva system. Det vi huvudsakligen menar med ostrukturerat data, är att det är information skapad för mänsklig konsumtion. Vanligt språk i böcker, instruktioner, produktrecensioner, epost, twitterkvitter o s v skrivet av människor, för människor. Bilder och videor av katter, övervakad trafik eller insidan av våra kroppar, tagna för att roa, ses av trafikledare, respektive läkare. Ljud, tal och musik, som berättar för en annan människa hur jag mår, vad jag gör eller tycker om.

Vad menar vi då med “kognitiva system”? De förstår vad det ostrukturerade datat/naturliga språket betyder, de resonerar sig fram, och de är lärande system. Andra fördelar är att de är outtröttliga, kan hantera enorma datamängder, och resonera kring och analysera situationer och problem utan att ta med sig förutfattade meningar (bias) in i analysen. Läs mer »

Skrivet av:
Gunnar Johansson i kategori:

IBMs monter på ITS Congress & Exhibition

IBMs monter på ITS Congress & Exhibition – världens största event inom intelligenta transportsystem och tjänster.
Kongressen hölls i Bordeaux, 5-9 oktober 2015.

Nyss hemkommen från ITS World Congress i Bordeaux känner jag en stor optimism inför framtiden och att de investeringar IBM gör med industrilösningar under IoT hatten är helt rätt. Min optimism baseras på främst två iakttagelser.

ITS (Intelligent Transport Systems) har blivit en 30 åring som inte fått den betydelse många hoppats, trots omfattande stöd från EU och många andra. Orsaken är att ITS fått vara lite vad som helst och på tidigare ITS kongresser har det demonstrerats ”dippedingsar” som blinkar i olika kulörer. Men i år vilade allas budskap på ”Internet of Things” oberoende varifrån man kom. Exempelvis connected cars och självkörande elektriska bilar som nu är så långt utvecklade att vi inte behöver vänta många år innan vi ser dem på gatorna. Här har IBM en helt ny marknad som leverantör av de back-end system som levererar nya tjänster och funktioner direkt till bilen och ägaren. I Bordeaux fick IBM också stor uppmärksamhet för vårt Transportation Managment Center, Detta är en IOC baserad industrilösning som ger en överordnad kontroll över vad som sker i  transportsystemets alla delar i realtid och med kortsiktsprognos. Med denna lösningen kan trafiken bättre styras och anpassas till vad som sker och man kan hålla både medborgare, ansvariga och media informarade.

Min andra iakttagelse är Läs mer »

Skrivet av:
Gästbloggare i kategori:

John Gibe och Jonas Cidrin, IBM

Jonas Cidrin, Associate Partner och John Gibe, Senior Managing Consultant, båda från IBM Global Business Services

Under de senaste åren har transformation blivit ett allt vanligare begrepp inom både näringsliv och offentlig sektor. Vi möter det i forskningsrapporter, artiklar i media och i vårt arbete med klienter. Transformation är ett samlingsnamn för ett antal idéer och tillvägagångssätt som organisationer tillämpar för att uppnå väsentliga och varaktiga förändringar. Transformation verkar helt enkelt vara svaret på ett antal utmaningar i dagens affärsliv. Effektivitet har varit den vanligaste drivkraften för transformation, ofta med utgångspunkt i verksamhetens kostnader, men kontinuerlig transformation kan utvecklas till ett arbetssätt som genererar långsiktiga konkurrensfördelar i både kostnads- och intäktsströmmarna.

Det finns tre grundläggande förhållningssätt som organisationer tillämpar när de ställs inför effektiviseringsbehov. Ett sätt är att göra så lite som möjligt så länge det går, vi kan kalla det för Strutsmetoden. Den är relativt vanlig, bland annat eftersom det är lättare att fortsätta på en inslagen väg än att utsätta en organisation för ett genomgripande förändringsarbete. Ett annat förhållningssätt är Osthyvelmetoden, enligt vilken ledningsgruppen annonserar besparingsprogram som allokeras nedåt i organisationen i tunna men jämna skivor. Genom att säga upp personal och pressa leverantörer kan enhetschefer nå sina sparbeting utan att förändra operativmodellen – man gör samma saker ungefär likadant som tidigare men med mindre resurser. Verksamheter som skär ned utan att samtidigt effektivisera blir dock lätt förbisprungna av mer aktiva konkurrenter. Både Strutsmetoden och Osthyvelmetoden kan resultera i kvalitetsproblem och bristande utvecklingsförmåga som påverkar kunderbjudandet och därmed intäktsströmmarna negativt. Det tredje alternativet är Transformation, det vill säga en väsentlig och varaktig förändring i verksamhetens operativmodell med avseende på bland annat processer, kompetensbas och teknologier. En första anledning till att transformation är populärt är att alternativen är så dåliga.

Kapacitet för väsentliga och varaktiga förändringar – transformationsförmåga – kan liknas vid en muskel som blir starkare allteftersom den används.

Läs mer »

Prenumerera på denna blogg